คอร์ดเพลง โกดำ วสันต์17

  
Text   
คอร์ดเพลง โกดำ ศิลปิน วสันต์17 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | F#m | Bm | F#m |
INTRO | G | F#m Bm | Em | A | A |

 
ถ้าหากความ
D 
รักของเราที่มีชา
F#m 
ตินี้
 
อาจจะสุดดว
Bm 
งใจ 
 
ก็คงเป็นไปไ
F#m 
ม่ได้
 
ขอให้เรามี
G 
กันและกัน..แสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตาย 
 
ยังไงก็รักเพียง
A 
คุณ

 
แต่หากวัน
D 
นี้นั้นจะเป็นวันสุด
F#m 
ท้าย
 
แต่ความ
Bm 
รักของเราไม่จาง 
 
ร้าง
F#m 
ไกล
 
รักนิรันด์ยัง
G 
อยู่ 
 
เล่าขานแสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตายยังไงก็รักเพีย
A 
งคุณ..

INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A | A |

 
หรือไม่ควรจะ
D 
อยู่ 
 
หรือไม่ควรจ
F#m 
ะรัก
 
ล้ำค่าเพียงลมป
G 
าก 
 
มันจะจ
A 
ริงแค่ไ
D 
หน
 
หรือว่าเราจะ
Bm 
ออกเดินทาง..ไปไ
F#m 
กลแสนไกล
 
ปล่อยร่าง
Em 
กายคืนน
A 
ภาอาก
D 
าศ

 
โอ้ใจหน
Bm 
อใจเจ้า
F#m 
เอย
 
วาส
G 
นาข้า
A 
นี้กะ
D 
ไร
 
จึงผูกความ
Bm 
รักที่มีไว้
F#m 
ด้วยความตาย
 
ปล่อยร่าง
Em 
กายคืนน
A 
ภาอาก
D 
าศ.. 
 
 
A 

 
ถ้าหากความ
D 
รักของเราที่มีชา
F#m 
ตินี้
 
อาจจะสุดดว
Bm 
งใจ 
 
ก็คงเป็นไปไ
F#m 
ม่ได้
 
ขอให้เรามี
G 
กันและกัน..แสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตาย 
 
ยังไงก็รักเพียง
A 
คุณ

 
แต่หากวัน
D 
นี้นั้นจะเป็นวันสุด
F#m 
ท้าย
 
แต่ความ
Bm 
รักของเราไม่จาง 
 
ร้าง
F#m 
ไกล
 
รักนิรันด์ยัง
G 
อยู่ 
 
เล่าขานแสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตายยังไงก็รักเพีย
A 
งคุณ..

INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A | A |

 
โอ้ใจหน
Bm 
อใจเจ้า
F#m 
เอย
 
วาส
G 
นาข้า
A 
นี้กะ
D 
ไร
 
จึงผูกความ
Bm 
รักที่มีไว้
F#m 
ด้วยความตาย
 
ปล่อยร่าง
Em 
กายคืนน
A 
ภาอาก
D 
าศ.. 
 
 
A 

 
ถ้าหากความ
D 
รักของเราที่มีชา
F#m 
ตินี้
 
อาจจะสุดดว
Bm 
งใจ 
 
ก็คงเป็นไปไ
F#m 
ม่ได้
 
ขอให้เรามี
G 
กันและกัน..แสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตาย 
 
ยังไงก็รักเพียง
A 
คุณ

 
แต่หากวัน
D 
นี้นั้นจะเป็นวันสุด
F#m 
ท้าย
 
แต่ความ
Bm 
รักของเราไม่จาง 
 
ร้าง
F#m 
ไกล
 
รักนิรันด์ยัง
G 
อยู่ 
 
เล่าขานแสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตายยังไงก็รักเพีย
A 
งคุณ..

OUTRO | D | F#m | Bm | F#m |
OUTRO | G | F#m Bm | Em | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง โกดำ


ถ้าหากความรักของเราที่มีชาตินี้
อาจจะสุดดวงใจ ก็คงเป็นไปไม่ได้
ขอให้เรามีกันและกัน..แสนนานเรื่อยไป
ขาดใจตาย ยังไงก็รักเพียงคุณ

แต่หากวันนี้นั้นจะเป็นวันสุดท้าย
แต่ความรักของเราไม่จาง ร้างไกล
รักนิรันด์ยังอยู่ เล่าขานแสนนานเรื่อยไป
ขาดใจตายยังไงก็รักเพียงคุณ..

( ดนตรี )

หรือไม่ควรจะอยู่ หรือไม่ควรจะรัก
ล้ำค่าเพียงลมปาก มันจะจริงแค่ไหน
หรือว่าเราจะออกเดินทาง..ไปไกลแสนไกล
ปล่อยร่างกายคืนนภาอากาศ

โอ้ใจหนอใจเจ้าเอย
วาสนาข้านี้กะไร
จึงผูกความรักที่มีไว้ด้วยความตาย
ปล่อยร่างกายคืนนภาอากาศ..

ถ้าหากความรักของเราที่มีชาตินี้
อาจจะสุดดวงใจ ก็คงเป็นไปไม่ได้
ขอให้เรามีกันและกัน..แสนนานเรื่อยไป
ขาดใจตาย ยังไงก็รักเพียงคุณ

แต่หากวันนี้นั้นจะเป็นวันสุดท้าย
แต่ความรักของเราไม่จาง ร้างไกล
รักนิรันด์ยังอยู่ เล่าขานแสนนานเรื่อยไป
ขาดใจตายยังไงก็รักเพียงคุณ..

( ดนตรี )

โอ้ใจหนอใจเจ้าเอย
วาสนาข้านี้กะไร
จึงผูกความรักที่มีไว้ด้วยความตาย
ปล่อยร่างกายคืนนภาอากาศ..

ถ้าหากความรักของเราที่มีชาตินี้
อาจจะสุดดวงใจ ก็คงเป็นไปไม่ได้
ขอให้เรามีกันและกัน..แสนนานเรื่อยไป
ขาดใจตาย ยังไงก็รักเพียงคุณ

แต่หากวันนี้นั้นจะเป็นวันสุดท้าย
แต่ความรักของเราไม่จาง ร้างไกล
รักนิรันด์ยังอยู่ เล่าขานแสนนานเรื่อยไป
ขาดใจตายยังไงก็รักเพียงคุณ..

มิวสิควิดีโอ โกดำ วสันต์17

เพลง : โกดำ (คอร์ด)
ศิลปิน : วสันต์17
เนื้อร้อง/ทำนอง :
ติดต่องานศิลปิน : Tel. 080 – 6655055
Line id : Poomirinstudio
คอร์ดเพลง โกดำ วสันต์17
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend