คอร์ดเพลง จากตรงนี้ที่(เคย)สวยงาม AYLA’s

  
Text   


Tune to Eb

G 
ลอง.. 
 
ทบ
Dm7 
ทวน..
 
ก็หวนคิดถึงเรื่องร
C 
าวทุกอย่าง
 
ตอนเธออยู่
Cm 
ข้างฉันตรงนี้

 
หากม
G 
อง.. 
 
ย้อน
Dm7 
ไป..
 
คงเหลือเพียงความทรง
C 
จำที่ดี
 
ที่ในตอน
Cm 
นี้ไม่มีเธอแล้ว..

INSTRU | G | Dm7 | C | Cm |

G 
  ฉันนั้นเห็นเธอ
Dm7 
.. 
 
มันชัดเหลือเกิน
C 
..
 
อยุ่ตรงที่
Cm 
เดิมของเธอตรง
G 
นั้น
 
เห็นภาพสองเรา
Dm7 
.. 
 
นั่งหัวเราะกัน
C 
..
 
ตั้งแต่วัน
Cm 
นั้นก็เข้าใจ

 
ที่
Em 
เธอบอกกับฉัน 
 
ว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น
 
เก็บมันไ
D 
ว้ในความทรง
C 
จำ 
 
เธอย้ำ
Cm 
ตลอด.. 
 
มา..
 
ให้
Em 
คอยเก็บรักษาเรื่องดี ๆ ที่ผ่านมา
 
หากวันใ
D 
ดที่เราต้อง
C 
ร่ำลา 
 
แค่อยาก
Cm 
ขอ..

G 
  ถ้าต่อจาก
Dm7 
นี้ต้องมีน้ำ
C 
ตา
 
  อย่าเอ่ยคำ
Cm 
ลาด้วยความเสียใจ
G 
  ให้จำแต่เรื่อง
Dm7 
ดี ๆ หากต้องเสียเธอไ
C 
 
  ไม่ว่าวัน
Cm 
ใดเราก็คงต้อง

G 
ลา.. 
 
ลา
Dm7 
ลา.. 
 
ลา
C 
ลา..
 
บอกลาด้วย
Cm 
ความเข้าใจดี
G 
ลา.. 
 
ลา
Dm7 
ลา.. 
 
ลา
C 
ลา..
 
ลาจากตรง
Cm 
นี้ที่เคยสวยงาม

INSTRU | G | Dm7 | C | Cm |

 
ที่
Em 
เธอบอกกับฉัน 
 
ว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น
 
เก็บมันไ
D 
ว้ในความทรง
C 
จำ 
 
เธอย้ำ
Cm 
ตลอด.. 
 
มา..
 
ให้
Em 
คอยเก็บรักษาเรื่องดี ๆ ที่ผ่านมา
 
หากวันใ
D 
ดที่เราต้อง
C 
ร่ำลา 
 
แค่อยาก
Cm 
ขอ..

G 
  ถ้าต่อจาก
Dm7 
นี้ต้องมีน้ำ
C 
ตา
 
  อย่าเอ่ยคำ
Cm 
ลาด้วยความเสียใจ
G 
  ให้จำแต่เรื่อง
Dm7 
ดี ๆ หากต้องเสียเธอไ
C 
ป.. 
 
 
Cm 
ฮูว์

G 
  ถ้าต่อจาก
Dm7 
นี้ต้องมีน้ำ
C 
ตา
 
  อย่าลืมว่า
Cm 
เคยมีความสุขมากเท่าไร
G 
  ให้จำแต่เรื่อง
Dm7 
ดี ๆ หากต้องเสียเธอไ
C 
 
  ไม่ว่าวัน
Cm 
ใดเราก็คงต้อง

G 
ลา.. 
 
ลา
Dm7 
ลา.. 
 
ลา
C 
ลา..
 
บอกลาด้วย
Cm 
ความเข้าใจดี
G 
ลา.. 
 
ลา
Dm7 
ลา.. 
 
ลา
C 
ลา..
 
ลาจากตรง
Cm 
นี้ที่เคยสวยงาม


ลองทบทวน ก็หวนคิดถึงเรื่องราวทุกอย่าง
ตอนเธออยู่ข้างฉันตรงนี้
หากมองย้อนไป คงเหลือเพียงความทรงจำที่ดี
ที่ในตอนนี้ไม่มีเธอแล้ว

ฉันนั้นเห็นเธอ มันชัดเหลือเกิน
อยู่ตรงที่เดิมของเธอตรงนั้น
เห็นภาพสองเรานั่งหัวเราะกัน
ตั้งแต่วันนั้นก็เข้าใจ

ที่เธอบอกกับฉันว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น
เก็บมันไว้ในความทรงจำ เธอย้ำตลอดมา
ให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆ
ที่ผ่านมาหากวันใดที่เราต้องร่ำลา แค่อยากขอ

ถ้าต่อจากนี้ต้องมีน้ำตา
อย่าเอ่ยคำลาด้วยความเสียใจ
ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป
ไม่ว่าวันใดเราก็คงต้องลา

ลาลาลาลาลา บอกลาด้วยความเข้าใจดี
ลาลาลาลาลา ลาจากตรงนี้ที่เคยสวยงาม

ที่เธอบอกกับฉันว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น
เก็บมันไว้ในความทรงจำ เธอย้ำตลอดมา
ให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆ
ที่ผ่านมาหากวันใดที่เราต้องร่ำลา แค่อยากขอ

ถ้าต่อจากนี้ต้องมีน้ำตา
อย่าเอ่ยคำลาด้วยความเสียใจ
ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป
ถ้าต่อจากนี้ต้องเสียน้ำตา

อย่าลืมว่าเคยมีความสุขมากเท่าไร
ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป
ไม่ว่าวันใดเราก็คงต้องลา

ลาลาลาลาลา บอกลาด้วยความเข้าใจดี
ลาลาลาลาลา ลาจากตรงนี้ที่เคยสวยงาม

มิวสิควิดีโอ จากตรงนี้ที่(เคย)สวยงาม AYLA’s

เพลง : จากตรงนี้ที่(เคย)สวยงาม
ศิลปิน : AYLA’s
เนื้อร้อง/ทำนอง : Written : Kumpanat Simuangphan
เรียบเรียง : Produced : AYLA’s
ติดต่องานศิลปิน : 065-440-9098
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend