คอร์ดเพลง แก้วสุดท้าย แต้ ศิลา

  
Text   
คอร์ดเพลง แก้วสุดท้าย ศิลปิน แต้ ศิลา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A E F#m Bm C#m D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | A E/G# | F#m |
INTRO | Bm E | A | A |

 
จากวัน
A 
นั้นที่เธอเปลี่ยนไป 
 
ฉันก็ก
E 
ลายเป็นคนละคน
 
ชี
D 
วิตวุ่นวายสับสน 
 
จนไม่เห
A 
ลือใคร
 
แต่ในวัน
A 
นี้ไม่มีเธอแล้ว 
 
ยังไม่แค
E 
ล้วจะต้องเสียใจ
 
ยิ่งตอก
D 
ย้ำซ้ำเติมลงไป เจ็บมากก
A 
ว่าเดิม

 
แค่อยากจะ
D 
มีอะไรเยียวยา 
 
ได้แค่สุ
A 
ราเพื่อมาย้อมใจ
 
แต่ว่ายิ่ง
D 
กินเท่าไร 
 
หน้าเธอก็ล
A 
อยมาทุกที
 
ไม่
D 
มีประโยชน์อะไร 
 
ไม่อยากต้อ
C#m 
งใช้..วิ
F#m 
ธีนี้
 
แต่มันไม่
Bm 
มีทางที่ดีกว่านี้ให้เ
E 
ลือกเลย 
 
โอ๊ย..

 
ให้ความเจ็บค
D 
รั้งนี้มันห
E 
ายไป
C#m 
ไหลทิ้งลง
F#m 
น้ำตา
D 
อย่าได้ย้อนคืน
E 
มาหากันอีกเ
A 
ลย
 
ยกแก้วสุดท้
D 
ายแล้วขอให้
E 
จำ
 
จากนี้
C#m 
จะทำ 
 
จะเป็น
F#m 
คนใหม่
D 
จะไม่ยอมเสีย
E 
ใจอีกแล้ว
 
จะพ
D 
ยายามให้ห
E 
มดแก้วนี้เพื่อ
A 
ลืมเธอ

INSTRU | A E/G# | A E/G# |
INSTRU | F#m E | D C#m |
INSTRU | Bm E | A |

D 
  เพราะเ
E 
ธอเป็นดัง
C#m 
ลมหาย
F#m 
ใจ
 
อยากจะ
Bm 
ลืมสักเท่าไร 
 
ยิ่งแต่จำจนฝังใจ
 
บอกได้เ
E 
ลยว่าแก้วสุดท้าย 
 
ไม่
A 
มีจริง 
 
 
E 

 
แค่อยากจะ
D 
มีอะไรเยียวยา 
 
ได้แค่สุ
A 
ราเพื่อมาย้อมใจ
 
แต่ว่ายิ่ง
D 
กินเท่าไร 
 
หน้าเธอก็ล
A 
อยมาทุกที
 
ไม่
D 
มีประโยชน์อะไร 
 
ไม่อยากต้อ
C#m 
งใช้..วิ
F#m 
ธีนี้
 
แต่มันไม่
Bm 
มีทางที่ดีกว่านี้ให้เ
E 
ลือกเลย.. 
 
F# 
อ๊ย..

 
ให้ความเจ็บค
E 
รั้งนี้มันหา
F# 
ยไป
D#m 
ไหลทิ้งลง
G#m 
น้ำตา
E 
อย่าได้ย้อนคืน
F# 
มาหากันอีกเ
B 
ลย
 
ยกแก้วสุดท้
E 
ายแล้วขอให้
F# 
จำ
 
จากนี้
D#m 
จะทำ 
 
จะเป็น
G#m 
คนใหม่
E 
จะไม่ยอมเสีย
F# 
ใจอีกแล้ว
E 
จะพยายามให้ห
F# 
มดแก้วนี้เพื่อลื
B 
มเธอ

 
ยกแก้วสุดท้
E 
ายแล้วขอให้
F# 
จำ
 
จากนี้
D#m 
จะทำ 
 
จะเป็น
G#m 
คนใหม่
E 
จะไม่ยอมเสีย
F# 
ใจอีกแล้ว
E 
จะพยายามให้ห
F# 
มดแก้วนี้เพื่อลื
B 
มเธอ

E 
จะพยายามไม่
F# 
ให้คิดถึง.. 
 
เธออีกต่อไป

OUTRO | B F#/A# | G#m |
OUTRO | C#m F# | B |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง แก้วสุดท้าย


จากวันนั้นที่เธอเปลี่ยนไป ฉันก็กลายเป็นคนละคน
ชีวิตวุ่นวายสับสน จนไม่เหลือใคร
แต่ในวันนี้ไม่มีเธอแล้ว ยังไม่แคล้วจะต้องเสียใจ
ยิ่งตอกย้ำซ้ำเติมลงไป เจ็บมากกว่าเดิม

แค่อยากจะมีอะไรเยียวยา ได้แค่สุราเพื่อมาย้อมใจ
แต่ว่ายิ่งกินเท่าไร หน้าเธอก็ลอยมาทุกที
ไม่มีประโยชน์อะไร ไม่อยากต้องใช้วิธีนี้
แต่มันไม่ทางที่ดีกว่านี้ให้เลือกเลย โอ๊ย..

ให้ความเจ็บครั้งนี้มันหายไป ไหลทิ้งลงน้ำตา
อย่าได้ย้อนคืนมาหากันอีกเลย
ยกแก้วสุดท้ายแล้วขอให้จำ
จากนี้จะทำ จะเป็นคนใหม่
จะไม่ยอมเสียใจอีกแล้ว
จะพยายามให้หมดแก้วนี้เพื่อลืมเธอ

( ดนตรี )

เพราะเธอเป็นดังลมหายใจ
อยากจะลืมสักเท่าไร ยิ่งแต่จำจนฝังใจ
บอกได้เลยว่าแก้วสุดท้าย ไม่มีจริง

แค่อยากจะมีอะไรเยียวยา ได้แค่สุราเพื่อมาย้อมใจ
แต่ว่ายิ่งกินเท่าไร หน้าเธอก็ลอยมาทุกที
ไม่มีประโยชน์อะไร ไม่อยากต้องใช้วิธีนี้
แต่มันไม่ทางที่ดีกว่านี้ให้เลือกเลย โอ๊ย..

ให้ความเจ็บครั้งนี้มันหายไป ไหลทิ้งลงน้ำตา
อย่าได้ย้อนคืนมาหากันอีกเลย
ยกแก้วสุดท้ายแล้วขอให้จำ
จากนี้จะทำ จะเป็นคนใหม่
จะไม่ยอมเสียใจอีกแล้ว
จะพยายามให้หมดแก้วนี้เพื่อลืมเธอ

ยกแก้วสุดท้ายแล้วขอให้จำ
จากนี้จะทำ จะเป็นคนใหม่
จะไม่ยอมเสียใจอีกแล้ว
จะพยายามให้หมดแก้วนี้เพื่อลืมเธอ
จะพยายามไม่ให้คิดถึง.. เธออีกต่อไป

มิวสิควิดีโอ แก้วสุดท้าย แต้ ศิลา

เพลง : แก้วสุดท้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : แต้ ศิลา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศิลา สมนาค/ภานุวัฒน์ ศรีชัย
เรียบเรียง : เจษฎา กงจักร์ (ปอง ฟีดแบคสตูดิโอ)
ติดต่องานศิลปิน : 0867197750
คอร์ดเพลง แก้วสุดท้าย แต้ ศิลา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend