คอร์ดเพลง ช่างเหอะที่ผ่านมา Thada (ธาดา)

  
Text   
คอร์ดเพลง ช่างเหอะที่ผ่านมา ศิลปิน Thada (ธาดา) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

A 
  ช่างเ
D 
หอะที่ผ่า
A/C# 
นมา 
 
 
D 
A 
  ไม่แป
D 
ลกที่บอก
A/C# 
ลากัน..
D 
.ไป..
A 
  ช่างเ
D 
หอะไม่
A/C# 
ถือสา
D 
  เธอไม่เป็นไ
A 
รนะ 
 
 
D 
 
A/C# 
D 
  เธอไม่เป็นไร..
 

INSTRU | A D | A/C# D | ( 4 Times )

A 
ฉันไม่มีวิธีบอกเ
D 
ธอ 
 
ดีก็ควรบอก
A/C# 
เลย
 
ตอนยังมีเว
D 
ลาตอบเธอ
A 
แม้ฉันไม่ใช่คนสุดท้
D 
าย 
 
เป็นได้แค่คนที่
A/C# 
กลาย
 
และก่อนที่
D 
ฉันจะหายไป

A 
ฉันขอใ
D 
ห้เธอเข้าใจ
A/C# 
รักน้อเ
D 
คยเป็นเช่นไร
A 
เท่านี้ 
 
 
D 
แค่ไหน
A/C# 
ห่างไกลแล้ว
D 
ฉันไม่เป็นไร

A 
  ช่างเ
D 
หอะที่ผ่า
A/C# 
นมา 
 
 
D 
A 
  ไม่แป
D 
ลกที่บอก
A/C# 
ลากัน..
D 
.ไป..
A 
  ช่างเ
D 
หอะไม่
A/C# 
ถือสา
D 
  เธอไม่เป็นไ
A 
รนะ 
 
 
D 
 
A/C# 
D 
  เธอไม่เป็นไร..
 

A 
  ช่างเ
D 
หอะที่ผ่า
A/C# 
นมา 
 
 
D 
A 
  ไม่แป
D 
ลกที่บอก
A/C# 
ลากัน..
D 
.ไป..
A 
  ช่างเ
D 
หอะไม่
A/C# 
ถือสา
D 
  เธอไม่เป็นไ
A 
รนะ 
 
 
D 
 
A/C# 
D 
  เธอไม่เป็นไร..
 

INSTRU | A D | A/C# D | ( 2 Times )

A 
  อยากให้เ
D 
ธอรู้
A/C# 
สึกดี 
 
 
D 
แม้เวลาที่ผ่าน
A 
  อยากให้เ
D 
ธอรู้
A/C# 
สึกดี 
 
แค่อยากให้เ
D 
ธอรู้สึกดี

A 
  ช่างเ
D 
หอะที่ผ่า
A/C# 
นมา 
 
 
D 
A 
  ไม่แป
D 
ลกที่บอก
A/C# 
ลากัน..
D 
.ไป..
A 
  ช่างเ
D 
หอะไม่
A/C# 
ถือสา
D 
  เธอไม่เป็นไ
A 
รนะ 
 
 
D 
 
A/C# 
D 
  เธอไม่เป็น
A 
ไร..


ช่างเหอะที่ผ่านมา
ไม่แปลกที่บอกลากัน ไป
ช่างเหอะไม่ถือสา
เธอไม่เป็นไรนะ เธอไม่เป็นไร

( ดนตรี )

ฉันไม่มีวิธีบอกเธอ ดีก็ควรบอกเลย
ตอนยังมีเวลาตอบเธอ
แม้ฉันไม่ใช่คนสุดท้าย เป็นได้แค่คนที่กลาย
และก่อนที่ฉันจะหายไป

ฉันขอให้เธอเข้าใจ
รักน้อเคยเป็นเช่นไร เท่านี้แค่ไหน
ห่างไกลแล้วฉันไม่เป็นไร

ช่างเหอะที่่ผ่านมา ไม่แปลกที่บอกลากัน..ไป
ช่างเหอะไม่ถือสา เธอไม่เป็นไรนะ
( ฉันไม่เป็นไร ฉันไม่เป็นไร )
ช่างเหอะที่่ผ่านมา ไม่แปลกที่บอกลากัน..ไป
ช่างเหอะไม่ถือสา เธอไม่เป็นไรนะ เธอไม่เป็นไร

( ดนตรี )

อยากให้เธอรู้สึกดี แม้เวลาที่ผ่าน
อยากให้เธอรู้สึกดี แค่อยากให้เธอรู้สึกดี
ช่างเหอะที่่ผ่านมา ไม่แปลกที่บอกลากัน ไป
ช่างเหอะไม่ถือสา เธอไม่เป็นไรนะ เธอไม่เป็นไร

มิวสิควิดีโอ ช่างเหอะที่ผ่านมา Thada (ธาดา)

เพลง : ช่างเหอะที่ผ่านมา (คอร์ด)
ศิลปิน : Thada (ธาดา)
FB: hey.thadaband

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend