คอร์ดเพลง กูลืมไม่ได้ เมนทอล

  
Text   


INTRO | Am G | F | Am G | F |

Am 
  มันไม่ใช่เรื่องง่
G 
าย
 
  ที่จะลบใ
F 
ครสักคนออกจากความรู้สึก
Am 
  เพราะใจ
G 
ลึกๆยังคิดถึง
C 
อยู่นั้น
F 
  ที่เขาบอกว่า
G 
ลืมได้ 
 
 
Em 
หาม่ายขี้
Am 
หกทั้งเพ
F 
  หกคนอื่นไ
G 
ด้แต่หกใจตัว
Am 
เองไม่ได้

Am 
  กูก็คนห
G 
นึ่งยอมรับว่า
F 
กูลืมมึงไม่ได้
Am 
  พยายามเท่าใ
G 
ดกะม่ายยังเห
C 
มือนเดิม
F 
  เที่ยวคิดเบลออยู่
G 
พันนั้น 
 
 
Em 
ยังคิดถึงมึง
Am 
ทุกคืนวัน
F 
  ไม่รู้ทำพ
G 
รือเหมือนกันมันชาด
C 
บ้าแท้ 
 
 
C7 

F 
เมาทั้งวันทั้งคืน 
 
กะถอน
Em 
รักที่ปลูกไม่ออก
 
ไม่อยากเ
F 
อาทั้งต้นทั้งด
G 
อก 
 
มัน
C 
ไว้
 
แต่ยิ่งถ
F 
อนมันเหมือนยิ่งปลูก
 
ราก
Em 
รักฝั่งลึกในหัวใจ 
 
ยังคิด
F 
ถึงมึงจังรู้ม่าย
 
แล้วอีให้กู
G 
ทำพรือ 
 
โอ้ย..

 
ให้กูทำพ
F 
รือ 
 
บอกไ
G 
ด้ม่าย
 
ให้กูลืม
Em 
พรือ 
 
บอก
Am 
กูที
 
ความ
F 
รักที่กู
G 
มี 
 
ให้มึงกู
C 
ลืมไม่ได้
 
กูต้องทำพ
F 
รือ 
 
ถึงจะ
G 
ลืมมึงได้
 
ต้องทำ
Em 
ใจ 
 
อีก
Am 
นานม่าย
 
เหล้า
F 
มันต้องหมดกี่กลมมึงรู้ม่
G 
าย
 
มันถึงจะ
Em 
หายคิด
Am 
ถึงมึง

INSTRU | F G | Em Am | F G | C C7 |
INSTRU | F G | Em Am | F G | Am |

F 
เมาทั้งวันทั้งคืน 
 
กะถอน
Em 
รักที่ปลูกไม่ออก
 
ไม่อยากเ
F 
อาทั้งต้นทั้งด
G 
อก 
 
มัน
C 
ไว้
 
แต่ยิ่งถ
F 
อนมันเหมือนยิ่งปลูก
 
ราก
Em 
รักฝั่งลึกในหัวใจ 
 
ยังคิด
F 
ถึงมึงจังรู้ม่าย
 
แล้วอีให้กู
G 
ทำพรือ 
 
โอ้ย..

 
ให้กูทำพ
F 
รือ 
 
บอกไ
G 
ด้ม่าย
 
ให้กูลืม
Em 
พรือ 
 
บอก
Am 
กูที
 
ความ
F 
รักที่กู
G 
มี 
 
ให้มึงกู
C 
ลืมไม่ได้
 
กูต้องทำพ
F 
รือ 
 
ถึงจะ
G 
ลืมมึงได้
 
ต้องทำ
Em 
ใจ 
 
อีก
Am 
นานม่าย
 
เหล้า
F 
มันต้องหมดกี่กลมมึงรู้ม่
G 
าย

 
แล้วให้กูทำพ
F 
รือ 
 
บอกไ
G 
ด้ม่าย
 
ให้กูลืม
Em 
พรือ 
 
บอก
Am 
กูที
 
ความ
F 
รักที่กู
G 
มี 
 
ให้มึงกู
C 
ลืมไม่ได้ 
 
 
C7 
 
กูต้องทำพ
F 
รือ 
 
ถึงจะ
G 
ลืมมึงได้
 
ต้องทำ
Em 
ใจ 
 
อีก
Am 
นานม่าย
 
เหล้า
F 
มันต้องหมดกี่กลมมึงรู้ม่
G 
าย

 
เหล้าเ
F 
ถื่อนต้องหมดกี่ลอนมึงรู้ม่
G 
าย
 
มันถึงจะ
Em 
หาย.. 
 
คิด
Am 
ถึงมึง..


มันไม่ใช่เรื่องง่าย
ที่จะลบใครสักคนออกจากความรู้สึก
เพราะใจลึกๆยังคิดถึงอยู่นั้น
ที่เขาบอกว่าลืมได้ หาม่ายขี้หกทั้งเพ
หกคนอื่นได้แต่หกใจตัวเองไม่ได้

กูก็คนหนึ่งยอมรับว่ากูลืมมึงไม่ได้
พยายามเท่าใดกะม่ายยังเหมือนเดิม
เที่ยวคิดเบลออยู่พันนั้น ยังคิดถึงมึงทุกคืนวัน
ไม่รู้ทำพรือเหมือนกันมันชาดบ้าแท้

เมาทั้งวันทั้งคืน กะถอนรักที่ปลูกไม่ออก
ไม่ออยากเอาทั้งต้นทั้งดอก มันไว้
แต่ยิ่งถอนมันเหมือนยิ่งปลูก
รากรักฝั่งลึกในหัวใจ ยังคิดถึงมึงจังรู้ม่าย
แล้วอีให้กูทำพรือ โอ้ย..

ให้กูทำพรือ บอกได้ม่าย
ให้กูลืมพรือ บอกกูที
ความรักที่กูมี ให้มึงกูลืมไม่ได้
กูต้องทำพรือ ถึงจะลืมมึงได้
ต้องทำใจ อีกนานม่าย
เหล้ามันต้องหมดกี่กลมมึงรู้ม่าย
มันถึงจะหายคิดถึงมึง

ดนตรี

เมาทั้งวันทั้งคืน มันกะถอนรักที่ปลูกไม่ออก
ไม่ออยากเอาทั้งต้นทั้งดอก มันไว้
แต่ยิ่งถอนมันเหมือนยิ่งปลูก
รากรักฝั่งลึกในหัวใจ ยังคิดถึงมึงจังรู้ม่าย
แล้วอีให้กูทำพรือ โอ้ย..

ให้กูทำพรือ บอกได้ม่าย
ให้กูลืมพรือ บอกกูที
ความรักที่กูมี ให้มึงกูลืมไม่ได้
กูต้องทำพรือ ถึงจะลืมมึงได้
ต้องทำใจ อีกนานม่าย
เหล้ามันต้องหมดกี่กลมมึงรู้ม่าย

แล้วให้กูทำพรือ บอกได้ม่าย
ให้กูลืมพรือ บอกกูที
ความรักที่กูมี ให้มึงกูลืมไม่ได้
กูต้องทำพรือ ถึงจะลืมมึงได้
ต้องทำใจ อีกนานม่าย
เหล้ามันต้องหมดกี่กลมมึงรู้ม่าย

เหล้าเถื่อนต้องหมดกี่ลอนมึงรู้ม่าย
มันถึงจะหาย.. คิดถึงมึง

มิวสิควิดีโอ กูลืมไม่ได้ เมนทอล

เพลง : กูลืมไม่ได้
ศิลปิน : เมนทอล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทวีรัชต์ คำเสน (เมนทอล)
เรียบเรียง : ต้น สติ STi STudio
ติดต่องานศิลปิน : 089-5309055, 088-3895926
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend