คอร์ดเพลง เหนือชีวิต COCKTAIL (ค็อกเทล)

  
Text   
คอร์ดเพลง เหนือชีวิต ศิลปิน COCKTAIL คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am Em F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb

 
หน้าที่ของตัวฉัน
Am 
 
จะอยู่จะเป็นหรือตาย
 
ต่อสู้กับอันตราย
 
ไม่ให้ใครทำร้าย
Em 
.. 
 
เธอ

 
หน้าที่เหนือชีวิต
Am 
 
มันไม่สำคัญถ้าตัวฉัน
ต้องตาย
 
เรื่องใดๆ ไม่มีค
วามหมาย
 
เท่ากับการที่เธอ
Em 
ปลอดภัย

 
ขอ
แค่เธอยังอยู่
 
และขอแค่เธอยังยิ้มอยู่
 
 
ฉันพร้อ
มที่จะสู้อยู่
 
ด้วยเรี่ยวแรงที่มีอยู่
 
 
ไม่ว่า
เธอจะรับรู้
หรือเธอจะไม่รับรู้
 
ฉันยิน
ดีจะเฝ้าดูอย่างนั้น

 
สิ่งที่ทำจะสะท้อน
ถึงความในใจ 
 
 
 
หากเธอจะเห็น
Em 
ลึกลงไป 
 
 
Am 
 
เธอจะได้รับรู้ถึ
งความเป็นไป 
 
 
 
แล้วเธอจะเห็น
Am 
ว่าฉันเป็นใคร

 
เก็บเอาคำว่ารัก
ไว้ภายในใจ 
 
 
 
อยากบอกเธอซ้ำ
Em 
ๆ ไม่อาจพูดไป  
Am 
 
ฉันไม่ได้คาดหวัง
ให้เธอเข้าใจ 
 
 
 
หน้าที่ของฉัน
Am 
คือเธอ
 
ปลอดภัยเท่านั้นก็พอ
 

INSTRU | Am | Am | Am | Am |

 
ฉันไม่มีคำถาม
Am 
 
ในทุกสิ่งที่ฉัน
ตั้งใจ
 
หน้าที่เหนือสิ่งใดๆ
 
แม้ต้องแลกด้วยใจย
Em 
อมทำ

 
เพียงให้เธอยิ้ม
Am 
หัวเราะและยังมีชีวิต
 
ความสงสัย
เรื่องใดๆ 
 
ฉันไม่เคยคิด
 
แม้ชีวิตฉัน
ต้องเหนื่อยสักเท่าไร
 
แต่เพื่อเธอฉันยอม
Em 
หน้าที่คือหมดใจ

 
และมันจะสะท้อน
ถึงความในใจ 
 
 
 
หากเธอจะเห็น
Em 
ลึกลงไป 
 
 
Am 
 
เธอจะได้รับรู้ถึ
งความเป็นไป 
 
 
 
แล้วเธอจะเห็น
Am 
ว่าฉันเป็นใคร

 
เก็บเอาคำว่ารัก
ไว้ภายในใจ 
 
 
 
อยากบอกเธอซ้ำ
Em 
ๆ ไม่อาจพูดไป  
Am 
 
ฉันไม่ได้คาดหวัง
ให้เธอเข้าใจ 
 
 
 
หน้าที่ของฉัน
Am 
คือเธอ
 
ปลอดภัยเท่านั้นก็พอ
 

INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | F G | Am | F G | Am |
INSTRU | F G | Am | F G | Am |

 
และมันจะสะท้อน
ถึงความในใจ 
 
 
 
หากเธอจะเห็น
Am 
ลึกลงไป
 
เธอจะได้รับรู้ถึ
งความเป็นไป 
 
 
 
แล้วเธอจะเห็น
Am 
ว่าฉันเป็นใคร

 
เก็บเอาคำว่ารัก
ไว้ภายในใจ 
 
 
 
อยากบอกเธอซ้ำ
Em 
ๆ ไม่อาจพูดไป  
Am 
 
ฉันไม่ได้คาดหวัง
ให้เธอเข้าใจ 
 
 
 
หน้าที่ของฉัน
Am 
คือเธอ
 
ปลอดภัยเท่านั้นก็พอ..
 

 
และมันจะสะท้อน
ถึงความในใจ 
 
 
 
หากเธอจะเห็น
Em 
ลึกลงไป 
 
 
Am 
 
เธอจะได้รับรู้ถึ
งความเป็นไป 
 
 
 
แล้วเธอจะเห็น
Am 
ว่าฉันเป็นใคร

 
เก็บเอาคำว่ารัก
ไว้ภายในใจ 
 
 
 
อยากบอกเธอซ้ำ
Em 
ๆ ไม่อาจพูดไป  
Am 
 
ฉันไม่ได้คาดหวัง
ให้เธอเข้าใจ 
 
 
 
หน้าที่ของฉัน
Am 
คือเธอ
 
ปลอดภัยเท่านั้นก็พอ..
 

OUTRO | Am | Am | Am | Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เหนือชีวิต


หน้าที่ของตัวฉัน
จะอยู่จะเป็นหรือตาย
ต่อสู้กับอันตราย
ไม่ให้ใครทำร้าย เธอ

หน้าที่เหนือชีวิต
มันไม่สำคัญถ้าตัวฉันต้องตาย
เรื่องใดๆ ไม่มีความหมาย
เท่ากับการที่เธอปลอดภัย

ขอแค่เธอยังอยู่ และขอแค่เธอยังยิ้มอยู่
ฉันพร้อมที่จะสู้อยู่ ด้วยเรี่ยวแรงที่มีอยู่
ไม่ว่าเธอจะรับรู้ หรือเธอจะไม่รับรู้
ฉันยินดีจะเฝ้าดูอย่างนั้น

สิ่งที่ทำจะสะท้อนถึงความในใจ
หากเธอจะเห็นลึกลงไป
เธอจะได้รับรู้ถึงความเป็นไป
แล้วเธอจะเห็นว่าฉันเป็นใคร

เก็บเอาคำว่ารักไว้ภายในใจ
อยากบอกเธอซ้ำๆ ไม่อาจพูดไป
ฉันไม่ได้คาดหวังให้เธอเข้าใจ
หน้าที่ของฉันคือเธอปลอดภัยเท่านั้นก็พอ

( ดนตรี )

ฉันไม่มีคำถาม
ในทุกสิ่งที่ฉันตั้งใจ
หน้าที่เหนือสิ่งใดๆ
แม้ต้องแลกด้วยใจ ยอมทำ

เพียงให้เธอยิ้ม หัวเราะ และยังมีชีวิต
ความสงสัยเรื่องใดๆ ฉันไม่เคยคิด
แม้ชีวิตฉันต้องเหนื่อยสักเท่าไร
แต่เพื่อเธอฉันยอม หน้าที่คือหมดใจ

และมันจะสะท้อนถึงความในใจ
หากเธอจะเห็นลึกลงไป
เธอจะได้รับรู้ถึงความเป็นไป
แล้วเธอจะเห็นว่าฉันเป็นใคร

เก็บเอาคำว่ารักไว้ภายในใจ
อยากบอกเธอซ้ำๆ ไม่อาจพูดไป
ฉันไม่ได้คาดหวังให้เธอเข้าใจ
หน้าที่ของฉันคือเธอปลอดภัยเท่านั้นก็พอ

( ดนตรี )

และมันจะสะท้อนถึงความในใจ
หากเธอจะเห็นลึกลงไป
เธอจะได้รับรู้ถึงความเป็นไป
แล้วเธอจะเห็นว่าฉันเป็นใคร

เก็บเอาคำว่ารักไว้ภายในใจ
อยากบอกเธอซ้ำๆ ไม่อาจพูดไป
ฉันไม่ได้คาดหวังให้เธอเข้าใจ
หน้าที่ของฉันคือเธอปลอดภัยเท่านั้นก็พอ

และมันจะสะท้อนถึงความในใจ
หากเธอจะเห็นลึกลงไป
เธอจะได้รับรู้ถึงความเป็นไป
แล้วเธอจะเห็นว่าฉันเป็นใคร

เก็บเอาคำว่ารักไว้ภายในใจ
อยากบอกเธอซ้ำๆ ไม่อาจพูดไป
ฉันไม่ได้คาดหวังให้เธอเข้าใจ
หน้าที่ของฉันคือเธอปลอดภัยเท่านั้นก็พอ

มิวสิควิดีโอ เหนือชีวิต COCKTAIL

เพลง : เหนือชีวิต (คอร์ด)
ศิลปิน : COCKTAIL
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ, ธิติวัฒน์ รองทอง
เรียบเรียง : COCKTAIL, ธิติวัฒน์ รองทอง, Machina
OST. นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์
คอร์ดเพลง เหนือชีวิต COCKTAIL
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend