คอร์ดเพลง รักเธอจนวันตาย วง Feel

  
Text   
คอร์ดเพลง รักเธอจนวันตาย วง Feel
คอร์ดเพลง รักเธอจนวันตาย ศิลปิน วง Feel คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Em | G | Em | G |
INTRO | Em | G | D | D |

Em 
กาลเวลาล่วงเ
G 
ลยผ่าน
 
แต่
Em 
สิ่งสวยงามยังย้ำเ
G 
ตือน
Em 
ดวงตะวันยังค
G 
ล้อยเคลื่อน
 
ไม่เห
D 
มือนหัวใจ

C 
มีเราสองคน
G 
อยู่ร่วมกัน
 
ไม่
C 
คิดไม่หวังจะจากไ
G 
กล
 
มีเ
C 
พียงหัวใจบริ
G 
สุทธิ์สองใจ
 
เพื่อ
D 
รักเรา

 
ไม่
Em 
มีสิ่งใด 
 
จะพ
C 
รากเธอไปจาก
G 
ฉัน
 
ไม่
D 
มีทาง
 
ทุก
Em 
สิ่งสวยงาม 
 
ไม่ต่
C 
างจากวันวาน
 
ที่เราส
G 
องเคยเคียงชิดใ
D 
กล้
 
เพียง
Em 
เธอกับฉัน
 
เรา
C 
จับมือกันไปสร้าง
G 
ฝัน..ที่สด
D 
ใส
Em 
ใจต่อใจ 
 
ทุกข์
C 
สุขสักเท่าไรไม่หวั่นไ
G 
หว 
 
 
D 
 
รักเธอจนวันตาย..
 

INSTRU | Em | G | Em | G |
INSTRU | Em | G | D | D |

 
ไม่
Em 
มีสิ่งใดจะพ
C 
รากเธอไปจาก
G 
ฉัน 
 
ไม่
D 
มีทาง
 
ทุก
Em 
สิ่งสวยงามไม่ต่
C 
างจากวันวาน
 
ที่เราส
G 
องเคยเคียงชิดใ
D 
กล้
 
เพียง
Em 
เธอกับฉัน
 
เรา
C 
จับมือกันไปสร้าง
G 
ฝัน..ที่สด
D 
ใส
Em 
ใจต่อใจ 
 
ทุกข์
C 
สุขสักเท่าไรไม่หวั่นไ
G 
หว 
 
 
D 
 
รักเธอจนวันตาย..
 

INSTRU | Em | G | Em | G |
INSTRU | Em | G | D | D |
INSTRU | Em | G | Em | G |
INSTRU | Em | G | D | D |

Em 
กาลเวลาล่วงเ
G 
ลยผ่าน
 
แต่
Em 
สิ่งสวยงามยังย้ำเ
G 
ตือน
Em 
ดวงตะวันยังค
G 
ล้อยเคลื่อน
 
ไม่เห
D 
มือนหัวใจ

C 
มีเราสองคน
G 
อยู่ร่วมกัน
 
ไม่
C 
คิดไม่หวังจะจากไ
G 
กล
 
มีเ
C 
พียงหัวใจบริ
G 
สุทธิ์สองใจ
 
เพื่อ
D 
รักเรา

 
ไม่
Em 
มีสิ่งใด 
 
จะพ
C 
รากเธอไปจาก
G 
ฉัน
 
ไม่
D 
มีทาง
 
ทุก
Em 
สิ่งสวยงาม 
 
ไม่ต่
C 
างจากวันวาน
 
ที่เราส
G 
องเคยเคียงชิดใ
D 
กล้
 
เพียง
Em 
เธอกับฉัน
 
เรา
C 
จับมือกันไปสร้าง
G 
ฝัน..ที่สด
D 
ใส
Em 
ใจต่อใจ 
 
ทุกข์
C 
สุขสักเท่าไรไม่หวั่นไ
G 
หว 
 
 
D 
 
รักเธอจนวันตาย..
 

OUTRO | Em | G | Em | G |
OUTRO | Em | G | D | D |
OUTRO ( 4 Times )
OUTRO | Em |


กาลเวลาล่วงเลยผ่าน
แต่สิ่งสวยงามยังย้ำเตือน
ดวงตะวันยังคล้อยเคลื่อน
ไม่เหมือนหัวใจ

มีเราสองคนอยู่ร่วมกัน
ไม่คิดไม่หวังจะจากไกล
มีเพียงหัวใจบริสุทธิ์สองใจ
เพื่อรักเรา

ไม่มีสิ่งใดจะพรากเธอไปจากฉัน ไม่มีทาง
ทุกสิ่งสวยงามไม่ต่างจากวันวาน
ที่เราสองเคยเคียงชิดใกล้ เพียงเธอกับฉัน
เราจับมือกันไปสร้างฝันที่สดใส
ใจต่อใจ ทุกข์สุขสักเท่าไรไม่หวั่นไหว
รักเธอจนวันตาย

( ดนตรี )

ไม่มีสิ่งใดจะพรากเธอไปจากฉัน ไม่มีทาง
ทุกสิ่งสวยงามไม่ต่างจากวันวาน
ที่เราสองเคยเคียงชิดใกล้ เพียงเธอกับฉัน
เราจับมือกันไปสร้างฝันที่สดใส
ใจต่อใจ ทุกข์สุขสักเท่าไรไม่หวั่นไหว
รักเธอจนวันตาย

( ดนตรี )

กาลเวลาล่วงเลยผ่าน
แต่สิ่งสวยงามยังย้ำเตือน
ดวงตะวันยังคล้อยเคลื่อน
ไม่เหมือนหัวใจ

มีเราสองคนอยู่ร่วมกัน
ไม่คิดไม่หวังจะจากไกล
มีเพียงหัวใจบริสุทธิ์สองใจ
เพื่อรักเรา

ไม่มีสิ่งใดจะพรากเธอไปจากฉัน ไม่มีทาง
ทุกสิ่งสวยงามไม่ต่างจากวันวาน
ที่เราสองเคยเคียงชิดใกล้ เพียงเธอกับฉัน
เราจับมือกันไปสร้างฝันที่สดใส
ใจต่อใจ ทุกข์สุขสักเท่าไรไม่หวั่นไหว
รักเธอจนวันตาย

มิวสิควิดีโอ รักเธอจนวันตาย วง Feel

เพลง : รักเธอจนวันตาย (คอร์ด)
ศิลปิน : วง Feel
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend