คอร์ดเพลง จงหนีไป วสันต์17

  
Text   
คอร์ดเพลง จงหนีไป ศิลปิน วสันต์17 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2

Capo #2
INTRO | C | G/B | F | G |
INTRO | C | G/B | F | G |

 
หากวันใ
C 
ดที่เธอได้
G/B 
พบ 
 
ผู้คนใน
F 
ป่าเธอหนีให้ไ
G 
กล
 
พวกม
C 
นุษย์แสนใจ
G/B 
ร้าย 
 
และอันต
F 
รายเธออย่าไว้
G 
ใจ
 
โปรดจง
C 
หนีเข้าไปให้
G/B 
ลึก 
 
ให้ไกลใน
F 
ป่าและหายไ
G 
 
อย่าให้
C 
รู้ว่าเธอยัง
G/B 
เหลือ 
 
พวกเขาจะ
F 
มาพรากเธอไ
G 

INSTRU | C | G/B | F | G |
INSTRU | C | G/B | F | G |

 
หมู่เจ้าเ
C 
อยก่อนเคยไ
G/B 
ด้บิน 
 
ได้ปีนได้โ
F 
ฉบ 
 
หา
G 
กิน
 
หมู่ดอกไ
C 
ม้กรีดกรายเ
G/B 
กสร 
 
ล่อลวงภ
F 
มรจากแดนไ
G 
กล

 
จากตะ
Am 
วัน 
 
จากต้น
Em 
ไม้ จากลำ
Am 
ธารกว้างไ
Em 
กล
 
จากภูเ
F 
ขา 
 
สาย
Em 
ลม 
 
ที่ไกลแสนไ
Dm 
กล.. 
 
 
G 

 
หมู่ม
C 
นุษย์ล้วนเป็นสัตว์
G/B 
ร้าย
 
ยกตนประเส
F 
ริฐกว่าสัตว์อื่นใ
G 
 
พรากเธอไ
C 
ป 
 
จับขัง
G/B 
ลงไป
 
ให้ไกลให้ห่
F 
าง 
 
แสนไ
G 
กล

 
จากตะ
Am 
วัน 
 
จากต้น
Em 
ไม้ จากลำ
Am 
ธารกว้างไ
Em 
กล
 
จากภูเ
F 
ขา 
 
สาย
Em 
ลม 
 
ที่ไกลแสนไ
Dm 
กล.. 
 
 
G 

 
หากวันใ
C 
ดที่เธอได้
G/B 
พบ 
 
ผู้คนใน
F 
ป่าเธอหนีให้ไ
G 
กล
 
พวกม
C 
นุษย์แสนใจ
G/B 
ร้าย 
 
และอันต
F 
รายเธออย่าไว้
G 
ใจ
 
โปรดจง
C 
หนีเข้าไปให้
G/B 
ลึก 
 
ให้ไกลใน
F 
ป่าและหายไ
G 
 
อย่าให้
C 
รู้ว่าเธอยัง
G/B 
เหลือ 
 
พวกเขาจะ
F 
มาพรากเธอไ
G 

 
จากตะ
Am 
วัน 
 
จากต้น
Em 
ไม้ จากลำ
Am 
ธารกว้างไ
Em 
กล
 
จากภูเ
F 
ขา 
 
สาย
Em 
ลม 
 
ที่ไกลแสนไ
Dm 
กล.. 
 
 
G 

INSTRU | C | G/B | F | G |
INSTRU | C | G/B | F | G |
INSTRU | Am | Em | Am | Em |
INSTRU | F | Em | Dm | G |

 
หากวันใ
C 
ดที่เธอได้
G/B 
พบ 
 
ผู้คนใน
F 
ป่าเธอหนีให้ไ
G 
กล
 
พวกม
C 
นุษย์แสนใจ
G/B 
ร้าย 
 
และอันต
F 
รายเธออย่าไว้
G 
ใจ
 
โปรดจง
C 
หนีเข้าไปให้
G/B 
ลึก 
 
ให้ไกลใน
F 
ป่าและหายไ
G 
 
อย่าให้
C 
รู้ว่าเธอยัง
G/B 
เหลือ 
 
พวกเขาจะ
F 
มาพรากเธอไ
G 

 
จากตะ
Am 
วัน 
 
จากต้น
Em 
ไม้ จากลำ
Am 
ธารกว้างไ
Em 
กล
 
จากภูเ
F 
ขา 
 
สาย
Em 
ลม 
 
ที่ไกลแสนไ
Dm 
กล.. 
 
 
G 

OUTRO | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง จงหนีไป


หากวันใดที่เธอได้พบ ผู้คนในป่าเธอหนีให้ไกล
พวกมนุษย์แสนใจร้าย และอันตรายเธออย่าไว้ใจ
โปรดจงหนีเข้าไปให้ลึก ให้ไกลในป่าและหายไป
อย่าให้รู้ว่าเธอยังเหลือ พวกเขาจะมาพรากเธอไป

( ดนตรี )

หมู่เจ้าเอยก่อนเคยได้บิน ได้ปีนได้โฉบ หากิน
หมู่ดอกไม้กรีดกรายเกสร ล่อลวงภมรจากแดนไกล

จากตะวัน จากต้นไม้ จากลำธารกว้างไกล
จากภูเขา สายลม ที่ไกลแสนไกล..

หมู่มนุษย์ล้วนเป็นสัตว์ร้าย
ยกตนประเสริฐกว่าสัตว์อื่นใด
พรากเธอไป จับขังลงไป
ให้ไกลให้ห่าง แสนไกล

จากตะวัน จากต้นไม้ จากลำธารกว้างไกล
จากภูเขา สายลม ที่ไกลแสนไกล..

หากวันใดที่เธอได้พบ ผู้คนในป่าเธอหนีให้ไกล
พวกมนุษย์แสนใจร้าย และอันตรายเธออย่าไว้ใจ
โปรดจงหนีเข้าไปให้ลึก ให้ไกลในป่าและหายไป
อย่าให้รู้ว่าเธอยังเหลือ พวกเขาจะมาพรากเธอไป

จากตะวัน จากต้นไม้ จากลำธารกว้างไกล
จากภูเขา สายลม ที่ไกลแสนไกล..

( ดนตรี )

หากวันใดที่เธอได้พบ ผู้คนในป่าเธอหนีให้ไกล
พวกมนุษย์แสนใจร้าย และอันตรายเธออย่าไว้ใจ
โปรดจงหนีเข้าไปให้ลึก ให้ไกลในป่าและหายไป
อย่าให้รู้ว่าเธอยังเหลือ พวกเขาจะมาพรากเธอไป

จากตะวัน จากต้นไม้ จากลำธารกว้างไกล
จากภูเขา สายลม ที่ไกลแสนไกล..

มิวสิควิดีโอ จงหนีไป วสันต์17

เพลง : จงหนีไป (คอร์ด)
ศิลปิน : วสันต์17
ติดต่องาน
Tel. 080 – 6655055
Line id : Poomirinstudio
คอร์ดเพลง จงหนีไป วสันต์17
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend