หน้าแรก » เกิบ ณัฐพงศ์ » คอร์ดเพลง รองเท้า – เกิบ ณัฐพงศ์

คอร์ดเพลง รองเท้า – เกิบ ณัฐพงศ์

คอร์ดเพลง รองเท้า
ศิลปิน เกิบ ณัฐพงศ์
Single เพลงใหม่ 2017

คอร์ด รองเท้า สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | G | D | A | Bm | D | A | D |

 
องเท้าใครวางข้า
งๆ
 
ใครหนึ่ง
คนที่เคยเดินข้างเ
รา
Bm 
ถึงจนวันสุดท้
าย
 
จะรัก
ษาให้นานแสนน
าน

 
*  
Em 
หากเรามองฟ้าว่
างเปล่า 
 
 
Em 
ยังคงมีแสงด
าว

 
** โ
อ้รัก 
 
รักนั้นยังคงมี
อยู่
 
เพียงแค่เราลองมอ
Bm 
งดู 
 
 
ยังเหมือนเ
ก่า 
 
 
A/C# 
 
ตื่
นเช้า 
 
ในทุกวันยั
F#m 
งมีรัก 
 
กอ
Bm 
ดใจ 
 
เหมือนเ
รา
 
(ก้าวเ
ดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน


INSTRU | D | G | D | A | Bm | D | A | D |

 
องเท้าใครเคยวาง
อยู่
 
เป็นคู่เ
ดิมที่เคยวางคู่
กัน
Bm 
ชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยน
ผัน
 
ความรัก
ฉันยังเคียงข้างเ
ธอ

( *, ** )

INSTRU | D | G | D | A | Bm | D | A | D |
INSTRU | Em | D | Em | A | A |

( **, ** )

OUTRO | D | G | D | A | Bm | D | A | D |

เนื้อเพลง รองเท้า
รองเท้าใครวางข้างๆ
ใครหนึ่งคนที่เคยเดินข้างเรา
ถึงจนวันสุดท้าย
จะรักษาให้นานแสนนาน

หากเรามองฟ้าว่างเปล่า
ยังคงมีแสงดาว

โอ้รัก รักนั้นยังคงมีอยู่
เพียงแค่เราลองมองดู ยังเหมือนเก่า
ตื่นเช้า ในทุกวันยังมีรัก กอดใจ เหมือนเรา
(ก้าวเดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน

( ดนตรี )

รองเท้าใครเคยวางอยู่
เป็นคู่เดิมที่เคยวางคู่กัน
ชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนผัน
ความรักฉันยังเคียงข้างเธอ

หากเรามองฟ้าว่างเปล่า
ยังคงมีแสงดาว

โอ้รัก รักนั้นยังคงมีอยู่
เพียงแค่เราลองมองดู ยังเหมือนเก่า
ตื่นเช้า ในทุกวันยังมีรัก กอดใจ เหมือนเรา
(ก้าวเดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน

( ดนตรี )

โอ้รัก รักนั้นยังคงมีอยู่
เพียงแค่เราลองมองดู ยังเหมือนเก่า
ตื่นเช้า ในทุกวันยังมีรัก กอดใจ เหมือนเรา
(ก้าวเดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน

โอ้รัก รักนั้นยังคงมีอยู่
เพียงแค่เราลองมองดู ยังเหมือนเก่า
ตื่นเช้า ในทุกวันยังมีรัก กอดใจ เหมือนเรา
(ก้าวเดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน
เพลง : รองเท้า
เนื้อร้อง : ณัฐพงศ์ ทองเมือง
ทำนอง : ณัฐพงศ์ ทองเมือง / อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง : ณัฐพงศ์ ทองเมือง
โปรดิวเซอร์ : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
คอร์ดเพลง รองเท้า - เกิบ ณัฐพงศ์

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา