คอร์ดเพลง บินหลาคืนรัง MEENA

  
Text   
คอร์ดเพลง บินหลาคืนรัง ศิลปิน MEENA (มีนา) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | C | Am | Dm | G | G |
INTRO | C | Am | Dm G | C |
INTRO | Am | C | Dm G | C | C | C |

 
แสงจันทร์บน
C 
ฟ้า 
 
สะท้อนล
Am 
งเล
 
นุ้ยนั่งไกว
Dm 
เปล 
 
ริม
G 
เลข้อง
C 
ใจ
 
ทนนั่งยุง
Am 
ขบ 
 
ยังพอทน
C 
ได้
 
ทนคนหลา
Dm 
ยใจ 
 
ไม่ไ
G 
หวไม่เ
C 
อา

 
ต้นพร้าวเอนไ
C 
หว 
 
ลมพัดใจ
Am 
เซ
 
ความรักถู
Dm 
กเท 
 
ลง
G 
เลลอยไ
C 
กล
 
คนรักเป็น
Am 
อื่น 
 
โดนคลื่นลูกใ
C 
หญ่
 
พัดพาหา
Dm 
ยไป 
 
อยู่ไ
G 
หนไม่
C 
รู้

 
ใจเธอ
Dm 
เค็ม 
 
ดั่งน้ำท
Am 
ะเล
 
โซซัดโซ
G 
เซ 
 
เหมือนกับปลา
C 
ยพร้าว 
 
 
C7 

 
ไปอยู่แค่ไ
F 
หนไซรไม่หลบบ้
C 
าน
 
ปีใหม่สง
Dm 
กรานต์น้องก็ไ
G 
ม่เห็นห
C 
น้า
 
ทำบุญเดือน
F 
สิบ 
 
ย่างงานลาก
C 
พระ
 
พ่อแม่คอ
Dm 
ยท่า 
 
ถาม
G 
หาทุก
C 
วัน
 
ไปอยู่แค่ไ
F 
หนไซรลืมน้อง
C 
ได้
 
พี่ลืมหาด
Dm 
ทราย 
 
ชาย
G 
เลพลบ
C 
ค่ำ
 
เคยเดินจูง
F 
มือหยอกล้อเล่น
C 
กัน
 
สัญญาว่า
Dm 
ยังจำ.
G 
.. 
 
คำว่าพี่รักน้
C 
อง

 
หากได้ยินเ
C 
สียง 
 
บินหลาร่ำ
Am 
ร้อง
 
ให้คิดถึง
Dm 
น้อง 
 
สาวเ
G 
มืองปักษ์
C 
ใต้
 
สำเนียงขับ
Am 
ขาน 
 
ถิ่นฐานเกิดก
C 
าย
 
บินหลาขี้
Dm 
ควาย 
 
อย่า
G 
ได้ลืม
C 
รัง

INSTRU | Dm | Am | Dm G | C |
INSTRU | Am | C | Dm G | C | C |

 
ใจเธอ
Dm 
เค็ม 
 
ดั่งน้ำท
Am 
ะเล
 
โซซัดโซ
G 
เซ 
 
เหมือนกับปลา
C 
ยพร้าว 
 
 
C7 

 
ไปอยู่แค่ไ
F 
หนไซรไม่หลบบ้
C 
าน
 
ปีใหม่สง
Dm 
กรานต์น้องก็ไ
G 
ม่เห็นห
C 
น้า
 
ทำบุญเดือน
F 
สิบ 
 
ย่างงานลาก
C 
พระ
 
พ่อแม่คอ
Dm 
ยท่า 
 
ถาม
G 
หาทุก
C 
วัน
 
ไปอยู่แค่ไ
F 
หนไซรลืมน้อง
C 
ได้
 
พี่ลืมหาด
Dm 
ทราย 
 
ชาย
G 
เลพลบ
C 
ค่ำ
 
เคยเดินจูง
F 
มือหยอกล้อเล่น
C 
กัน
 
สัญญาว่า
Dm 
ยังจำ.
G 
..

 
ไปอยู่แค่ไ
F 
หนไซรไม่หลบบ้
C 
าน
 
ปีใหม่สง
Dm 
กรานต์น้องก็ไ
G 
ม่เห็นห
C 
น้า
 
ทำบุญเดือน
F 
สิบ 
 
ย่างงานลาก
C 
พระ
 
พ่อแม่คอ
Dm 
ยท่า 
 
ถาม
G 
หาทุก
C 
วัน
 
ไปอยู่แค่ไ
F 
หนไซรลืมน้อง
C 
ได้
 
พี่ลืมหาด
Dm 
ทราย 
 
ชาย
G 
เลพลบ
C 
ค่ำ
 
เคยเดินจูง
F 
มือหยอกล้อเล่น
C 
กัน
 
สัญญาว่า
Dm 
ยังจำ.
G 
.. 
 
คำว่าพี่รักน้
C 
อง

 
หากได้ยินเ
C 
สียงบินหลาร่ำ
Am 
ร้อง
 
ให้คิดถึง
Dm 
น้องสาวเ
G 
มืองปักษ์
C 
ใต้
 
สำเนียงขับ
Am 
ขาน 
 
ถิ่นฐานเกิดก
C 
าย
 
บินหลาขี้
Dm 
ควาย 
 
อย่า
G 
ได้ลืม
C 
รัง

 
สำเนียงขับ
Am 
ขาน 
 
ถิ่นฐานเกิดก
C 
าย
 
บินหลาขี้
Dm 
ควายอย่า
G 
ได้ลืม
C 
รัง

OUTRO | C | Am | Dm G | C |
OUTRO | Am | C | Dm G | C | C | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บินหลาคืนรัง


แสงจันทร์บนฟ้า สะท้อนลงเล
นุ้ยนั่งไกวเปล ริมเลข้องใจ
ทนนั่งยุงขบ ยังพอทนได้
ทนคนหลายใจ ไม่ไหวไม่เอา

ต้นพร้าวเอนไหว ลมพัดใจเซ
ความรักถูกเท ลงเลลอยไกล
คนรักเป็นอื่น โดนคลื่นลูกใหญ่
พัดพาหายไป อยู่ไหนไม่รู้

ใจเธอเค็ม ดั่งน้ำทะเล
โซซัดโซเซ เหมือนกับปลายพร้าว

ไปอยู่แค่ไหนไซรไม่หลบบ้าน
ปีใหม่สงกรานต์น้องก็ไม่เห็นหน้า
ทำบุญเดือนสิบ ย่างงานลากพระ
พ่อแม่คอยท่า ถามหาทุกวัน
ไปอยู่แค่ไหนไซรลืมน้องได้
พี่ลืมหาดทราย ชายเลพลบค่ำ
เคยเดินจูงมือหยอกล้อเล่นกัน
สัญญาว่ายังจำ.. คำว่าพี่รักน้อง

หากได้ยินเสียง บินหลาร่ำร้อง
ให้คิดถึงน้อง สาวเมืองปักษ์ใต้
สำเนียงขับขาน ถิ่นฐานเกิดกาย
บินหลาขี้ควาย อย่าได้ลืมรัง

( ดนตรี )

ใจเธอเค็ม ดั่งน้ำทะเล
โซซัดโซเซ เหมือนกับปลายพร้าว

ไปอยู่แค่ไหนไซรไม่หลบบ้าน
ปีใหม่สงกรานต์น้องก็ไม่เห็นหน้า
ทำบุญเดือนสิบ ย่างงานลากพระ
พ่อแม่คอยท่า ถามหาทุกวัน
ไปอยู่แค่ไหน ไซรลืมน้องได้
พี่ลืมหาดทราย ชายเลพลบค่ำ
เคยเดินจูงมือหยอกล้อเล่นกัน
สัญญาว่ายังจำ..

ไปอยู่แค่ไหนไซรไม่หลบบ้าน
ปีใหม่สงกรานต์น้องก็ไม่เห็นหน้า
ทำบุญเดือนสิบ ย่างงานลากพระ
พ่อแม่คอยท่า ถามหาทุกวัน
ไปอยู่แค่ไหน ไซรลืมน้องได้
พี่ลืมหาดทราย ชายเลพลบค่ำ
เคยเดินจูงมือหยอกล้อเล่นกัน
สัญญาว่ายังจำ.. คำว่าพี่รักน้อง

หากได้ยินเสียงบินหลาร่ำร้อง
ให้คิดถึงน้องสาวเมืองปักษ์ใต้
สำเนียงขับขาน ถิ่นฐานเกิดกาย
บินหลาขี้ควายอย่าได้ลืมรัง

สำเนียงขับขาน ถิ่นฐานเกิดกาย
บินหลาขี้ควายอย่าได้ลืมรัง

มิวสิควิดีโอ บินหลาคืนรัง MEENA

เพลง : บินหลาคืนรัง (คอร์ด)
ศิลปิน : MEENA
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
Tapee Music Group โทร.081-7195980
คอร์ดเพลง บินหลาคืนรัง MEENA
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend