คอร์ดเพลง อยากได้เธอ RachYO (รัชโย)

  
Text   
คอร์ดเพลง อยากได้เธอ ศิลปิน RachYO (รัชโย) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F C Dm Bb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F | C | Dm | Bb C |

 
อยากได้เธอเป็นแ
F 
ฟน 
 
ควงแขนให้คนไ
C 
ด้รู้
 
ว่าไอ้การที่มี
Dm 
เธออยู่.. 
 
 
Bb 
มันดีแค่ไหน
 
ถ้าได้เป็นแ
F 
ฟน 
 
ขุนแผนจะไม่เ
C 
จ้าชู้
 
จะทำให้
Dm 
รู้ว่ารักแท้มีอยู่
Bb 
จริง 
 
มันห
C 
น้าตายังไง

F 
มันเป็นยังไง 
 
ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไง
C 
มันเป็นยังไง 
 
ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
Dm 
มันเป็นยังไง 
 
ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
Bb 
ทำให้รู้ รักแท้ มัน
C 
หน้าตายังไง

F 
  อยากเข้าไปใกล้ๆ 
 
อยากสนิทสนม
C 
  และไม่เคยจะสนว่าเธอน่ะเป็นลูกใคร
Dm 
  อาจมีใครต่อใครที่เขาดีกว่าผม
Bb 
  แต่ถ้าเธอน่ะชอบขนม
 
  เธอจะได้สมดั่ง
F 
ใจแน่นอน 
 
และตอนเธอจ้องมองตา
 
  เว
C 
ลา 
 
เหมือนว่ามันจะเดินช้าๆ
 
  ผมถึง
Dm 
ต้องคุ้มครอง
 
  เผื่อใครชอบขึ้นมาเถอะ
Bb 
หนา
 
  คงต้องมีปัญ
C 
หา
 
  เพราะว่าผมน่ะเพียงแค่อ
F 
ยากออดอ้อน
 
  นอนก
C 
อดตอนนี้
 
  
Dm 
บอกฝันดีทุกทีให้มี
Bb 
แรง 
 
 
C 

 
อยากได้เธอเป็นแ
F 
ฟน 
 
ควงแขนให้คนไ
C 
ด้รู้
 
ว่าไอ้การที่มี
Dm 
เธออยู่.. 
 
 
Bb 
มันดีแค่ไหน
 
ถ้าได้เป็นแ
F 
ฟน 
 
ขุนแผนจะไม่เ
C 
จ้าชู้
 
จะทำให้
Dm 
รู้ว่ารักแท้มีอยู่
Bb 
จริง 
 
มันห
C 
น้าตายังไง

F 
มันเป็นยังไง 
 
ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไง
C 
มันเป็นยังไง 
 
ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
Dm 
มันเป็นยังไง 
 
ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
Bb 
ทำให้รู้ รักแท้ มัน
C 
หน้าตายังไง

 
อยากมีเ
F 
ธอเพียงแค่นี้แหละทั้งชีวิต
 
ช็อปปิ้งฟังเพลงดูห
C 
นัง 
 
ในทุกวันจันทร์จนถึงอาทิตย์
 
เธอยิ้มออกทีละ
Dm 
นิดทำให้นึกไปถึงตอนจุมพิด
 
เปรียบเสมือนดั่งแสงส
Bb 
ว่างอยู่บนปลายทางของปีระมิด

 
รักของผมอยู่ทั่วทุก
F 
ทิศ 
 
ตันแค่ไหนก็ช่วยกันคิด
 
ใช้ความรักด้วยกันทุก
C 
วัน ผมชื่ออดัม เธอชื่อลิลิท
 
เพราะนี่แหละคือชี
Dm 
วิต 
 
คลั่งไคล้กันเกินไปนิด
 
ถ้าวันไหนได้เข้าเรือน
Bb 
หอ 
 
จะทำให้เธอร้องขอชี
C 
วิต
 
เสียงคงดังเหมือนนกกระจิ๊ด
 

F 
อยากออดอ้อน 
 
นอนก
C 
อดตอนนี้
Dm 
บอกฝันดีทุกทีให้มีแ
Bb 
รง

 
อยากได้เธอเป็นแ
F 
ฟน 
 
ควงแขนให้คนไ
C 
ด้รู้
 
ว่าไอ้การที่มี
Dm 
เธออยู่.. 
 
 
Bb 
มันดีแค่ไหน
 
ถ้าได้แ
F 
ฟน 
 
ขุนแผนจะไม่เ
C 
จ้าชู้
 
จะทำให้
Dm 
รู้ว่ารักแท้มีอยู่
Bb 
จริง

 
อยากได้เธอเป็นแ
F 
ฟน 
 
ควงแขนให้คนไ
C 
ด้รู้
 
ว่าไอ้การที่มี
Dm 
เธออยู่.. 
 
 
Bb 
มันดีแค่ไหน
 
ถ้าได้เป็นแ
F 
ฟน 
 
ขุนแผนจะไม่เ
C 
จ้าชู้
 
จะทำให้
Dm 
รู้ว่ารักแท้มีอยู่
Bb 
จริง 
 
มันห
C 
น้าตายังไง

F 
มันเป็นยังไง 
 
ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไง
C 
มันเป็นยังไง 
 
ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
Dm 
มันเป็นยังไง 
 
ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
Bb 
ทำให้รู้ รักแท้ มัน
Dm 
หน้าตายังไง

OUTRO | F | C | Dm | Bb C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง อยากได้เธอ


อยากได้เธอเป็นแฟน ควงแขนให้คนได้รู้
ว่าไอ้การที่มีเธออยู่.. มันดีแค่ไหน
ถ้าได้เป็นแฟน ขุนแผนจะไม่เจ้าชู้
จะทำให้รู้ว่ารักแท้มีอยู่จริง มันหน้าตายังไง

มันเป็นยังไง ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไง
มันเป็นยังไง ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
มันเป็นยังไง ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
ทำให้รู้ รักแท้ มันหน้าตายังไง

อยากเข้าไปใกล้ๆ อยากสนิทสนม
และไม่เคยจะสนว่าเธอน่ะเป็นลูกใคร
อาจมีใครต่อใครที่เขาดีกว่าผม
แต่ถ้าเธอน่ะชอบขนม
เธอจะได้สมดั่งใจแน่นอน และตอนเธอจ้องมองตา
เวลา เหมือนว่ามันจะเดินช้าๆ
ผมถึงต้องคุ้มครอง
เผื่อใครชอบขึ้นมาเถอะหนา
คงต้องมีปัญหา
เพราะว่าผมน่ะเพียงแค่อยากออดอ้อน
นอนกอดตอนนี้
บอกฝันดีทุกทีให้มีแรง

อยากได้เธอเป็นแฟน ควงแขนให้คนได้รู้
ว่าไอ้การที่มีเธออยู่.. มันดีแค่ไหน
ถ้าได้เป็นแฟน ขุนแผนจะไม่เจ้าชู้
จะทำให้รู้ว่ารักแท้มีอยู่จริง มันหน้าตายังไง

มันเป็นยังไง ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไง
มันเป็นยังไง ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
มันเป็นยังไง ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
ทำให้รู้ รักแท้ มันหน้าตายังไง

อยากมีเธอเพียงแค่นี้แหละทั้งชีวิต
ช็อปปิ้งฟังเพลงดูหนัง ในทุกวันจันทร์จนถึงอาทิตย์
เธอยิ้มออกทีละนิดทำให้นึกไปถึงตอนจุมพิด
เปรียบเสมือนดั่งแสงสว่างอยู่บนปลายทางของปีระมิด

รักของผมอยู่ทั่วทุกทิศ ตันแค่ไหนก็ช่วยกันคิด
ใช้ความรักด้วยกันทุกวัน ผมชื่ออดัม เธอชื่อลิลิท
เพราะนี่แหละคือชีวิต คลั่งไคล้กันเกินไปนิด
ถ้าวันไหนได้เข้าเรือนหอ จะทำให้เธอร้องขอชีวิต
เสียงคงดังเหมือนนกกระจิ๊ด

อยากออดอ้อน นอนกอดตอนนี้
บอกฝันดีทุกทีให้มีแรง

อยากได้เธอเป็นแฟน ควงแขนให้คนได้รู้
ว่าไอ้การที่มีเธออยู่.. มันดีแค่ไหน
ถ้าได้แฟน ขุนแผนจะไม่เจ้าชู้
จะทำให้รู้ว่ารักแท้มีอยู่จริง

อยากได้เธอเป็นแฟน ควงแขนให้คนได้รู้
ว่าไอ้การที่มีเธออยู่.. มันดีแค่ไหน
ถ้าได้เป็นแฟน ขุนแผนจะไม่เจ้าชู้
จะทำให้รู้ว่ารักแท้มีอยู่จริง มันหน้าตายังไง

มันเป็นยังไง ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไง
มันเป็นยังไง ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
มันเป็นยังไง ไอ้คำว่ารักมันเป็นยังไงนะ
ทำให้รู้ รักแท้ มันหน้าตายังไง

มิวสิควิดีโอ อยากได้เธอ RachYO (รัชโย)

เพลง : อยากได้เธอ (คอร์ด)
ศิลปิน : RachYO (รัชโย)
Lyrics: RachYO
Arrange: DJ ART
IG: rachyo.th
คอร์ดเพลง อยากได้เธอ RachYO (รัชโย)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend