คอร์ดเพลง ฉันลา เธอไป BANK PREETI (แบงค์ ปรีติ)

  
Text   
คอร์ดเพลง ฉันลา เธอไป ศิลปิน BANK PREETI (แบงค์ ปรีติ) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em B7 คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Em D | C |
INTRO | Em D | C | D |

 
จาก
G 
นี้ฉันแล
D/F# 
ะเธอ ต้อง
Em 
เดินคนละท
D 
าง
 
จากที่เ
C 
คยรัก
Bm 
กันไม่ห่าง 
 
ทุกๆ
Am 
อย่างมีเพียงแต่เ
D 
ธอ
 
ต้อง
G 
ช้ำทั้งที่
D/F# 
ยังรัก 
 
หัก
Em 
ใจเพื่อให้
D 
ลืม
 
และก
C 
ารฝืนใ
Bm 
จต้องจาก 
 
นั้นมัน
Am 
เจ็บและทรม
D 
าน

 
มีเหตุ
C 
ผลต่างๆนาๆ 
 
ที่ผ่าน
Bm 
มาเธอเองก็รู้
 
เมื่อสบ
Am 
ตา 
 
บางครั้งเธอแลดูเห
D 
งาเศร้าเหลือเกิน
 
เรามาเ
C 
จอกันผิดเวลา 
 
และก็
Bm 
เดินมาคนละทาง
 
มันบอบ
Am 
บาง 
 
สักวันต้องมีใครไ
D 
ปเธอก็รู้

 
คงต้อง
Em 
ลา 
 
แม้
D 
รู้ว่าใจจะ
C 
ทนไม่ไหว
 
เมื่อเธอ
Em 
ไป 
 
ฉัน
D 
คงเป็นคนไม่เห
C 
ลืออะไร
 
สุดท้าย
Am 
ที่มี 
 
ที่เห
D 
ลือคือความอ่อน
Bm 
แอและ
Em 
น้ำตา
 
แต่ต้อ
Am 
งลา 
 
แม้ใ
D 
จจะมีเพียงเ
G 
ธอ

 
จาก
G 
นี้ขอให้
D/F# 
เธอ 
 
ได้
Em 
เจอคนที่
D 
ดี
 
อยากให้
C 
มีรักที่
Bm 
ดีที่สุด 
 
เรื่อง
Am 
อดีตเธอไม่ต้องม
D 
อง
 
แม้ว่าส
G 
องเราจะ
D/F# 
เคยรัก 
 
แต่
Em 
เธอควรต้อง
D 
ลืม
 
เธอต้อง
C 
มีรักที่
Bm 
ดียิ่งกว่า 
 
ให้ดี
Am 
กว่าคนอย่าง
D 
ฉัน

 
มีเหตุ
C 
ผลต่างๆนาๆ 
 
ที่ผ่าน
Bm 
มาเธอเองก็รู้
 
เมื่อสบ
Am 
ตา 
 
บางค
D 
รั้งเธอแลดูเหงาเศ
G 
ร้าเหลือเกิน
 
เรามาเ
C 
จอกันผิดเวลา 
 
และก็
Bm 
เดินมาคนละทาง
 
มันบอบ
Am 
บาง 
 
สักวันต้องมีใครไ
C 
ปเธอก็
D 
รู้

 
คงต้อง
Em 
ลา 
 
แม้
D 
รู้ว่าใจจะ
C 
ทนไม่ไหว
 
เมื่อเธอ
Em 
ไป 
 
ฉัน
D 
คงเป็นคนไม่เห
C 
ลืออะไร
 
สุดท้าย
Am 
ที่มี 
 
ที่เห
D 
ลือคือความอ่อน
Bm 
แอและ
Em 
น้ำตา
 
แต่ต้อ
C 
งลา 
 
แม้ใ
D 
จจะมีเพียงเ
G 
ธอ

 
ใจไม่ได้อ
B7 
ยาก 
 
จะบอกลาเธอแบบ
Em 
นี้จริงๆ
 
แต่ฉันต้องก
C 
าร 
 
ให้เ
D 
ธอมีวันที่
G 
ดี
 
ใจไม่ได้อ
B7 
ยาก 
 
โดดเดี่ยวเดียวดายแบบ
Em 
นี้จริงๆ
 
จะอยู่อย่าง
C 
ไร 
 
เมื่อไ
Am 
ม่มีเธอกุม
D 
มือฉันแล้ว

 
คงต้อง
Em 
ลา 
 
แม้
D 
รู้ว่าใจจะ
C 
ทนไม่ไหว
 
เมื่อเธอ
Em 
ไป 
 
ฉัน
D 
คงเป็นคนไม่เห
C 
ลืออะไร
 
สุดท้าย
Am 
ที่มี 
 
ที่เห
D 
ลือคือความอ่อน
Bm 
แอและ
Em 
น้ำตา
 
แต่ต้อ
Am 
งลา 
 
แม้ใ
D 
จจะมีเพียงเ
G 
ธอ

 
คงต้อง
C 
ลา 
 
แม้ใ
D 
จจะมีเพียงเ
G 
ธอ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฉันลา เธอไป


จากนี้ฉันและเธอ ต้องเดินคนละทาง
จากที่เคยรักกันไม่ห่าง ทุกๆอย่างมีเพียงแต่เธอ
ต้องช้ำทั้งที่ยังรัก หักใจเพื่อให้ลืม
และการฝืนใจต้องจาก นั้นมันเจ็บและทรมาน

มีเหตุผลต่างๆนาๆ ที่ผ่านมาเธอเองก็รู้
เมื่อสบตา บางครั้งเธอแลดูเหงาเศร้าเหลือเกิน
เรามาเจอกันผิดเวลา และก็เดินมาคนละทาง
มันบอบบาง สักวันต้องมีใครไปเธอก็รู้

คงต้องลา แม้รู้ว่าใจจะทนไม่ไหว
เมื่อเธอไป ฉันคงเป็นคนไม่เหลืออะไร
สุดท้ายที่มี ที่เหลือคือความอ่อนแอและน้ำตา
แต่ต้องลา แม้ใจจะมีเพียงเธอ

จากนี้ขอให้เธอ ได้เจอคนที่ดี
อยากให้มีรักที่ดีที่สุด เรื่องอดีตเธอไม่ต้องมอง
แม้ว่าสองเราจะเคยรัก แต่เธอควรต้องลืม
เธอต้องมีรักที่ดียิ่งกว่า ให้ดีกว่าคนอย่างฉัน

มีเหตุผลต่างๆนาๆ ที่ผ่านมาเธอเองก็รู้
เมื่อสบตาบางครั้งเธอแลดูเหงาเศร้าเหลือเกิน
เรามาเจอกันผิดเวลา และก็เดินมาคนละทาง
มันบอบบาง สักวันต้องมีใครไปเธอก็รู้

คงต้องลา แม้รู้ว่าใจจะทนไม่ไหว
เมื่อเธอไป ฉันคงเป็นคนไม่เหลืออะไร
สุดท้ายที่มี ที่เหลือคือความอ่อนแอและน้ำตา
แต่ต้องลา แม้ใจจะมีเพียงเธอ

ใจไม่ได้อยาก จะบอกลาเธอแบบนี้จริงๆ
แต่ฉันต้องการ ให้เธอมีวันที่ดี
ใจไม่ได้อยาก โดดเดี่ยวเดียวดายแบบนี้จริงๆ
จะอยู่อย่างไร เมื่อไม่มีเธอกุมมือฉันแล้ว

คงต้องลา แม้รู้ว่าใจจะทนไม่ไหว
เมื่อเธอไป ฉันคงเป็นคนไม่เหลืออะไร
สุดท้ายที่มี ที่เหลือคือความอ่อนแอและน้ำตา
แต่ต้องลา แม้ใจจะมีเพียงเธอ

คงต้องลา แม้ใจจะมีเพียงเธอ

มิวสิควิดีโอ ฉันลา เธอไป BANK PREETI (แบงค์ ปรีติ)

เพลง : ฉันลา เธอไป (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : BANK Preeti
เรียบเรียง : Bellsnowbear
คอร์ดเพลง ฉันลา เธอไป BANK PREETI (เเบงค์ ปรีติ)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend