คอร์ดเพลง คิดถึงกันหรือเปล่า อาร์ม แสนดี

  
Text   
คอร์ดเพลง คิดถึงกันหรือเปล่า ศิลปิน อาร์ม แสนดี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D A Bm G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | A | Bm | G |

 
เธอคิดถึง
D 
กันหรือเปล่า 
 
ฉันคิดถึงเธอทุกคืน
 
ไม่ว่าจะ
A 
ตื่นขึ้นมา 
 
ก็ยังเห็นเธอเหมือนเดิม
 
ฉันยังไม่
Bm 
ลืมสัญญา 
 
ที่เธอนั้นเคยให้กัน
 
จะรักกัน
G 
ชั่วนิรันทร์ 
 
ต่อให้ท้องฟ้ามืดมน

 
ความรักที่
D 
ฉันให้เธอ 
 
ไม่มีวันจางหายไป
 
ต่อให้พรุ่ง
A 
นี้ต้องลา 
 
ก็ยังจะรักเหมือนเดิม
 
เพราะไม่มีใ
Bm 
ครสำคัญ 
 
ได้มากเท่าตัวของเธอ
 
ฉันขอให้เ
G 
ธอเชื่อใจ 
 
ว่าฉันจะรักตลอดไป

D 
เธอ..เธอทำให้คนๆนึงจากรักไม่เ
A 
ป็น
 
เธอทำให้รู้ว่าความรักคืออ
Bm 
ะไร
 
โปรดเธอได้ไหมว่าจะไม่ทิ้งกัน
G 
ไป
 
เพราะเธอคือสิ่งเดียวที่ฉันนั้นต้องก
D 
าร

 
ขอให้ความรักของเรานั้นเป็นดั่ง
A 
ฝัน
 
ไม่มีสิ่งใดที่มาขวางทางเร
Bm 
าได้
 
แค่เธอเท่านั้นฉันจะไม่ขออะ
G 
ไร
 
แค่เพียงเท่านี้ฉันเองสุขสมและอุ่นใจ
 

D 
  ราตรีนี้มีเธอกับฉัน
A 
  เราทั้งสองนอนจับมือกัน
Bm 
  ในค่ำคืนที่เป็นดั่งฝัน
G 
  ให้ดาวนับล้านช่วยทำให้เราได้รักกัน

 
เธอคิดถึง
D 
กันหรือเปล่า 
 
ฉันคิดถึงเธอทุกคืน
 
ไม่ว่าจะ
A 
ตื่นขึ้นมา 
 
ก็ยังเห็นเธอเหมือนเดิม
 
ฉันยังไม่
Bm 
ลืมสัญญา 
 
ที่เธอนั้นเคยให้กัน
 
จะรักกัน
G 
ชั่วนิรันทร์ 
 
ต่อให้ท้องฟ้ามืดมน

 
ความรักที่
D 
ฉันให้เธอ 
 
ไม่มีวันจางหายไป
 
ต่อให้พรุ่ง
A 
นี้ต้องลา 
 
ก็ยังจะรักเหมือนเดิม
 
เพราะไม่มีใ
Bm 
ครสำคัญ 
 
ได้มากเท่าตัวของเธอ
 
ฉันขอให้เ
G 
ธอเชื่อใจ 
 
ว่าฉันจะรักตลอดไป

INSTRU | D | A | Bm | G |
INSTRU | D | A | Bm | G |

 
ขอบคุณท้อง
D 
ฟ้า
 
และโชคชะตาที่ทำให้เราได้รู้จั
A 
กกัน
 
ขอมอบเพลงนี้แทนคำบอกรักที่มาจาก
Bm 
ใจฉัน
 
ขอแค่มีเธอมาอยู่ตรง
G 
นี้ๆก็พอ

 
ดวงด
D 
าวนับล้านมาเป็นพยานให้กับความรัก
 
ของเ
A 
ธอและฉัน 
 
ไม่มีวันนั้นที่จะหมดรัก
 
ขอเพียงแค่
Bm 
เธอ รักฉันเท่านั้น อย่าได้ไปเผลอ
 
มองคน
G 
อื่นไป 
 
เพราะคนตรงนี้ต้องปวดใจ

 
เธอคิดถึง
D 
กันหรือเปล่า 
 
ฉันคิดถึงเธอทุกคืน
 
ไม่ว่าจะ
A 
ตื่นขึ้นมา 
 
ก็ยังเห็นเธอเหมือนเดิม
 
ฉันยังไม่
Bm 
ลืมสัญญา 
 
ที่เธอนั้นเคยให้กัน
 
จะรักกัน
G 
ชั่วนิรันทร์ 
 
ต่อให้ท้องฟ้ามืดมน

 
ความรักที่
D 
ฉันให้เธอ 
 
ไม่มีวันจางหายไป
 
ต่อให้พรุ่ง
A 
นี้ต้องลา 
 
ก็ยังจะรักเหมือนเดิม
 
เพราะไม่มีใ
Bm 
ครสำคัญ 
 
ได้มากเท่าตัวของเธอ
 
ฉันขอให้เ
G 
ธอเชื่อใจ 
 
ว่าฉันจะรักตลอดไป

 
เธอคิดถึง
D 
กันหรือเปล่า 
 
ฉันคิดถึงเธอทุกคืน
 
ไม่ว่าจะ
A 
ตื่นขึ้นมา 
 
ก็ยังเห็นเธอเหมือนเดิม
 
ฉันยังไม่
Bm 
ลืมสัญญา 
 
ที่เธอนั้นเคยให้กัน
 
จะรักกัน
G 
ชั่วนิรันทร์ 
 
ต่อให้ท้องฟ้ามืดมน

 
ความรักที่
D 
ฉันให้เธอ 
 
ไม่มีวันจางหายไป
 
ต่อให้พรุ่ง
A 
นี้ต้องลา 
 
ก็ยังจะรักเหมือนเดิม
 
เพราะไม่มีใ
Bm 
ครสำคัญ 
 
ได้มากเท่าตัวของเธอ
 
ฉันขอให้เ
G 
ธอเชื่อใจ 
 
ว่าฉันจะรักตลอดไป

OUTRO | D | A | Bm | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คิดถึงกันหรือเปล่า


เธอคิดถึงกันหรือเปล่า ฉันคิดถึงเธอทุกคืน
ไม่ว่าจะตื่นขึ้นมา ก็ยังเห็นเธอเหมือนเดิม
ฉันยังไม่ลืมสัญญา ที่เธอนั้นเคยให้กัน
จะรักกันชั่วนิรันทร์ ต่อให้ท้องฟ้ามืดมน

ความรักที่ฉันให้เธอ ไม่มีวันจางหายไป
ต่อให้พรุ่งนี้ต้องลา ก็ยังจะรักเหมือนเดิม
เพราะไม่มีใครสำคัญ ได้มากเท่าตัวของเธอ
ฉันขอให้เธอเชื่อใจ ว่าฉันจะรักตลอดไป

เธอ..เธอทำให้คนๆนึงจากรักไม่เป็น
เธอทำให้รู้ว่าความรักคืออะไร
โปรดเธอได้ไหมว่าจะไม่ทิ้งกันไป
เพราะเธอคือสิ่งเดียวที่ฉันนั้นต้องการ

ขอให้ความรักของเรานั้นเป็นดั่งฝัน
ไม่มีสิ่งใดที่มาขวางทางเราได้
แค่เธอเท่านั้นฉันจะไม่ขออะไร
แค่เพียงเท่านี้ฉันเองสุขสมและอุ่นใจ

ราตรีนี้มีเธอกับฉัน
เราทั้งสองนอนจับมือกัน
ในค่ำคืนที่เป็นดั่งฝัน
ให้ดาวนับล้านช่วยทำให้เราได้รักกัน

เธอคิดถึงกันหรือเปล่า ฉันคิดถึงเธอทุกคืน
ไม่ว่าจะตื่นขึ้นมา ก็ยังเห็นเธอเหมือนเดิม
ฉันยังไม่ลืมสัญญา ที่เธอนั้นเคยให้กัน
จะรักกันชั่วนิรันทร์ ต่อให้ท้องฟ้ามืดมน

ความรักที่ฉันให้เธอ ไม่มีวันจางหายไป
ต่อให้พรุ่งนี้ต้องลา ก็ยังจะรักเหมือนเดิม
เพราะไม่มีใครสำคัญ ได้มากเท่าตัวของเธอ
ฉันขอให้เธอเชื่อใจ ว่าฉันจะรักตลอดไป

( ดนตรี )

ขอบคุณท้องฟ้า
และโชคชะตาที่ทำให้เราได้รู้จักกัน
ขอมอบเพลงนี้แทนคำบอกรักที่มาจากใจฉัน
ขอแค่มีเธอมาอยู่ตรงนี้ๆก็พอ

ดวงดาวนับล้านมาเป็นพยานให้กับความรัก
ของเธอและฉัน
ไม่มีวันนั้นที่จะหมดรัก ขอเพียงแค่เธอ
รักฉันเท่านั้น อย่าได้ไปเผลอ
มองคนอื่นไป เพราะคนตรงนี้ต้องปวดใจ

เธอคิดถึงกันหรือเปล่า ฉันคิดถึงเธอทุกคืน
ไม่ว่าจะตื่นขึ้นมา ก็ยังเห็นเธอเหมือนเดิม
ฉันยังไม่ลืมสัญญา ที่เธอนั้นเคยให้กัน
จะรักกันชั่วนิรันทร์ ต่อให้ท้องฟ้ามืดมน

ความรักที่ฉันให้เธอ ไม่มีวันจางหายไป
ต่อให้พรุ่งนี้ต้องลา ก็ยังจะรักเหมือนเดิม
เพราะไม่มีใครสำคัญ ได้มากเท่าตัวของเธอ
ฉันขอให้เธอเชื่อใจ ว่าฉันจะรักตลอดไป

เธอคิดถึงกันหรือเปล่า ฉันคิดถึงเธอทุกคืน
ไม่ว่าจะตื่นขึ้นมา ก็ยังเห็นเธอเหมือนเดิม
ฉันยังไม่ลืมสัญญา ที่เธอนั้นเคยให้กัน
จะรักกันชั่วนิรันทร์ ต่อให้ท้องฟ้ามืดมน

ความรักที่ฉันให้เธอ ไม่มีวันจางหายไป
ต่อให้พรุ่งนี้ต้องลา ก็ยังจะรักเหมือนเดิม
เพราะไม่มีใครสำคัญ ได้มากเท่าตัวของเธอ
ฉันขอให้เธอเชื่อใจ ว่าฉันจะรักตลอดไป

มิวสิควิดีโอ คิดถึงกันหรือเปล่า อาร์ม แสนดี

เพลง : คิดถึงกันหรือเปล่า (คอร์ด)
ศิลปิน : อาร์ม แสนดี
เนื้อร้อง : อาร์ม แสนดี., Kim TNK.
ทำนอง : อาร์ม แสนดี.
เรียบเรียง : อาร์ม แสนดี.
คอร์ดเพลง คิดถึงกันหรือเปล่า อาร์ม แสนดี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend