คอร์ดเพลง กางเกงใน เหล็กโคน

  
Text   
คอร์ดเพลง กางเกงใน ศิลปิน เหล็กโคน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Bm A | G |
INTRO | Bm A | G | Bm |

 
จะเลิกก็เลิกกัน
Bm 
ไปเลย
 
ไม่ต้องเอาเ
G 
ขามาเย้ยมา
A 
ซ้ำเติมกันอย่าง
D 
นี้
 
ฉันพ
G 
ร้อมหลีกทางให้เ
A 
ธอไป
 
ทั้งที่
F#m 
ใจฉันนั้น 
 
ถูก
Bm 
เธอย่ำยี
 
ถ้า
G 
คิดว่าเขาแสนดี 
 
ก็เชิญ
A 
ไป
 
จะไม่ห้ามไม่ขวาง
Bm 
ทางเธอ

 
จะไม่
G 
ยื้อไม่ดึงเธอ
A 
ไว้ให้เสียเ
D 
วลา
 
ไอ้
G 
คนอย่างฉันนักเ
A 
ลงพอ
 
จะไม่
F#m 
ง้อไม่ร้องให้เสีย
Bm 
น้ำตา
 
คิด
G 
ว่าที่ผ่านมา 
 
มันคือเ
A 
วรกรรม
 
ที่ฉันได้ทำเมื่อ
Bm 
ชาติก่อน

 
เธอจะ
Em 
ไปเธอจะไปกับใคร 
 
ฉัน
Bm 
ไม่ว่า
 
แต่
Em 
ของมีราคา ที่ฉันซื้อให้ ไม่
Bm 
ต้องเอาไป
 
ถ้าเธอ
Em 
คิดว่าเขาดีพร้อม 
 
ก็
Bm 
เชิญไป
 
ไปแต่
G 
ตัวแม้แต่กางเกงใน 
 
กูก็ไม่
A 
ให้ไป

 
ไม่ใช่คนใจ
D 
ดำ 
 
แต่ไอ้สิ่งที่เธอ
A 
ทำ
 
ฉันว่าสมควร
Bm 
แล้วที่เธอ 
 
ต้องโ
A 
ดนซะบ้าง
 
เธอจะได้
G 
รู้ว่าคนอย่า
F#m 
งฉัน 
 
ก็
Em 
ชัดเจน 
 
 
A 
 
ไม่ใช่คนจัญ
D 
ไร 
 
แต่ไอ้ที่ทำลง
A 
ไป
 
แค่อยากให้เธอรู้
Bm 
ไว้ว่าฉันก็เ
A 
สียใจ
 
ที่ถูก
G 
คนอย่างเธอ 
 
ทำ
F#m 
ร้ายใจ 
 
เธอ
Em 
นอกใจ
 
ถ้าเธอจะ
A 
ไปก็ไปตัวเปล่า

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm | A |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | Bm |

 
เธอจะ
Em 
ไปเธอจะไปกับใคร 
 
ฉัน
Bm 
ไม่ว่า
 
แต่
Em 
ของมีราคา ที่ฉันซื้อให้ ไม่
Bm 
ต้องเอาไป
 
ถ้าเธอ
Em 
คิดว่าเขาดีพร้อม 
 
ก็
Bm 
เชิญไป
 
ไปแต่
G 
ตัวแม้แต่กางเกงใน 
 
กูก็ไม่
A 
ให้ไป

 
ไม่ใช่คนใจ
D 
ดำ 
 
แต่ไอ้สิ่งที่เธอ
A 
ทำ
 
ฉันว่าสมควร
Bm 
แล้วที่เธอ 
 
ต้องโ
A 
ดนซะบ้าง
 
เธอจะได้
G 
รู้ว่าคนอย่า
F#m 
งฉัน 
 
ก็
Em 
ชัดเจน 
 
 
A 
 
ไม่ใช่คนจัญ
D 
ไร 
 
แต่ไอ้ที่ทำลง
A 
ไป
 
แค่อยากให้เธอรู้
Bm 
ไว้ว่าฉันก็เ
A 
สียใจ
 
ที่ถูก
G 
คนอย่างเธอ 
 
ทำ
F#m 
ร้ายใจ 
 
เธอ
Em 
นอกใจ
 
ถ้าเธอจะ
A 
ไปก็ไปตัวเปล่า

INSTRU | Bm A | G |
INSTRU | Bm A | G A | Bm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง กางเกงใน


จะเลิกก็เลิกกันไปเลย
ไม่ต้องเอาเขามาเย้ยมาซ้ำเติมกันอย่างนี้
ฉันพร้อมหลีกทางให้เธอไป
ทั้งที่ใจฉันนั้น ถูกเธอย่ำยี
ถ้าคิดว่าเขาแสนดี ก็เชิญไป
จะไม่ห้ามไม่ขวางทางเธอ

จะไม่ยื้อไม่ดึงเธอไว้ให้เสียเวลา
ไอ้คนอย่างฉันนักเลงพอ
จะไม่ง้อไม่ร้องให้เสียน้ำตา
คิดว่าที่ผ่านมา มันคือเวรกรรม
ที่ฉันได้ทำเมื่อชาติก่อน

เธอจะไปเธอจะไปกับใคร ฉันไม่ว่า
แต่ของมีราคา ที่ฉันซื้อให้ ไม่ต้องเอาไป
ถ้าเธอคิดว่าเขาดีพร้อม ก็เชิญไป
ไปแต่ตัวแม้แต่กางเกงใน กูก็ไม่ให้ไป

ไม่ใช่คนใจดำ แต่ไอ้สิ่งที่เธอทำ
ฉันว่าสมควรแล้วที่เธอ ต้องโดนซะบ้าง
เธอจะได้รู้ว่าคนอย่างฉัน ก็ชัดเจน
ไม่ใช่คนจัญไร แต่ไอ้ที่ทำลงไป
แค่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันก็เสียใจ
ที่ถูกคนอย่างเธอ ทำร้ายใจ เธอนอกใจ
ถ้าเธอจะไปก็ไปตัวเปล่า

( ดนตรี )

เธอจะไปเธอจะไปกับใคร ฉันไม่ว่า
แต่ของมีราคา ที่ฉันซื้อให้ ไม่ต้องเอาไป
ถ้าเธอคิดว่าเขาดีพร้อม ก็เชิญไป
ไปแต่ตัวแม้แต่กางเกงใน กูก็ไม่ให้ไป

ไม่ใช่คนใจดำ แต่ไอ้สิ่งที่เธอทำ
ฉันว่าสมควรแล้วที่เธอ ต้องโดนซะบ้าง
เธอจะได้รู้ว่าคนอย่างฉัน ก็ชัดเจน
ไม่ใช่คนจัญไร แต่ไอ้ที่ทำลงไป
แค่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันก็เสียใจ
ที่ถูกคนอย่างเธอ ทำร้ายใจ เธอนอกใจ
ถ้าเธอจะไปก็ไปตัวเปล่า

มิวสิควิดีโอ กางเกงใน เหล็กโคน

เพลง : กางเกงใน (คอร์ด)
ศิลปิน : เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เนื้อร้อง: เอก เหล็กโคน
เรียบเรียง : เรียบเรียง: กิจติเดช แก้วเจือ
ติดต่องานศิลปิน : 093-6615985
คอร์ดเพลง กางเกงใน เหล็กโคน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend