หน้าแรก » ป๊อป นพรัตน์ » คอร์ดเพลง คนเคยถิ่ม – ป๊อป นพรัตน์

คอร์ดเพลง คนเคยถิ่ม – ป๊อป นพรัตน์


Tune to Eb
INTRO | G A | Bm | G A | D |

 
อยู่
ไปพอลีลาก 
 
ลีเ
ลียความฮักสอง
Bm 
เฮา
 
เฮ็ดจั่งใ
ด๋กะบ่ดีคือเ
ก่า 
 
ฮักเฮาท้
Bm 
อถอย
 
ก้ว 
 
ที่
มันเคยร้าว 
 
ถึงสิ
F#m 
ต่อด้วยกาวยังเห็
Bm 
นรอย
 
Em 
ผลเป็นที่มันด่างพล้อย 
 
เพราะเธอเคยทิ้
งไป

 
อยู่ไ
ปโดยมีความร
ะแวง 
 
ทิ่มแทงความ
Bm 
รู้สึก
 
ให้อ
ภัยแต่ในใจลึก
ๆ 
 
ก็ยังคอ
Bm 
ยระวัง
 
ตามประ
สาหมาเค
ยถืกค้อน
 
เจ็บจ
F#m 
นต้องนอนร้องโฮเสีย
Bm 
งดัง
 
ผ่
Em 
านความเจ็บฮั
กพัง 
 
ฝังใจถิ่
มแทง

 
* เจ้าบ่
Em 
ได้ทำงานรถไฟ 
 
คื
F#m 
อมีแต่เรื่องตั๋ว
 
เจ้าบ่ไ
ด้ทำงานรถทัวร์ 
 
คือมีแต่
ตั๋วทั่งเช้าทั้งแลง
 
จ็บส่ำใด๋ 
 
ใหญ่แล้วรับไ
ด้ทุกอย่าง
 
เพราะไม่มี
F#m 
ทางสิลืม
Bm 
คำแพง
 
อา
Em 
จกินน้ำตาแทนน้ำแ
กง 
 
สักวันคงต้อ
งมี

 
** คนเคย
ถิ่มจัก
มื้อมันกะสิถิ่
Bm 
มอีก
 
กล้ามเนื้อหัวใจโด
นฉีก 
 
แผลห
ายแต่ยังใจ
บ่ดี
 
สิเป็นคนใ
หม่ 
 
เจ้าให้สั
ญญา
 
ถ้าหากว่า
F#m 
หมาบ่เ
Bm 
ซากินขี้
 
อ้ายไว้
ใจบ่ได้อิห
ลีเด้อค
นผู้เก่า

INSTRU | Bm A | G D | Bm A | G | A |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
อ้ายไว้ใ
จบ่ได้อิหลี.
… 
 
เด้อคน
ผู้เก่า.
..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนเคยถิ่ม
ศิลปิน : ป๊อป นพรัตน์
คำร้อง/ทำนอง : อ.อาทิตย์ ศรีสุข
ห้องบันทึกเสียง : อ.ไผ่ วาริน
มิกซ์เสียงมาสเตอร์ : อ.เธค คอนสาร
เรียบเรียง : อ.จิ๊บ เอ-สกาย
 โฆษณา