คอร์ดเพลง รักครั้งแรก บางแก้ว

  
Text   
คอร์ดเพลง รักครั้งแรก ศิลปิน บางแก้ว คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A B C#m F#m G#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

 
ถึงไม่เก
E 
ลียด 
 
แต่เธอก็ไม่เคย
C#m 
รัก
 
ได้แค่
A 
รู้จัก 
 
และเ
B 
ธอก็มอง
E 
ข้ามไป
A 
ทำทุกอย่างเพื่อ
B 
เธอ 
 
ให้เ
C#m 
ธอ..
B 
พอ..
A 
ใจ
 
แต่
F#m 
มันก็ไม่ได้ทำให้เธอ
B 
รัก..

 
ทั้งที่ไ
C#m 
ม่เคยยอมใคร 
 
ทั้งที่ไ
G#m 
ม่เคยใจอ่อน
 
แต่วัน
F#m 
นี้กลับต้อง
B 
นอน..ช้ำ
E 
ใจ
 
ฉันต้อง
A 
ทำอย่างไร 
 
เมื่อใจมันไ
G#m 
ม่รักดี
 
อยากไป
F#m 
มีใจ 
 
ให้กับ
B 
คนที่ไม่
E 
รักกัน..

 
รักครั้งแ
A 
รก 
 
หัว
B 
ใจก็แตก
C#m 
สลาย..
 
เร็วเกิน
A 
ไปไหม
B 
..กับความผิด
E 
หวัง
 
รักเธอคน
A 
แรก 
 
แต่
B 
ฟ้า 
 
ไม่
G#m 
ยุติ..ธร
C#m 
รม
 
ทำไ
A 
มไม่ทำให้
B 
เรารัก
E 
กัน..

 
ฉันรักเ
E 
ธอ 
 
แต่เธอไม่ต้องสง
C#m 
สาร
 
ขอให้
A 
ทุกอย่าง 
 
จบ
B 
ลงที่ใจ
E 
ฉันเอง
A 
คงไม่อาจจะ
B 
ลืม 
 
ครั้ง
G#m 
แรกคือเ
C#m 
ธอ
 
ที่
F#m 
ใจฉันมันรู้
A 
จักกับความ
B 
รัก..

 
ทั้งที่ไ
C#m 
ม่เคยยอมใคร 
 
ทั้งที่ไ
G#m 
ม่เคยใจอ่อน
 
แต่วัน
F#m 
นี้กลับต้อง
B 
นอน..ช้ำ
E 
ใจ
 
ฉันต้อง
A 
ทำอย่างไร 
 
เมื่อใจมันไ
G#m 
ม่รักดี
 
อยากไป
F#m 
มีใจ 
 
ให้กับ
B 
คนที่ไม่
E 
รักกัน..

 
รักครั้งแ
A 
รก 
 
หัว
B 
ใจก็แตก
C#m 
สลาย..
 
เร็วเกิน
A 
ไปไหม
B 
..กับความผิด
E 
หวัง
 
รักเธอคน
A 
แรก 
 
แต่
B 
ฟ้า 
 
ไม่
G#m 
ยุติ..ธร
C#m 
รม
 
ทำไ
A 
มไม่ทำให้
B 
เรารักกัน..

INSTRU | A | G#m | G#7 | C#m B |
INSTRU | A | Am | B | E |

 
รักครั้งแ
A 
รก 
 
หัว
B 
ใจก็แตก
C#m 
สลาย..
 
เร็วเกิน
A 
ไปไหม
B 
..กับความผิด
E 
หวัง
 
รักเธอคน
A 
แรก 
 
แต่
B 
ฟ้า 
 
ไม่
G#m 
ยุติ..ธร
C#m 
รม
 
กับ
A 
คนที่ยังไม่เ
B 
คยรักใ
E 
คร..
 
ให้เ
A 
ธอรู้ไว้ฉัน
B 
ยังรักเ
E 
ธอ..


ถึงไม่เกลียด แต่เธอก็ไม่เคยรัก
ได้แค่รู้จักและเธอก็มองข้ามไป
ทำทุกอย่างเพื่อเธอ ให้เธอ..พอ..ใจ..
แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอรัก

ทั้งที่ไม่เคยยอมใคร ทั้งที่ไม่เคยใจอ่อน
แต่วันนี้กลับต้องนอนช้ำใจ
ฉันต้องทำอย่างไร เมื่อใจมันไม่รักดี
อยากไปมีใจให้กับคนที่ไม่รักกัน

รักครั้งแรก หัวใจก็แตกสลาย
เร็วเกินไป ไหม กับความผิดหวัง
รักเธอคนแรก แต่ฟ้า.. ไม่ยุติธรรม
ทำไมไม่ทำให้เรารักกัน()

ฉันรักเธอ แต่เธอไม่ต้องสงสาร
ขอให้ทุกอย่าง จบลงที่ใจฉันเอง
คงไม่อาจจะลืม ครั้งแรกคือเธอ
ที่ใจฉันมันรู้จักกับความรัก

ทั้งที่ไม่เคยยอมใคร ทั้งที่ไม่เคยใจอ่อน
แต่วันนี้กลับต้องนอนช้ำใจ
ฉันต้องทำอย่างไร เมื่อใจมันไม่รักดี
อยากไปมีใจให้กับคนที่ไม่รักกัน

รักครั้งแรก หัวใจก็แตกสลาย
เร็วเกินไป ไหม กับความผิดหวัง
รักเธอคนแรก แต่ฟ้า.. ไม่ยุติธรรม
ทำไมไม่ทำให้เรารักกัน()รักครั้งแรก หัวใจก็แตกสลาย
เร็วเกินไปไหม… กับความผิดหวัง
รักเธอคนแรก แต่ฟ้า ไม่ยุติธรรม
กับคนที่ยังไม่เคย รักใคร
ให้เธอรู้ไว้ฉันยัง..รักเธอ

มิวสิควิดีโอ รักครั้งแรก บางแก้ว

เพลง : รักครั้งแรก (คอร์ด)
ศิลปิน : บางแก้ว
เนื้อร้อง/ทำนอง : กุศล เหล็กศิริ
เรียบเรียง : ทวี ศรีประดิษฐ์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend