หน้าแรก » Thada » คอร์ดเพลง นก – ธาดา (Thada)

คอร์ดเพลง นก – ธาดา (Thada)

คอร์ดเพลง : นก ธาดา (Thada)

คอร์ดเพลง นก - ธาดา (Thada)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ธาดา (Thada) : นก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง นก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Capo #3
INTRO | C G/B | Am G | ( 2 Times ) | G |

  หมู่ปักษายังบินลู่
Am 
ลมอยู่บนนภา
 
  เวียน
วนไม่สนเวลา 
 
ที่ผ่านไ
  กลับไปนึกถึงวันที่
Am 
มีเพียงเธอข้างกาย
 
  แค่
มีความ
Cm 
สุข 
 
แค่นั้นก็
พอ

  ดวงตะวันกำลังจะ
Am 
หมุนคืบคลานผ่านไป
 
  ที่ตรง
นี้ก็ไม่เหลือใคร 
 
นอกจาก
ฉัน
  และจากนั้นไม่นาน 
 
ลม
Am 
ฝนจะซัดเข้ามา
 
  
แค่อยาก
Cm 
กลับไปเป็นเหมือนก่
อน

 
ก็เพราะความ
สุข  
Cm 
มันค่อย ๆ หายไ
ใยเล่า 
 
 
Cm 
มีแต่ความทุกข์
ใจ
แล้วเธอ 
 
 
Cm 
อยู่ที่ไหน 
 
ถ้า
ขอ 
 
 
D/F# 
ได้
 
จะ
Em 
ขอให้ 
 
 
Am 
เธอ 
 
กลับ
มา 
 
หา
กัน

INSTRU | C G/B | Am G | ( 2 Times )
INSTRU | C Cm | G D/F# Em | Am D | G |

  หมู่ปักษายังบินลู่
Am 
ลมอยู่บนนภา
 
  เวียน
วนไม่สนเวลา 
 
ที่ผ่านไ
  กลับไปนึกถึงวันที่
Am 
มีเพียงเธอข้างกาย
 
  แค่
มีความ
Cm 
สุข 
 
แค่นั้นก็
พอ

 
ก็เพราะความ
สุข  
Cm 
มันค่อย ๆ หายไ
ใยเล่า 
 
 
Cm 
มีแต่ความทุกข์
ใจ
แล้วเธอ 
 
 
Cm 
อยู่ที่ไหน 
 
ถ้า
ขอ 
 
 
D/F# 
ได้
 
จะ
Em 
ขอให้ 
 
 
Am 
เธอ 
 
กลับ
มา 
 
หา
กัน

 
ก็เพราะความ
สุข  
Cm 
มันค่อย ๆ หายไ
ใยเล่า 
 
 
Cm 
มีแต่ความทุกข์
ใจ
แล้วเธอ 
 
 
Cm 
อยู่ที่ไหน 
 
ถ้า
ขอ 
 
 
D/F# 
ได้
 
จะ
Em 
ขอให้ 
 
 
Am 
เธอ 
 
กลับ
มา 
 
หา
กัน

 
ก็เพราะความ
สุข  
Cm 
มันค่อย ๆ หายไ
ใยเล่า 
 
 
Cm 
มีแต่ความทุกข์
ใจ
แล้วเธอ 
 
 
Cm 
อยู่ที่ไหน 
 
ถ้า
ขอ 
 
 
D/F# 
ได้
 
จะ
Em 
ขอให้ 
 
 
Am 
เธอ 
 
กลับ
มา 
 
หา
กัน

 
ก็เพราะความ
สุข  
Cm 
มันค่อย ๆ หายไ
ใยเล่า 
 
 
Cm 
มีแต่ความทุกข์
ใจ
แล้วเธอ 
 
 
Cm 
อยู่ที่ไหน 
 
ถ้า
ขอ 
 
 
D/F# 
ได้
 
จะ
Em 
ขอให้ 
 
 
Am 
เธอ 
 
กลับ
มา 
 
หา
กัน

 
ก็เพราะความ
สุข  
Cm 
มันค่อย ๆ หายไ
ใยเล่า 
 
 
Cm 
มีแต่ความทุกข์
ใจ
แล้วเธอ 
 
 
Cm 
อยู่ที่ไหน 
 
ถ้า
ขอ 
 
 
D/F# 
ได้
 
จะ
Em 
ขอให้ 
 
 
Am 
เธอ 
 
กลับ
มา 
 
หา
กัน

 
ก็เพราะความ
สุข  
Cm 
มันค่อย ๆ หายไ
ใยเล่า 
 
 
Cm 
มีแต่ความทุกข์
ใจ
แล้วเธอ 
 
 
Cm 
อยู่ที่ไหน 
 
ถ้า
ขอ 
 
 
D/F# 
ได้
 
จะ
Em 
ขอให้ 
 
 
Am 
เธอ 
 
กลับ
มา 
 
หา
กัน…

( Fade out )


หมู่ปักษายังบินลู่ลมขึ้นบนนภา
เวียนวนไม่สนเวลา ที่ผ่านไป
กลับไปนึกถึงวันที่มีเพียงเธอข้างกาย
แค่มีความสุข แค่นั้นก็พอ

ดวงตะวันกำลังจะหมุนคืบคลานผ่านไป
ที่ตรงนี้ก็ไม่เหลือใคร นอกจากฉัน
และจากนั้นไม่นาน ลมฝนจะซัดเข้ามา
แค่อยากกลับไปเป็นเหมือนก่อน

ก็เพราะความสุขมันค่อย ๆ หายไป
ใยเล่า มีแต่ความทุกข์ใจ
แล้วเธอ อยู่ที่ไหน ถ้าขอ ได้
จะขอให้ เธอ กลับมา หากัน

( ดนตรี )

หมู่ปักษายังบินลู่ลมขึ้นบนนภา
เวียนวนไม่สนเวลา ที่ผ่านไป
กลับไปนึกถึงวันที่มีเพียงเธอข้างกาย
แค่มีความสุข แค่นั้นก็พอ

ก็เพราะความสุขมันค่อย ๆ หายไป
ใยเล่า มีแต่ความทุกข์ใจ
แล้วเธอ อยู่ที่ไหน ถ้าขอ ได้
จะขอให้ เธอ กลับมา หากัน

ก็เพราะความสุขมันค่อย ๆ หายไป
ใยเล่า มีแต่ความทุกข์ใจ
แล้วเธอ อยู่ที่ไหน ถ้าขอ ได้
จะขอให้ เธอ กลับมา หากัน

ก็เพราะความสุขมันค่อย ๆ หายไป
ใยเล่า มีแต่ความทุกข์ใจ
แล้วเธอ อยู่ที่ไหน ถ้าขอ ได้
จะขอให้ เธอ กลับมา หากัน

ก็เพราะความสุขมันค่อย ๆ หายไป
ใยเล่า มีแต่ความทุกข์ใจ
แล้วเธอ อยู่ที่ไหน ถ้าขอ ได้
จะขอให้ เธอ กลับมา หากัน

ก็เพราะความสุขมันค่อย ๆ หายไป
ใยเล่า มีแต่ความทุกข์ใจ
แล้วเธอ อยู่ที่ไหน ถ้าขอ ได้
จะขอให้ เธอ กลับมา หากัน

ก็เพราะความสุขมันค่อย ๆ หายไป
ใยเล่า มีแต่ความทุกข์ใจ
แล้วเธอ อยู่ที่ไหน ถ้าขอ ได้
จะขอให้ เธอ กลับมา หากัน…

( Fade out )


รูปภาพคอร์ด นก – ธาดา (Thada)

คอร์ดเพลง นก - ธาดา (Thada)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง นก (คอร์ด)

Artist : ธาดา (Thada)
Album : Colorful
ติดต่องาน : 0866458367
คอร์ดเพลง นก - ธาดา (Thada)
 โฆษณา