คอร์ดเพลง ถ้าเหลือเวลาอีก 3 วัน มิตรไมตรี

  
Text   
คอร์ดเพลง ถ้าเหลือเวลาอีก 3 วัน ศิลปิน มิตรไมตรี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G C Bm Em D Am ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #7 กดลดคีย์ 7 ครั้ง

Tune to Eb
INTRO | G | C | G | C |
INTRO | G | C | G | C | G |

 
ถ้าเธอ
G 
รู้ว่าเหลืออีก 3  
Bm 
วัน
 
ก่อนจะ
Em 
เดินทางไป
G 
ดาวใหม่
 
อยาก
C 
ทำอะไรก่อนจากไ
G 
 
คงเห
C 
ลือสิ่งใดให้ฉัน
D 
จำ

 
ถ้าเธอ
G 
รู้ว่าพรุ่งนี้ไม่เจอ
D 
กัน
 
จะสด
Em 
ใสเหมือนเดิมหรือ
Bm 
เปล่า
 
อยากก
C 
อดอยากหอมอยาก
G 
ซบตัก
 
บอก
Am 
รักแทนคำลาจะได้ไ
D 
หม

 
ถ้าฉันเห
G 
ลือเวลาอีก 3  
D 
วัน
 
อยากจะ
Em 
ขอดวงดาวทั้ง
Bm 
ฟ้าไกล
 
โอบก
C 
อดเธอ 
 
ด้วย
G 
หัวใจ 
 
อย่า
C 
ทึ้งเธอไว้ลำ
D 
พัง

 
เท่า
Em 
นี้คงยังไม่
Bm 
พอ 
 
อยากจะ
C 
ขอให้เธอส
G 
บาย
 
มี
C 
คนคอยอยู่เ
G 
คียงกาย 
 
ยามเธอป่
C 
วยมีคนดู
D 
แล

 
ไม่มี
Em 
ฉันที่คอยบ่น
Bm 
เธอ 
 
ไม่มี
Em 
เธอที่คอยรับ
Bm 
ฟัง
 
ไม่มี
C 
กันและ
G 
กัน 
 
จะคิด
C 
ถึง..
D 
กันหรือเป
G 
ล่า

INSTRU | C G | C G | C G | Am D |
INSTRU | C G | C G | C G | Am D G | D |

 
ถ้าเธอ
G 
รู้ว่าเหลือเพียง 3  
Bm 
วัน
 
เธอจะ
Em 
เสียใจหรือ
Bm 
เปล่า
 
มีหลายอ
C 
ย่างที่ไม่ได้
G 
ทำ
 
มีหลาย
C 
สิ่งที่ค้างใน
D 
ใจ

 
ถ้าเธอ
G 
รู้ว่าพรุ่งนี้ไม่เจอ
Bm 
กัน
 
จะสดใ
Em 
สเหมือนเดิมหรือ
Bm 
เปล่า
 
อยากก
C 
อดอยากหอมอยาก
G 
ซบตัก
 
บอก
C 
รักแทนคำลาจะได้ไ
D 
หม

 
ถ้าฉันเห
G 
ลือเวลาอีก 3  
D 
วัน
 
อยากจะ
Em 
ขอดวงดาวทั้ง
Bm 
ฟ้าไกล
 
โอบก
C 
อดเธอ 
 
ด้วย
G 
หัวใจ 
 
อย่า
C 
ทึ้งเธอไว้ลำ
D 
พัง

 
เท่า
Em 
นี้คงยังไม่
Bm 
พอ 
 
อยากจะ
C 
ขอให้เธอส
G 
บาย
 
มี
C 
คนคอยอยู่เ
G 
คียงกาย 
 
ยามเธอป่
C 
วยมีคนดู
D 
แล

 
ไม่มี
Em 
ฉันที่คอยบ่น
Bm 
เธอ 
 
ไม่มี
Em 
เธอที่คอยรับ
Bm 
ฟัง
 
ไม่
C 
มีกันและ
G 
กัน 
 
จะคิด
C 
ถึง..
D 
กันหรือเป
G 
ล่า

 
ไม่มี
Em 
ฉันที่คอยบ่น
Bm 
เธอ 
 
ไม่มี
Em 
เธอที่คอยรับ
Bm 
ฟัง
 
ไม่
C 
มีกันและ
G 
กัน 
 
จะคิด
C 
ถึง..
D 
กันหรือเป
G 
ล่า

 
ไม่มี
Em 
ฉันที่คอยปลอบ
Bm 
เธอ 
 
ไม่มี
Em 
เธอที่เคยหนุ
Bm 
นตัก
 
ไม่
C 
มีกันและ
G 
กัน 
 
จะคิด
C 
ถึง..
D 
ฉันหรือเป
G 
ล่า

 
ไม่
C 
มีกันและ
G 
กัน 
 
เธอจะ
C 
คิดถึง
D 
กันหรือเป
G 
ล่า

INSTRU | C G | C G | C G |

 
เธอจะ
Am 
คิดถึง
D 
ฉันหรือเป
G 
ล่า..


ถ้าเธอรู้ว่าเหลืออีก 3 วัน
ก่อนจะเดินทางไปดาวใหม่
อยากทำอะไรก่อนจากไป
คงเหลือสิ่งใดให้ฉันจำ

ถ้าเธอรู้ว่าพรุ่งนี้ไม่เจอกัน
จะสดใสเหมือนเดิมหรือเปล่า
อยากกอดอยากหอมอยากซบตัก
บอกรักแทนคำลาจะได้ไหม

ถ้าฉันเหลือเวลาอีก 3 วัน
อยากจะขอดวงดาวทั้งฟ้าไกล
โอบกอดเธอ ด้วยหัวใจ อย่าทึ้งเธอไว้ลำพัง
เท่านี้คงยังไม่พอ อยากจะขอให้เธอสบาย
มีคนคอยอยู่เคียงกาย ยามเธอป่วยมีคนดูแล

ไม่มีฉันที่คอยบ่นเธอ ไม่มีเธอที่คอยรับฟัง
ไม่มีกันและกัน จะคิดถึงกันหรือเปล่า

( ดนตรี )

ถ้าเธอรู้ว่าเหลือเพียง 3 วัน
เธอจะเสียใจหรือเปล่า
มีหลายอย่างที่ไม่ได้ทำ
มีหลายสิ่งที่ค้างในใจ

ถ้าเธอรู้ว่าพรุ่งนี้ไม่เจอกัน
จะสดใสเหมือนเดิมหรือเปล่า
อยากกอดอยากหอมอยากซบตัก
บอกรักแทนคำลาจะได้ไหม

ถ้าฉันเหลือเวลาอีก 3 วัน
อยากจะขอดวงดาวทั้งฟ้าไกล
โอบกอดเธอ ด้วยหัวใจ อย่าทึ้งเธอไว้ลำพัง
เท่านี้คงยังไม่พอ อยากจะขอให้เธอสบาย
มีคนคอยอยู่เคียงกาย ยามเธอป่วยมีคนดูแล

ไม่มีฉันที่คอยบ่นเธอ ไม่มีเธอที่คอยรับฟัง
ไม่มีกันและกัน จะคิดถึงกันหรือเปล่า

ไม่มีฉันที่คอยบ่นเธอ ไม่มีเธอที่คอยรับฟัง
ไม่มีกันและกัน จะคิดถึงกันหรือเปล่า

ไม่มีฉันที่คอยปลอบเธอ ไม่มีเธอที่เคยหนุนตัก
ไม่มีกันและกัน จะคิดถึงฉันหรือเปล่า

ไม่มีกันและกัน เธอจะคิดถึงกันหรือเปล่า

( ดนตรี )

เธอจะคิดถึงกันหรือเปล่า

มิวสิควิดีโอ ถ้าเหลือเวลาอีก 3 วัน มิตรไมตรี

เพลง : ถ้าเหลือเวลาอีก 3 วัน (คอร์ด)
ศิลปิน : มิตรไมตรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : มิตรไมตรี
เรียบเรียง : Tawan petcharat
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend