คอร์ดเพลง พี่มันไม่รวย เมนทอล

  
Text   


INTRO | G | D | C | D |

 
เธอ
G 
รู้บ้างไหม.. 
 
ที่
D 
พูดออกมา..
 
มันไ
Em 
ร้เดียงสา.. 
 
ดูไ
D 
ร้สัญญา..

 
แต่ก่
C 
อนแต่ไร.. 
 
จะเ
D 
กิดอะไร..
 
จะไ
Em 
ม่ไปไหน.. 
 
จับ
D 
มือกันฝ่า..

 
กี่เหตุ
C 
ผลแรกเจอที่เธอ..
 
สื่อความ
Bm 
หมายให้ฉัน
Em 
มั่นใจ
 
ก็พอจะ
Am 
รู้ว่าเพราะอะไร..
 
ทะเยอทะย
D 
านไม่มีผลต่อวาสนา..

 
พี่มันไม่ร
G 
วย 
 
พี่มันเป็น
D 
คนจน
 
น้องเลยไม่
Em 
สน 
 
ไม่แคร์ใส่ใจที่จะรัก
Bm 
กัน
 
พอเกิดปัญ
C 
หาในวันที่ฉันไม่มี..พอ
Bm 
ที่จะให้เธอ
Em 
ฝัน
 
เธอก็
Am 
ทิ้งกัน 
 
เธอก็
D 
ชิ่งลา

 
วัดกันตรงไห
G 
นหรือ..ที่ใจหรือ
D 
ตัณหา
 
บากบั่นกัน
Em 
มา 
 
เธอเองก็รู้ว่ามันไม่
Bm 
ง่ายดาย
 
และในวัน
C 
นี้ก็ทำให้รู้ว่าฉันควร
Bm 
รักใครสุด
Em 
ท้าย
 
ก็ไม่เ
Am 
สียดาย..ในวันที่เ
D 
ป็นศูนย์..
 
ที่ได้รู้ธาตุแท้ของ
Em 
เธอ..

INSTRU | C | G | Am | Em |
INSTRU | C | G | Am | B |

 
ก็อวย
C 
พรให้เธอได้เจอธาตุ
Bm 
แท้ของคนที่
Em 
ฝัน
 
อย่าให้เห
Am 
มือนฉัน.. 
 
ที่ให้เธอไ
D 
ด้แค่ใจ..

 
พี่มันไม่ร
G 
วย 
 
พี่มันเป็น
D 
คนจน
 
น้องเลยไม่
Em 
สน 
 
ไม่แคร์ใส่ใจที่จะรัก
Bm 
กัน
 
พอเกิดปัญ
C 
หาในวันที่ฉันไม่มี..พอ
Bm 
ที่จะให้เธอ
Em 
ฝัน
 
เธอก็
Am 
ทิ้งกัน.. 
 
 
D 

 
ก็พี่มันไม่ร
G 
วย 
 
ก็พี่มันเป็น
D 
คนจน
 
น้องเลยไม่
Em 
สน 
 
ไม่แคร์ใส่ใจที่จะรัก
Bm 
กัน
 
พอเกิดปัญ
C 
หาในวันที่ฉันไม่มี..พอ
Bm 
ที่จะให้เธอ
Em 
ฝัน
 
เธอก็
Am 
ทิ้งกัน.. 
 
 
D 

 
และในวัน
C 
นี้ก็ทำให้รู้ว่าฉันควร
Bm 
รักใครสุด
Em 
ท้าย
 
ก็ไม่เสี
Am 
ยดาย.. 
 
 
D 
 
ที่ได้รู้ทาสแท้ขอ
Em 
งเธอ..


เธอรู้บ้างไหม ที่พูดออกมา
มันไร้เดียงสา ดูไร้สัญญา
แต่ก่อนแต่ไร จะเกิดอะไร
จะไม่ไปไหน จับมือกันฝ่า

กี่เหตุผลเเรกเจอ
ที่เธอสื่อความหมายให้ฉันมันใจ
ก็พอจะรู้ว่าเพราะอะไร
ทะเยอทะยานไม่มีผลต่อวาสนา

พี่มันไม่รวย พี่มันเป็นคนจน
น้องเลยไม่สนไม่เเคร์ใส่ใจที่จะรักกัน
พอเกิดปัญหาในวันที่ฉันไม่มีพอที่จะให้เธอฝัน
เธอก็ทิ้งกัน เธอก็ชิ่งลา

วัดกันตรงไหนหรือ ที่ใจหรือตัณหา
บากบั่นกันมาเธอเองก็รู้ว่ามันไม่ง่ายดาย
และในวันนี้ก็ทำให้รู้ว่าฉันควรรักใครสุดท้าย
ก็ไม่เสียดาย ในวันที่เป็นศูนย์
ที่ได้รู้ธาตุเเท้ของเธอ

( ดนตรี )

ก็อวยพรให้เธอได้เจอธาตุแท้ของคนที่ฝัน
อย่าให้เหมือนฉัน ที่ให้เธอได้เเค่ใจ

พี่มันไม่รวย พี่มันเป็นคนจน
น้องเลยไม่สนไม่เเคร์ใส่ใจที่จะรักกัน
พอเกิดปัญหาในวันที่ฉันไม่มีพอที่จะให้เธอฝัน
เธอก็ทิ้งกัน..

พี่มันไม่รวย พี่มันเป็นคนจน
น้องเลยไม่สนไม่เเคร์ใส่ใจที่จะรักกัน
พอเกิดปัญหาในวันที่ฉันไม่มีพอที่จะให้เธอฝัน
เธอก็ทิ้งกัน..

และในวันนี้ก็ทำให้รู้ว่าฉันควรรักใครสุดท้าย
ก็ไม่เสียดาย..
ที่ได้รู้ทาสเเท้ของเธอ..

มิวสิควิดีโอ พี่มันไม่รวย เมนทอล

เพลง : พี่มันไม่รวย (คอร์ด)
ศิลปิน : เมนทอล
เนื้อร้อง/ทำนอง : โน้ต คาลิปโป้
เรียบเรียง : ต้น สติ STi STudio
ติดต่องานศิลปิน : 089-5309055, 084-3421197

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend