คอร์ดเพลง คบกับพี่หม้าย จอนนี่ วงศ์สุวัฒน์

  
Text   
คอร์ดเพลง คบกับพี่หม้าย ศิลปิน จอนนี่ วงศ์สุวัฒน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | G#m | A B | E |
INSTRU | A | A | B | B |

E 
พี่..
G#m 
คนบ้าน
C#m 
บ้าน 
 
พี่
A 
ไม่ใช้คนเจ้า
B 
ชู้หลาย
E 
ใจ
A 
วันวันพี่ทำแต่
B 
สวน 
 
เลี้ยง
G#m 
วัวเลี้ย
C#m 
งไก่
A 
คนมองว่าไม่มีไอไ
B 
หร่ 
 
แต่มีใจก็แล้
E 
วกัน 
 
 
B 

E 
น้อ..
G#m 
งสาวอิรับได้
C#m 
หม้าย
 
อยู่กับ
A 
พี่ไม่บ
B 
ายรับได้หม้ายน้
E 
อง
 
พี่หม้
A 
ายใช้คนแต่ง
B 
ตัว 
 
 
G#m 
ใส่เสื้อยืด
C#m 
มือสอง
 
ผ้าขาว
F#m 
ม้าร้ายร้ายขาดเ
B 
อว 
 
ช้างดาวคู่
E 
ใจ

 
หน้า
A 
ตาอาจดูบ้านบ้
B 
าน
 
ไม่ค่อยภูมิ
G#m 
ฐานสักเท่า
C#m 
ไหร่
 
แต่
F#m 
พูดถึงความจริงใจ
 
พี่
A 
มีหนัดเหนียนน้องสาวเ
B 
ห้อ

 
พี่เลี้ยงแต่
E 
วัว 
 
ชน
G#m 
แต่ไก่
 
วันวันพี่ทำ
A 
ไร่ทำส
B 
วนแทงป
E 
าล์ม
 
จะเอาเวลาไ
A 
หนไปนอกใจนาง
 
ว่าน้องสาวเ
B 
ห้อเชื่อใจพี่ตะ
 
พี่ไม่เจ้า
E 
ชู้รักจริงน้อง
G#m 
เห้อ
 
อาจดูเ
A 
ซอเซอเป็น
B 
คนตั
E 
วดำ
 
ดำแต่
A 
ตัวแต่ใจไม่
B 
ดำน้องสาวคบกับพี่
E 
ตะ 
 
 
B 

INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | F#m | B | E | E |
INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | F#m | B | E | E |

E 
น้อ..
G#m 
งสาวอิรับได้
C#m 
หม้าย
 
อยู่กับ
A 
พี่ไม่บ
B 
ายรับได้หม้ายน้
E 
อง
 
พี่หม้
A 
ายใช้คนแต่ง
B 
ตัว 
 
 
G#m 
ใส่เสื้อยืด
C#m 
มือสอง
 
ผ้าขาว
F#m 
ม้าร้ายร้ายขาดเ
B 
อว 
 
ช้างดาวคู่
E 
ใจ

 
หน้า
A 
ตาอาจดูบ้านบ้
B 
าน
 
ไม่ค่อยภูมิ
G#m 
ฐานสักเท่า
C#m 
ไหร่
 
แต่
F#m 
พูดถึงความจริงใจ
 
พี่
A 
มีหนัดเหนียนน้องสาวเ
B 
ห้อ

 
พี่เลี้ยงแต่
E 
วัว 
 
ชน
G#m 
แต่ไก่
 
วันวันพี่ทำ
A 
ไร่ทำส
B 
วนแทงป
E 
าล์ม
 
จะเอาเวลาไ
A 
หนไปนอกใจนาง
 
ว่าน้องสาวเ
B 
ห้อเชื่อใจพี่ตะ
 
พี่ไม่เจ้า
E 
ชู้รักจริงน้อง
G#m 
เห้อ
 
อาจดูเ
A 
ซอเซอเป็น
B 
คนตั
E 
วดำ
 
ดำแต่
A 
ตัวแต่ใจไม่
B 
ดำน้องสาวคบกับพี่
E 
ตะ

 
พี่เลี้ยงแต่
E 
วัว 
 
ชน
G#m 
แต่ไก่
 
วันวันพี่ทำ
A 
ไร่ทำส
B 
วนแทงป
E 
าล์ม
 
จะเอาเวลาไ
A 
หนไปนอกใจนาง
 
ว่าน้องสาวเ
B 
ห้อเชื่อใจพี่ตะ
 
พี่ไม่เจ้า
E 
ชู้รักจริงน้อง
G#m 
เห้อ
 
อาจดูเ
A 
ซอเซอเป็น
B 
คนตั
E 
วดำ
 
ดำแต่
A 
ตัวแต่ใจไม่
B 
ดำน้องสาวคบกับพี่
E 
ตะ

 
ดำแต่
A 
ตัวแต่ใจไม่
B 
ดำน้องสาวรักกับพี่หม้าย

OUTRO | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง คบกับพี่หม้าย


พี่..คนบ้านบ้าน พี่ไม่ใช้คนเจ้าชู้หลายใจ
วันวันพี่ทำแต่สวน เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่
คนมองว่าไม่มีไอไหร่ แต่มีใจก็แล้วกัน

น้องสาวอิรับได้หม้าย
อยู่กับพี่ไม่บายรับได้หม้ายน้อง
พี่หม้ายใช้คนแต่งตัว ใส่เสื้อยืดมือสอง
ผ้าขาวม้าร้ายร้ายขาดเอว ช้างดาวคู่ใจ

หน้าตาอาจดูบ้านบ้าน
ไม่ค่อยภูมิฐานสักเท่าไหร่
แต่พูดถึงความจริงใจ
พี่มีหนัดเหนียนน้องสาวเห้อ

พี่เลี้ยงแต่วัว ชนแต่ไก่
วันวันพี่ทำไร่ทำสวนแทงปาล์ม
จะเอาเวลาไหนไปนอกใจนาง
ว่าน้องสาวเห้อเชื่อใจพี่ตะ
พี่ไม่เจ้าชู้รักจริงน้องเห้อ
อาจดูเซอเซอเป็นคนตัวดำ
ดำแต่ตัวแต่ใจไม่ดำน้องสาวคบกับพี่ตะ

( ดนตรี )

น้องสาวอิรับได้หม้าย
อยู่กับพี่ไม่บายรับได้หม้ายน้อง
พี่หม้ายใช้คนแต่งตัว ใส่เสื้อยืดมือสอง
ผ้าขาวม้าร้ายร้ายขาดเอว ช้างดาวคู่ใจ

หน้าตาอาจดูบ้านบ้าน
ไม่ค่อยภูมิฐานสักเท่าไหร่
แต่พูดถึงความจริงใจ
พี่มีหนัดเหนียนน้องสาวเห้อ

พี่เลี้ยงแต่วัว ชนแต่ไก่
วันวันพี่ทำไร่ทำสวนแทงปาล์ม
จะเอาเวลาไหนไปนอกใจนาง
ว่าน้องสาวเห้อเชื่อใจพี่ตะ
พี่ไม่เจ้าชู้รักจริงน้องเห้อ
อาจดูเซอเซอเป็นคนตัวดำ
ดำแต่ตัวแต่ใจไม่ดำน้องสาวคบกับพี่ตะ

พี่เลี้ยงแต่วัว ชนแต่ไก่
วันวันพี่ทำไร่ทำสวนแทงปาล์ม
จะเอาเวลาไหนไปนอกใจนาง
ว่าน้องสาวเห้อเชื่อใจพี่ตะ
พี่ไม่เจ้าชู้รักจริงน้องเห้อ
อาจดูเซอเซอเป็นคนตัวดำ
ดำแต่ตัวแต่ใจไม่ดำน้องสาวคบกับพี่ตะ

ดำแต่ตัวแต่ใจไม่ดำน้องสาวรักกับพี่หม้าย

มิวสิควิดีโอ คบกับพี่หม้าย จอนนี่ วงศ์สุวัฒน์

เพลง : คบกับพี่หม้าย (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : สุปาณี ราชนาม (บีบี คัพเค้ก)
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
MIX Master: อ.สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง คบกับพี่หม้าย จอนนี่ วงศ์สุวัฒน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend