คอร์ดเพลง ขั่นว่า ออมดาว ธนาภา

  
Text   


INTRO | E C#m | A B |
INTRO | E C#m | A B |

E 
  บ่ได้เทียบหยังกับผู้สาวคนเ
B 
ก่าของ
C#m 
อ้ายดอก
E 
  แค่อยากสิบอกว่าเ
B 
อาใจเก่ง 
 
บ่
C#m 
แพ้ไผคือกัน

E 
  มีแหน่แต่เรื่องค
B 
วามสวย 
 
ที่เป็น
C#m 
รองให้เขาท่อนั้น
A 
  เรื่องอื่นลองมาวัดกัน 
 
เพียงอ
B 
ยาก..ให้อ้ายเปิ
E 
ดใจ

C#m 
อาจสิดูเป็นคนหน้าตาซื่อๆ
 
มือถงมือถือบ่ได้ไฮโ
B 
ซคือเขา
C#m 
บ่ได้สะพายกระเป๋าหรูๆ
 
เฮ็ดโตคุณหนูพากินชาบู น้องย
B 
อมรับว่าบ่ถนัด
 
แต่
C#m 
ถ้าอ้ายมักความม่วนสไตล์บ้านๆ
 
อย่ามัวคิดนานให้ฟ้าว
B 
มาสิพาไปจัด
 
หย่างคลอง
A 
ถมชมตลาดนัด 
 
เบิ่งอาทิตย์ตกย
B 
ามแลง

 
ขั่นว่าอ้ายให้เป็นแ
E 
ฟน 
 
ขั่นว่าอ้ายนั้นให้ห
B 
ย่าง
 
น้องกะสิพร้อมสิฮว
G#m 
มทาง 
 
เคียงจับมือกับ
C#m 
อ้าย
 
สิพาอ้ายเที่ยวให้
A 
คุ้ม 
 
ไปเบิ่งงานกุ้มข้าว
G#m 
ใหญ่
 
ไหลไปเบิ่งบุญบั้ง
A 
ไฟ 
 
แห่เทียนพรรษาอุ
B 
บล

 
ขั่นว่าอ้ายให้เป็นแ
E 
ฟน 
 
ขั่นว่าอ้ายให้หย่าง
B 
นำ
 
สิพาไปเบิ่งหม
G#m 
อลำ 
 
นั่งเฟียกันกะ
C#m 
ได้
 
คือสิ
A 
มีความสุข 
 
จนบ่อยากลุกไ
G#m 
ปใส
 
มือได้โ
A 
อบกอดอ้าย 
 
คงสุขใ
B 
จในคืน
E 
ฟังลำ 
 
 
B 

 
สิ
C#m 
หนาวสิฮ้อน 
 
น้องนี้กะยังนอนโสดอยู่คนเดียว
B 
พอแต่อ้ายหันเหลียวมายิ้มให้น้องในมื้อนั้น
C#m 
คนอิหยังคือมาหล่อแค่เห็นแป๊บเดียวยังใจสั่น
B 
ขั่นได้มานอนจับมือกัน 
 
คือสิเป็นตา
A 
คึดนำ  
B 
 
ออนซ
E 
อนหลาย  
B 

INSTRU | E C#m | A B |
INSTRU | E C#m | A B |
INSTRU | C#m | G#m | A | B |

 
ขั่นว่าอ้ายให้เป็นแ
E 
ฟน 
 
ขั่นว่าอ้ายนั้นให้ห
B 
ย่าง
 
น้องกะสิพร้อมสิฮว
G#m 
มทาง 
 
เคียงจับมือกับ
C#m 
อ้าย
 
สิพาอ้ายเที่ยวให้
A 
คุ้ม 
 
ไปเบิ่งงานกุ้มข้าว
G#m 
ใหญ่
 
ไหลไปเบิ่งบุญบั้ง
A 
ไฟ 
 
แห่เทียนพรรษาอุ
B 
บล

 
ขั่นว่าอ้ายให้เป็นแ
E 
ฟน 
 
ขั่นว่าอ้ายให้หย่าง
B 
นำ
 
สิพาไปเบิ่งหม
G#m 
อลำ 
 
นั่งเฟียกันกะ
C#m 
ได้
 
คือสิ
A 
มีความสุข 
 
จนบ่อยากลุกไ
G#m 
ปใส
 
มือได้โ
A 
อบกอดอ้าย 
 
คงสุขใ
B 
จในคืน
E 
ฟังลำ

 
ขั่นว่าอ้ายให้เป็นแ
E 
ฟน 
 
ขั่นว่าอ้ายนั้นให้ห
B 
ย่าง
 
น้องกะสิพร้อมสิฮว
G#m 
มทาง 
 
เคียงจับมือกับ
C#m 
อ้าย
 
สิพาอ้ายเที่ยวให้
A 
คุ้ม 
 
ไปเบิ่งงานกุ้มข้าว
G#m 
ใหญ่
 
ไหลไปเบิ่งบุญบั้ง
A 
ไฟ 
 
แห่เทียนพรรษาอุ
B 
บล

 
ขั่นว่าอ้ายให้เป็นแ
E 
ฟน 
 
ขั่นว่าอ้ายให้หย่าง
B 
นำ
 
สิพาไปเบิ่งหม
G#m 
อลำ 
 
นั่งเฟียกันกะ
C#m 
ได้
 
คือสิ
A 
มีความสุข 
 
จนบ่อยากลุกไ
G#m 
ปใส
 
มือได้โ
A 
อบกอดอ้าย 
 
คงสุขใ
B 
จในคืน
E 
ฟังลำ

A 
ถ้าอ้ายบ่..
G#m 
ยึดติดหยังหลาย
 
ซอยเ
A 
ปิดหัวใจ..
B 
.มาคบกันไ
E 
ด้บ่

OUTRO | E C#m | A B | ( 2 Times )
OUTRO | C#m | G#m | A | B | E |


บ่ได้เทียบหยังกับผู้สาวคนเก่าของอ้ายดอก
แค่อยากสิบอกว่าเอาใจเก่ง บ่แพ้ไผคือกัน
มีแหน่แต่เรื่องความสวย ที่เป็นรองให้เขาท่อนั้น
เรื่องอื่นลองมาวัดกัน เพียงอยากให้อ้ายเปิดใจ

อาจสิดูเป็นคนหน้าตาซื่อๆ
มือถงมือถือบ่ได้ไฮโซคือเขา
บ่ได้สะพายกระเป๋าหรูๆเฮ็ดโตคุณหนูพากินชาบู
น้องยอมรับว่าบ่ถนัด
แต่ถ้าอ้ายมักความม่วนสไตล์บ้านๆ
อย่ามัวคิดนานให้ฟ้าวมาสิพาไปจัด
หย่างคลองถมชมตลาดนัด เบิ่งอาทิตย์ตกยามแลง

ขั่นว่าอ้ายให้เป็นแฟน ขั่นว่าอ้ายนั้นให้หย่าง
น้องกะสิพร้อมสิฮวมทาง เคียงจับมือกับอ้าย
สิพาอ้ายเที่ยวให้คุ้ม ไปเบิ่งงานกุ้มข้าวใหญ่
ไหลไปเบิ่งบุญบั้งไฟ แห่เทียนพรรษาอุบล

ขั่นว่าอ้ายเป็นแฟน ขั่นว่าอ้ายให้หย่างนำ
สิพาไปเบิ่งหมอลำ นั่งเฟียกันกะได้
คือสิมีความสุข จนบ่อยากลุกไปใส
มือได้โอบกอดอ้าย คงสุขใจในคืนฟังลำ

สิหนาวสิฮ้อน น้องนี้กะยังนอนโสดอยู่คนเดียว
พอแต่อ้ายหันเหลียวมายิ้มให้น้องในมื้อนั้น
คนอิหยังคือมาหล่อแค่เห็นแป๊ปเดียวยังใจสั่น
ขั่นได้มานอนจับมือกัน คือสิเป็นตาคึดนำ
ออนซอนหลาย..

( ดนตรี )

ขั่นว่าอ้ายให้เป็นแฟน ขั่นว่าอ้ายนั้นให้หย่าง
น้องกะสิพร้อมสิฮวมทาง เคียงจับมือกับอ้าย
สิพาอ้ายเที่ยวให้คุ้ม ไปเบิ่งงานกุ้มข้าวใหญ่
ไหลไปเบิ่งบุญบั้งไฟ แห่เทียนพรรษาอุบล

ขั่นว่าอ้ายเป็นแฟน ขั่นว่าอ้ายให้หย่างนำ
สิพาไปเบิ่งหมอลำ นั่งเฟียกันกะได้
คือสิมีความสุข จนบ่อยากลุกไปใส
มือได้โอบกอดอ้าย คงสุขใจในคืนฟังลำ

ขั่นว่าอ้ายให้เป็นแฟน ขั่นว่าอ้ายนั้นให้หย่าง
น้องกะสิพร้อมสิฮวมทาง เคียงจับมือกับอ้าย
สิพาอ้ายเที่ยวให้คุ้ม ไปเบิ่งงานกุ้มข้าวใหญ่
ไหลไปเบิ่งบุญบั้งไฟ แห่เทียนพรรษาอุบล

ขั่นว่าอ้ายเป็นแฟน ขั่นว่าอ้ายให้หย่างนำ
สิพาไปเบิ่งหมอลำ นั่งเฟียกันกะได้
คือสิมีความสุข จนบ่อยากลุกไปใส
มือได้โอบกอดอ้าย คงสุขใจในคืนฟังลำ

ถ้าอ้ายบ่ยึดติดหยังหลาย
ซอยเปิดหัวใจ มาคบกันได้บ่

มิวสิควิดีโอ ขั่นว่า ออมดาว ธนาภา

เพลง : ขั่นว่า (คอร์ด)
ศิลปิน : ออมดาว ธนาภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตุ้ย ศิรัตน์ (จิตติ ดอกดวง)
เรียบเรียง : ต้องแล่ง พิมูลมัง
ติดต่องานศิลปิน : 097-9890612

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend