คอร์ดเพลง เปิดหมวกสู้ชีวิต องุ่น กัณธิมา

  
Text   
คอร์ดเพลง เปิดหมวกสู้ชีวิต ศิลปิน องุ่น กัณธิมา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C#m D E F#m A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | C#m | F#m | C#m | F#m |
INSTRU | D E | A |

 
ลำโพง
F#m 
บลูทูธ 
 
ดึงลากตะ
E 
ลูดหาจุดตามต
A 
ลาด
 
เอาเสียงเพลงแสดงความสา
Bm 
มารถ
 
แลกเงิน
E 
บาทเงินสิบ
C#m 
ลงกล่อง
 
เรียกตัวเองว่าร้องเพลงเปิด
Bm 
หมวก
 
แต่ไม่เจอห
A 
มวกเมื่อคน
F#m 
หันมอง
 
ไม่ใช่อาชีพหาเงินห
D 
าทอง
 
แต่ได้มา
D#dim 
ร้องเพราะความยาก
C# 
จน

 
จับไมโคร
F#m 
โฟนยืนร้องเพลง
E 
จนบางคนเข
A 
าเหยียด
 
คำว่าขอทานได้ฟังแล้ว
F#m 
เครียด
 
เก็บคำหยามเ
B7 
หยียดมาเสริม
C#m 
แรงทน
 
เปิดมือถือเลือกเพลงฮิตเพล
Bm 
งดัง
 
ถูกบ้างผิดบ้
A 
างแต่ก็ยังตะ
F#m 
โกน
 
เดินผ่านเป็นร้อยแวะหยอดตังค์สัก
D 
คน
 
แอบสมมุติว่า
E 
ตนได้มาลัย
F#m 
ล้นคอ

 
ไม่ได้
C#m 
มาขอ 
 
แต่เอาเสียงเพลงมาร้องมา
F#m 
แลก
 
ภาระที่แ
D 
บก 
 
คอยบอกให้
E 
ทนเมื่อเจอเรื่อง
A 
ท้อ
 
ไม่ได้เป็น
C#m 
ศิลปิน 
 
แต่เป็น
E 
หนี้เป็นสิน
F#m 
ล้นคอ
 
ร้องเพลงก็ยังไม่เพ
D 
ราะ 
 
แต่ทุกเ
B7 
พลง 
 
มันคือ
C#m 
ชีวิต

 
แบ่งเบา
F#m 
ภาระ
 
ช่วยแม่และ
E 
พ่อ 
 
ให้พอสอบผ่
A 
าน
 
ตลาดนัด ทุกห้าง ทุก
Bm 
ย่าน
 
ขอบคุณโอก
A 
าสที่ไม่เค
C#m 
ยปิด
 
มอบเวทีทั้งที่ไม่สะ
Bm 
ดวก
 
ให้เราเปิดห
A 
มวกแบบสตังค์
F#m 
ไม่คิด
 
ขับขานเพลงสู้ชี
D 
วิต 
 
เจ้าของลิข
E 
สิทธิ์..
 
อย่ามาจับกันเ
A 
ด้อจ้า..

INSTRU | C#m | F#m | D E | A |
INSTRU | C#m | F#m | D E | F#m |

 
ไม่ได้
C#m 
มาขอ 
 
แต่เอาเสียงเพลงมาร้องมา
F#m 
แลก
 
ภาระที่แ
D 
บก 
 
คอยบอกให้
E 
ทนเมื่อเจอเรื่อง
A 
ท้อ
 
ไม่ได้เป็น
C#m 
ศิลปิน 
 
แต่พ่อแม่เ
E 
ป็นหนี้ ธกส.  
F#m 
 
ร้องเพลงก็ยังไม่เพ
D 
ราะ 
 
แต่ทุกเ
B7 
พลง 
 
มันคือ
C#m 
ชีวิต

 
อยากแบ่งเบา
F#m 
ภาระ
 
ช่วยแม่และ
E 
พ่อ 
 
ให้พอสอบผ่
A 
าน
 
ตลาดนัด ทุกห้าง ทุก
Bm 
ย่าน
 
ขอบคุณโอก
A 
าสที่ไม่เค
C#m 
ยปิด
 
มอบเวทีทั้งที่ไม่สะ
Bm 
ดวก
 
ให้เราเปิดห
A 
มวกแบบสตังค์
F#m 
ไม่คิด
 
ขับขานเพลงสู้ชี
D 
วิต 
 
เจ้าของลิข
E 
สิทธิ์..
 
อย่ามาจับหนูเลยเ
A 
ด้อจ้า..

OUTRO | D E | A | D A |


ลำโพงบลูทูธ ดึงลากตะลูดหาจุดตามตลาด
เอาเสียงเพลงแสดงความสามารถ
แลกเงินบาทเงินสิบลงกล่อง
เรียกตัวเองว่าร้องเพลงเปิดหมวก
แต่ไม่เจอหมวกเมื่อคนหันมอง
ไม่ใช่อาชีพหาเงินหาทอง
แต่ได้มาร้องเพราะความยากจน

จับไมโครโฟนยืนร้องเพลงจนบางคนเขาเหยียด
คำว่าขอทานได้ยินแล้วเครียด
เก็บคำหยามเหยียดมาเสริมแรงทน
เปิดมือถือเลือกเพลงฮิตเพลงดัง
ถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ยังตะโกน
เดินผ่านเป็นร้อยแวะหยอดตังค์สักคน
แอบสมมุติว่าตนได้มาลัยล้นคอ

ไม่ได้มาขอ แต่เอาเสียงเพลงมาร้องมาแลก
ภาระที่แบก คอยบอกให้ทนเมื่อเจอเรื่องท้อ
ไม่ได้เป็นศิลปิน แต่เป็นหนี้เป็นสินล้นคอ
ร้องเพลงก็ยังไม่เพราะ แต่ทุกเพลง มันคือชีวิต

แบ่งเบาภาระ ช่วยแม่และพ่อ ให้พอสอบผ่าน
ตลาดนัด ทุกห้าง ทุกย่าน ขอบคุณโอกาสที่ไม่เคยปิด
มอบเวทีทั้งที่ไม่สะดวกให้เราเปิดหมวกแบบสตังค์ไม่คิด
ขับขานเพลงสู้ชีวิต เจ้าของลิขสิทธิ์..
อย่ามาจับกันเด้อจ้า..

( ดนตรี )

ไม่ได้มาขอ แต่เอาเสียงเพลงมาร้องมาแลก
ภาระที่แบก คอยบอกให้ทนเมื่อเจอเรื่องท้อ
ไม่ได้เป็นศิลปิน แต่พ่อแม่เป็นหนี้ ธกส.
ร้องเพลงก็ยังไม่เพราะ แต่ทุกเพลง มันคือชีวิต

อยากแบ่งเบาภาระ ช่วยแม่และพ่อ ให้พอสอบผ่าน
ตลาดนัด ทุกห้าง ทุกย่าน ขอบคุณโอกาสที่ไม่เคยปิด
มอบเวทีทั้งที่ไม่สะดวกให้เราเปิดหมวกแบบสตังค์ไม่คิด
ขับขานเพลงสู้ชีวิต เจ้าของลิขสิทธิ์..
อย่ามาจับหนูเลยเด้อจ้า..

มิวสิควิดีโอ เปิดหมวกสู้ชีวิต องุ่น กัณธิมา

เพลง : เปิดหมวกสู้ชีวิต (คอร์ด)
ศิลปิน : องุ่น กัณธิมา
เนื้อร้อง/ทำนอง : พิณ พระโสภา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 06 2632 4939

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend