คอร์ดเพลง ลืม ASIA7

  
Text   


INTRO | G | F#m | Em | D |

 
ใน
.. 
 
ที่สุดเราก็จาก
F#m 
กัน
 
เธ
Em 
อ.. 
 
บอกกับฉันให้เข้า
ใจ
 
เร
า.. 
 
ช่างต่างกันมาก
F#m 
มาย
 
ให้ฉันลืมทุกอย่
Em 
าง..ออกจากใจ
 
ทำไม
มันง่ายอย่างนั้น

 
รั
Bm 
กมาตั้งเท่
A/C# 
าไร
 
สุดท้า
ยเธอให้ฉัน..
 
โยนทิ้
งความรู้สึกนั้นออกไป
 
กับเธอมันง่ายใช่ไห
ม..

 
ได้โปรดเธ
อ..ช่วยฉันหน่อยได้ไหม
เธอ
 
ถ้าเป็นไปได้
Bm 
ช่วยลืมฉันก่อน 
 
ลื
มฉันไป
 
เพราะว่าวันนี้
..ฉันยังลืมเธอไม่ไห
 
โอ้ย.. ทำใจไม่ได้
Bm 
ถ้าสุดท้ายเธอ..
 
ต้องหา
ยไปจากความทรง
จำ

INSTRU | D | G | Bm | A |

 
เธ
อ..บอกให้ฉันนั้นลืมความหลัง
 
บอกให้ฉันไม่ต้อ
งเจ็บช้ำ
 
แล้วบอกซ้ำๆ ให้มีความหวัง
 
 
เดินต่อไป ไม่ต้องมอ
Bm 
งกลับหลัง
 
เธอคงไม่เข้าใจหรอกมั้ง
 
 
นึกว่าไอ้หยดน้ำตาเ
ป็นสาย
 
ที่มันกำลังฟูมฟาย เหมือนคนจะตาย
 

 
เธอไม่เข้าใจหรอกมั้
 
เธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกคนดี
 
หากเธอไปได้ดีก็ปล่อยฉั
Bm 
 
อย่าบังคับกัน หากมันถึงวั
น..
 
ฉันคงลืมมันได้เอง..  

 
ได้โปรดเธ
อ..ช่วยฉันหน่อยได้ไหม
เธอ
 
ถ้าเป็นไปได้
Bm 
ช่วยลืมฉันก่อน 
 
ลื
มฉันไป
 
เพราะว่าวันนี้
..ฉันยังลืมเธอไม่ไห
 
โอ้ย.. ทำใจไม่ได้
Bm 
ถ้าสุดท้ายเธอ..
 
ต้องหา
ยไป..

INSTRU | D | G | Bm | A |
INSTRU | D | G | Bm | A |

 
ได้โปรดเธ
อ..ช่วยฉันหน่อยได้ไหม
เธอ
 
ถ้าเป็นไปได้
Bm 
ช่วยลืมฉันก่อน 
 
ลื
มฉันไป
 
เพราะว่าตอนนี้
ยังไงก็ลืมเธอไม่ไห
 
โอ้ย.. ทำใจไม่ได้
Bm 
ถ้าสุดท้ายเธอ..
 
ต้องหา
ยไปจากความทรงจำ..


ใน.. ที่สุดเราก็จากกัน
เธอ.. บอกกับฉันให้เข้าใจ
เรา.. ช่างต่างกันมากมาย
ให้ฉันลืมทุกอย่าง..ออกจากใจ
ทำไมมันง่ายอย่างนั้น

รักมาตั้งเท่าไร
สุดท้ายเธอให้ฉัน..
โยนทิ้งความรู้สึกนั้นออกไป
กับเธอมันง่ายใช่ไหม..

ได้โปรดเธอ..ช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอ
ถ้าเป็นไปได้ช่วยลืมฉันก่อน ลืมฉันไป
เพราะว่าวันนี้..ฉันยังลืมเธอไม่ไหว
โอ้ย.. ทำใจไม่ได้ถ้าสุดท้ายเธอ..
ต้องหายไปจากความทรงจำ

( ดนตรี )

เธอ..บอกให้ฉันนั้นลืมความหลัง
บอกให้ฉันไม่ต้องเจ็บช้ำ
แล้วบอกซ้ำๆ ให้มีความหวัง
เดินต่อไป ไม่ต้องมองกลับหลัง
เธอคงไม่เข้าใจหรอกมั้ง
นึกว่าไอ้หยดน้ำตาเป็นสาย
ที่มันกำลังฟูมฟาย เหมือนคนจะตาย

เธอไม่เข้าใจหรอกมั้ง
เธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกคนดี
หากเธอไปได้ดีก็ปล่อยฉัน
อย่าบังคับกัน หากมันถึงวัน..
ฉันคงลืมมันได้เอง..

ได้โปรดเธอ..ช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอ
ถ้าเป็นไปได้ช่วยลืมฉันก่อน ลืมฉันไป
เพราะว่าวันนี้..ฉันยังลืมเธอไม่ไหว
โอ้ย.. ทำใจไม่ได้ถ้าสุดท้ายเธอ..
ต้องหายไป..

( ดนตรี )

ได้โปรดเธอ..ช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอ
ถ้าเป็นไปได้ช่วยลืมฉันก่อน ลืมฉันไป
เพราะว่าตอนนี้ยังไงก็ลืมเธอไม่ไหว
โอ้ย.. ทำใจไม่ได้ถ้าสุดท้ายเธอ..
ต้องหายไปจากความทรงจำ..

มิวสิควิดีโอ ลืม ASIA7

เพลง : ลืม
ศิลปิน : ASIA7
เนื้อร้อง/ทำนอง : Amornphat Sermsap
เรียบเรียง : ASIA7
ติดต่องานแสดง : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend