คอร์ดเพลง ไอ้หน้าโง่ – ทีที T_T

  
Text   

คอร์ดเพลง ไอ้หน้าโง่
ศิลปิน ทีที T_T
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คอร์ด ไอ้หน้าโง่ สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D |

 
D 
ป็นอะไรหรือเปล่า 
 
ถ้าหา
A/F# 
กฉันจะมีคนอื่น
 
ที่จริ
Bm 
งใจกับฉัน 
 
มากกว่
A 
าเธอ
D 
มีอะไรหรือเปล่า 
 
ถ้าหา
A 
กฉันจะทิ้งเธอ
 
ไม่อยา
Bm 
กเจอ 
 
ไม่อยา
A 
กเห็น

 
* ก็อย่าง
Bm 
ที่รู้เธอกับเขา 
 
นั้นเกิ
F#m 
นเลยกันมากไป
 
ใครจะทนไ
G 
หว 
 
ถามสั
D 
กคำ
 
ก็อย่าง
Bm 
ที่รู้เธอทอดทิ้ง 
 
F#m 
ห้ฉันต้องเจ็บช้ำ
 
เจ็บหั
G 
วใจ 
 
มันมากเกิ
A 
นไป

 
**  
D 
ฉันมันไอ้หน้าโง่ 
 
Bm 
ต่ฉันก็มีหัวใจ
 
ได้ยิ
F#m 
นไหม 
 
เราเลิ
A 
กกัน
 
เมื่
D 
อเธอเห็นเขาดีกว่า 
 
ไอ้โง่อย่า
Bm 
งฉันก็ไม่เคยว่า
 
แต่ขอเถอ
F#m 
ะนะ 
 
อย่าทำร้า
A 
ยกัน

D 
ทนกันมาเท่าไหร่ 
 
สักแ
A 
ค่ไหนไม่มีประโยชน์
 
กดดันกั
Bm 
นทำไม 
 
ให้ทร
A 
มาน
 
D 
ธอจะไปหาใคร 
 
ก็ตา
A 
มใจ 
 
ไม่ว่ากัน
 
ให้รู้ว่
Bm 
าฉัน 
 
จะไม่ตา
A 
มหา

( *, ** )

INSTRU | G | A | G | A |
INSTRU | Bm | F#m | G | A |
INSTRU | Bm | F#m | G | A |
INSTRU | Bm | F#m | G | A |

( ** )

 
ช่วยทำให้ฉัน.. หา
D 
ยโง่สักที…

เนื้อเพลง ไอ้หน้าโง่
เป็นอะไรหรือเปล่า ถ้าหากฉันจะมีคนอื่น
ที่จริงใจกับฉัน มากกว่าเธอ
มีอะไรหรือเปล่า ถ้าหากฉันจะทิ้งเธอ
ไม่อยากเจอ ไม่อยากเห็น

ก็อย่างที่รู้เธอกับเขานั้นเกินเลยกันมากไป
ใครจะทนไหว ถามสักคำ
ก็อย่างที่รู้เธอทอดทิ้ง ให้ฉันต้องเจ็บช้ำ
เจ็บหัวใจ มันมากเกินไป

ฉันมันไอ้หน้าโง่ แต่ฉันก็มีหัวใจ
ได้ยินไหม เราเลิกกัน
เมื่อเธอเห็นเขาดีกว่า ไอ้โง่อย่างฉันก็ไม่เคยว่า
แต่ขอเถอะนะ อย่าทำร้ายกัน

ทนกันมาเท่าไหร่ สักแค่ไหนไม่มีประโยชน์
กดดันกันทำไม ให้ทรมาน
เธอจะไปหาใคร ก็ตามใจ ไม่ว่ากัน
ให้รู้ว่าฉัน จะไม่ตามหา

ก็อย่างที่รู้เธอกับเขานั้นเกินเลยกันมากไป
ใครจะทนไหว ถามสักคำ
ก็อย่างที่รู้เธอทอดทิ้ง ให้ฉันต้องเจ็บช้ำ
เจ็บหัวใจ มันมากเกินไป

ฉันมันไอ้หน้าโง่ แต่ฉันก็มีหัวใจ
ได้ยินไหม เราเลิกกัน
เมื่อเธอเห็นเขาดีกว่า ไอ้โง่อย่างฉันก็ไม่เคยว่า
แต่ขอเถอะนะ อย่าทำร้ายกัน

( ดนตรี )

ฉันมันไอ้หน้าโง่ แต่ฉันก็มีหัวใจ
ได้ยินไหม เราเลิกกัน
เมื่อเธอเห็นเขาดีกว่า ไอ้โง่อย่างฉันก็ไม่เคยว่า
แต่ขอเถอะนะ อย่าทำร้ายกัน

ช่วยทำให้ฉันหายโง่สักที
?ติดต่องานแสดง
โทร 02-234-6669 , 080-0740925 (คุณพลอย)
PR 097-3394551 (คุณเนย)
คอร์ดเพลง ไอ้หน้าโง่ - ทีที T_T

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend