หน้าแรก » ไอดิน อภินันท์ » คอร์ดเพลง หย่ามเก่า – ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง หย่ามเก่า – ไอดิน อภินันท์


INTRO | A | A | D | D | ( 2 Times )

 
บ่
ฮู้สิบอกหัวใจจั่งใด๋
 
ให้ขึ้
Amaj7 
นตื่นจากภวังค์ 
 
ฮั
กเฮา
 
ทุก
มื้อหัวใจมันคิดเรื่องสิไป
Amaj7 
หาแต่เจ้า 
 
บ่เ
ซา

 
ทั้
งๆ 
 
ที่รู้สาเหตุควา
Amaj7 
มเจ็บ 
 
กะคือ
ฮักเจ้า
 
แต่ค
วามทรงจำมันลบภาพเ
Amaj7 
ก่าๆ
 
สองเฮาบ่
ได้

Bm 
  เธอจากไปแ
ล้ว
Bm 
  ทิ้งไว้แต่ความเห
งา

 
* หัวใ
จ 
 
ยังหย่ามเก่า
 
มั
Amaj7 
นยังฮักเจ้าเสมอ 
 
คิดฮอ
ดเด้อ
 
หัวใ
จ 
 
ยังหย่ามเก่า
 
บางค
Amaj7 
รั้งหัวใจมันเผลอ 
 
ว่ามีแต่เ
ธอ

 
**  
Bm 
  ยังอยู่ตรง
นี้
Bm 
  ยังคงรักเ
ธอ 
 
เหมือนเดิม

INSTRU | A | Amaj7 | D | D | ( 2 Times )
INSTRU | Bm | E | Bm | E |

  สิบอกใจจั่งใ
ด๋ 
 
ให้ลืมเจ้า
  จะตัดใจกี่ค
รั้ง 
 
ยังคือเก่า
  ทั้งที่ในวัน
นี้ 
 
ความฮักเฮา
 
ไม่หวน
คืน 
 
กลับย้อนมา

( * ) ( * ) ( ** )

INSTRU | A | Amaj7 | D | D |

 
บ่
ฮักใครอีกชาตินี้ 
 
ตา
Amaj7 
ยปะสิบ่มีไผ
 
เผื่อได้ใ
ช้ สิทธิ์ฮักเจ้า ในชาติหน้า

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : #หย่ามเก่า
คำร้อง/ทำนอง :โชคชัย ศิลารักษ์
เรียงเรียง : #ไอดิน อภินันท์
 โฆษณา