หน้าแรก » เกิบ ณัฐพงศ์ » คอร์ดเพลง รองเท้า – เกิบ ณัฐพงศ์

คอร์ดเพลง รองเท้า – เกิบ ณัฐพงศ์

คอร์ดเพลง รองเท้า
ศิลปิน เกิบ ณัฐพงศ์
Single เพลงใหม่ 2017

คอร์ด รองเท้า สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | G | D | A | Bm | D | A | D |

 
องเท้าใครวางข้า
งๆ
 
ใครหนึ่ง
คนที่เคยเดินข้างเ
รา
Bm 
ถึงจนวันสุดท้
าย
 
จะรัก
ษาให้นานแสนน
าน

 
*  
Em 
หากเรามองฟ้าว่
างเปล่า 
 
 
Em 
ยังคงมีแสงด
าว

 
** โ
อ้รัก 
 
รักนั้นยังคงมี
อยู่
 
เพียงแค่เราลองมอ
Bm 
งดู 
 
 
ยังเหมือนเ
ก่า 
 
 
A/C# 
 
ตื่
นเช้า 
 
ในทุกวันยั
F#m 
งมีรัก 
 
กอ
Bm 
ดใจ 
 
เหมือนเ
รา
 
(ก้าวเ
ดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน


INSTRU | D | G | D | A | Bm | D | A | D |

 
องเท้าใครเคยวาง
อยู่
 
เป็นคู่เ
ดิมที่เคยวางคู่
กัน
Bm 
ชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยน
ผัน
 
ความรัก
ฉันยังเคียงข้างเ
ธอ

( *, ** )

INSTRU | D | G | D | A | Bm | D | A | D |
INSTRU | Em | D | Em | A | A |

( **, ** )

OUTRO | D | G | D | A | Bm | D | A | D |

เนื้อเพลง รองเท้า
รองเท้าใครวางข้างๆ
ใครหนึ่งคนที่เคยเดินข้างเรา
ถึงจนวันสุดท้าย
จะรักษาให้นานแสนนาน

หากเรามองฟ้าว่างเปล่า
ยังคงมีแสงดาว

โอ้รัก รักนั้นยังคงมีอยู่
เพียงแค่เราลองมองดู ยังเหมือนเก่า
ตื่นเช้า ในทุกวันยังมีรัก กอดใจ เหมือนเรา
(ก้าวเดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน

( ดนตรี )

รองเท้าใครเคยวางอยู่
เป็นคู่เดิมที่เคยวางคู่กัน
ชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนผัน
ความรักฉันยังเคียงข้างเธอ

หากเรามองฟ้าว่างเปล่า
ยังคงมีแสงดาว

โอ้รัก รักนั้นยังคงมีอยู่
เพียงแค่เราลองมองดู ยังเหมือนเก่า
ตื่นเช้า ในทุกวันยังมีรัก กอดใจ เหมือนเรา
(ก้าวเดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน

( ดนตรี )

โอ้รัก รักนั้นยังคงมีอยู่
เพียงแค่เราลองมองดู ยังเหมือนเก่า
ตื่นเช้า ในทุกวันยังมีรัก กอดใจ เหมือนเรา
(ก้าวเดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน

โอ้รัก รักนั้นยังคงมีอยู่
เพียงแค่เราลองมองดู ยังเหมือนเก่า
ตื่นเช้า ในทุกวันยังมีรัก กอดใจ เหมือนเรา
(ก้าวเดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน
เพลง : รองเท้า
เนื้อร้อง : ณัฐพงศ์ ทองเมือง
ทำนอง : ณัฐพงศ์ ทองเมือง / อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง : ณัฐพงศ์ ทองเมือง
โปรดิวเซอร์ : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
คอร์ดเพลง รองเท้า - เกิบ ณัฐพงศ์
 โฆษณา