คอร์ดเพลง ตัดสาย โจอี้ ภูวศิษฐ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ตัดสาย ศิลปิน โจอี้ ภูวศิษฐ์ (Joey Phuwasit) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A A7 Bm C#m D E Em F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | E | G | D E |
INTRO | A | E | G | D E |

 
เธอคงไม่
A 
คิดว่าเขาจะโกหกเธอทุกอ
E 
ย่าง
 
คำพูดที่เ
G 
ขามาบอก
 
เป็นแค่เพียง
D 
คำลวงหลอกทั้ง
E 
นั้น
 
เมื่อเธอไม่
A 
รู้ก็เลยไม่ได้ระวังไว้บ้
E 
าง
 
เป็นเพราะไว้ใ
G 
จเค้ามาก
 
ไปหลงเชื่อ
D 
คำโกหกอยู่นานไม่ทันเตรีย
A 
มใจ 
 
 
A7 

 
รู้ตัวอีก
Bm 
ทีก็โดนเค้าหลอก..ไปแ
A 
ล้ว
 
หมดตัวไม่
F#m 
เหลือเพราะดันไปหลงเชื่อคนใจ
Em 
ร้าย 
 
 
A 
 
หากเธอได้
Bm 
รู้ระวังตัวก่อน 
 
ก็
C#m 
คงไม่ใจสลาย
 
ถ้ามันโทร
D 
มาก็แค่ตัดสายไม่ต้องส
E 
นใจ

A 
ใครโทรมาที่เบอร์นี้
 
ถ้าเป็น
C#m 
คนไม่ดีโทรมาหา
 
ไม่ต้อง
F#m 
คุยให้เสียเวลา 
 
เธออย่าไปรับ
Em 
สาย 
 
 
A 
 
ปล่อยพวก
D 
มันให้ตายตกนรก
 
พวกคน
C#m 
เลวหลอกลวงคนใจ
F#m 
ร้าย
 
ตัด
Bm 
สายทุกเบอร์ที่
D 
ทำให้เธอช้ำ
E 
ใจ

 
อย่าปล่อยให้
A 
คนใจร้ายมันเอาไปหมดทุกอ
E 
ย่าง
 
คนที่เคยโ
G 
ดนลวงหลอก 
 
ไม่ว่าเป็นใ
D 
ครก็เจ็บทั้ง
E 
นั้น
 
อยากบอกให้เ
A 
ธอได้รู้ 
 
จะได้ระวังไว้บ้
E 
าง
 
ให้ฉันได้ค
G 
อยเคียงข้าง
 
เบอร์ไหนคนเ
D 
ลวจะรีบรายง
E 
านให้รู้กัน
A 
ไป 
 
 
A7 

 
ขอเตือน
Bm 
อีกที 
 
อย่าให้เขาหลอก..เอาห
A 
นา
 
หมดตัวไม่
F#m 
เหลือเพราะดันไปหลงเชื่อคนใจ
Em 
ร้าย 
 
 
A 
 
หากเธอได้
Bm 
รู้ระวังตัวก่อน 
 
ก็
C#m 
คงไม่ใจสลาย
 
ถ้ามันโทร
D 
มาก็แค่ตัดสายไม่ต้องส
E 
นใจ (โอ้ย.. หนอ)

A 
ใครโทรมาที่เบอร์นี้
 
ถ้าเป็น
C#m 
คนไม่ดีโทรมาหา
 
ไม่ต้อง
F#m 
คุยให้เสียเวลา 
 
เธออย่าไปรับ
Em 
สาย 
 
 
A 
 
ปล่อยพวก
D 
มันให้ตายตกนรก
 
พวกคน
C#m 
เลวหลอกลวงคนใจ
F#m 
ร้าย
 
ตัด
Bm 
สายทุกเบอร์ที่
D 
ทำให้เธอช้ำ
E 
ใจ
 
อย่าไปยอมให้ใครหลอกเธอ..
 

INSTRU | A | C#m | F#m | Em A |

 
โหลด Whos
D 
call 
 
จะเตือนให้เธอรู้
 
อย่าให้
C#m 
คนหลอกลวงมา
F#m 
ทำร้าย
 
ตัด
Bm 
สายทุกเบอร์ที่
D 
ทำให้เธอช้ำ
E 
ใจ
 
อย่าไปยอมให้ใครหลอกเ
A 
ธอ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ตัดสาย


เธอคงไม่คิดว่าเขาจะโกหกเธอทุกอย่าง
คำพูดที่เขามาบอก
เป็นแค่เพียงคำลวงหลอกทั้งนั้น
เมื่อเธอไม่รู้ก็เลยไม่ได้ระวังไว้บ้าง
เป็นเพราะไว้ใจเค้ามาก
ไปหลงเชื่อคำโกหกอยู่นานไม่ทันเตรียมใจ

รู้ตัวอีกทีก็โดนเค้าหลอกไปแล้ว
หมดตัวไม่เหลือเพราะดันไปหลงเชื่อคนใจร้าย
หากเธอได้รู้ระวังตัวก่อน ก็คงไม่ใจสลาย
ถ้ามันโทรมาก็แค่ตัดสายไม่ต้องสนใจ

ใครโทรมาที่เบอร์นี้
ถ้าเป็นคนไม่ดีโทรมาหา
ไม่ต้องคุยให้เสียเวลา เธออย่าไปรับสาย
ปล่อยพวกมันให้ตายตกนรก
พวกคนเลวหลอกลวงคนใจร้าย
ตัดสายทุกเบอร์ที่ทำให้เธอช้ำใจ

อย่าปล่อยให้คนใจร้ายมันเอาไปหมดทุกอย่าง
คนที่เคยโดนลวงหลอก ไม่ว่าเป็นใครก็เจ็บทั้งนั้น
อยากบอกให้เธอได้รู้ จะได้ระวังไว้บ้าง
ให้ฉันได้คอยเคียงข้าง
เบอร์ไหนคนเลวจะรีบรายงานให้รู้กันไป

ขอเตือนอีกที อย่าให้เขาหลอกเอาหนา
หมดตัวไม่เหลือเพราะดันไปหลงเชื่อคนใจร้าย
หากเธอได้รู้ระวังตัวก่อน ก็คงไม่ใจสลาย
ถ้ามันโทรมาก็แค่ตัดสายไม่ต้องสนใจ

ใครโทรมาที่เบอร์นี้
ถ้าเป็นคนไม่ดีโทรมาหา
ไม่ต้องคุยให้เสียเวลา เธออย่าไปรับสาย
ปล่อยพวกมันให้ตายตกนรก
พวกคนเลวหลอกลวงคนใจร้าย
ตัดสายทุกเบอร์ที่ทำให้เธอช้ำใจ
อย่าไปยอมให้ใครหลอกเธอ

( ดนตรี )

โหลด Whoscall จะเตือนให้เธอรู้
อย่าให้คนหลอกลวงมาทำร้าย
ตัดสายทุกเบอร์ที่ทำให้เธอช้ำใจ
อย่าไปยอมให้ใครหลอกเธอ

มิวสิควิดีโอ ตัดสาย โจอี้ ภูวศิษฐ์

เพลง : ตัดสาย (คอร์ด)
คำร้อง : รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ
เรียบเรียง :
คอร์ดเพลง ตัดสาย โจอี้ ภูวศิษฐ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend