คอร์ดเพลง ใต้ฟ้าอีสาน ต้าร์ ตจว.

  
Text   


INTRO | Em | D Em | D Em |
INTRO | G Em | G Em | D | Bm Em |

 
เมฆ
Em 
ต่ำยามมื้อแลง 
 
ตะเว็นสาดแสงฟ้าแดงยา
G 
มค่ำ
 
นกเ
Em 
อี้ยงเคียงคู่บิน
G 
ต่ำ
 
บินข้ามลำ
D 
น้ำยามคืนกลั
Em 
บรัง 
 
 
D 
 
Em 

 
จัก
Em 
จั่นร้องขับขาน 
 
ส่งเสียงประสานแว่วหวานขา
G 
นดัง
 
ม่วน
Em 
หลายยามได้
G 
ฟัง 
 
มีสุขทุกค
D 
รั้งยามได้มานั่ง
Em 
ท้องนา
D 
โอ.. โอ้ว.. โฮะ..  
Em 
โอ.. 
 
หล่ะหนา..

INSTRU | G Em | G Em |

 
เมื่อย
Em 
ล้ามาจากเมืองใหญ่ 
 
ไปขายแรงกายอยู่ในเมือ
G 
งฟ้า
 
อด
Em 
ทนขยันฟัน
G 
ฝ่า 
 
เพื่อแลกเงินต
D 
ราหากินไป
Em 
วันๆ
 
แข่ง
Em 
ขันกับวันเวลา 
 
ตื่นเช้าขึ้นมาฟ่าวไปทำง
G 
าน
 
ดิ้น
Em 
รนในเมืองหมอกค
G 
วัน
 
สู่อยู่อีส
D 
านบ้านเฮา
Em 
บ่ได้ 
 
 
D 
 
Em 

 
ตัดสินใ
C 
จกลับคืนบ้าน
G 
นา 
 
โบกมืออำ
D 
ลาเมืองฟ้าวิไ
G 
ลซ์
 
มา
C 
นั่งกินข้าวสุกใ
G 
หม่ 
 
คุ้ยลาบไ
D 
ก่ลวกผักกะเ
G 
ดา
 
มา
C 
อยู่ใต้ฟ้าอีส
G 
าน 
 
ดินแดนส
D 
วรรค์ของคนอีสานบ้านเ
G 
ฮา
 
พ่อ
Em 
แม่พุแก่พุเ
G 
ฒ่า 
 
คอยถ่ามูเ
D 
ฮาหวนคืนบ้า
Em 
นนา
D 
โอ.. โอ้ว.. โฮะ..  
Em 
โอ.. 
 
หล่ะหนา..

INSTRU | C | G | D | Em |
INSTRU | A | Em | A | Em |
INSTRU | Am D | Em | Am Bm | Em |
INSTRU | Em | D Em | Em Am | D Em |

 
กลับ
Em 
มาอยู่แบบพอเพียง
 
ปลูกผักข้างเถียงเลี้ยงกบเลี้ยงป
G 
ลา
 
บ่
Em 
ต้องดิ้นหาเงินต
G 
รา
 
อยู่ตามประ
D 
สาชาวนาชา
Em 
วดิน
 
ทำ
Em 
กินบนแผ่นดินอีสาน
 
บ่ต้องไกลบ้านเป็นแรงงานพลั
G 
ดถิ่น
 
พอเ
Em 
พียงพออยู่พอ
G 
กิน
 
จนกว่าชี
D 
วินจะสิ้นไปจาก
Em 
อีสาน

D 
โอ.. โอ้ว.. โฮะ..  
Em 
โอ.. 
 
หล่ะหนา..
D 
โอ.. โอ้ว.. โฮะ..  
Em 
โอ.. 
 
หล่ะหนอ..

OUTRO | G Em | G Em |
OUTRO | D | Bm Em | D Em |


เมฆต่ำยามมื้อแลง ตะเว็นสาดแสงฟ้าแดงยามค่ำ
นกเอี้ยงเคียงคู่บินต่ำ บินข้ามลำน้ำยามคืนกลับรัง
จักจั่นร้องขับขาน ส่งเสียงประสานแว่วหวานขานดัง
ม่วนหลายยามได้ฟัง มีสุขทุกครั้งยามได้มานั่งท้องนา

เมื่อยล้ามาจากเมืองใหญ่ ไปขายแรงกายอยู่ในเมืองฟ้า
อดทนขยันฟันฝ่า เพื่อแลกเงินตราหากินไปวันๆ
แข่งขันกับวันเวลา ตื่นเช้าขึ้นมาฟ่าวไปทำงาน
ดิ้นรนในเมืองหมอกควัน สู่อยู่อีสานบ้านเฮาบ่ได้
โอ โอ้ว โฮะ โอ หล่ะหนา

ตัดสินใจกลับคืนบ้านนา โบกมืออำลาเมืองฟ้าวิไลซ์
มานั่งกินข้าวสุกใหม่ คุ้ยลาบไก่ลวกผักกะเดา
มาอยู่ใต้ฟ้าอีสาน ดินแดนสวรรค์ของคนอีสานบ้านเฮา
พ่อแม่พุแก่พุเฒ่า คอยถ่ามูเฮาหวนคืนบ้านนา
โอ โอ้ว โฮะ โอ หล่ะหนา

( ดนตรี )

กลับมาอยู่แบบพอเพียง
ปลูกผักข้างเถียงเลี้ยงกบเลี้ยงปลา
บ่ต้องดิ้นหาเงินตรา อยู่ตามประสาชาวนาชาวดิน
ทำกินบนแผ่นดินอีสาน
บ่ต้องไกลบ้านเป็นแรงงานพลัดถิ่น
พอเพียงพออยู่พอกิน จนกว่าชีวินจะสิ้นไปจากอีสาน

โอ โอ้ว โฮะ โอ หล่ะหนา
โอ โอ้ว โฮะ โอ หล่ะหนอ

มิวสิควิดีโอ ใต้ฟ้าอีสาน ต้าร์ ตจว.

เพลง : ใต้ฟ้าอีสาน (คอร์ด)
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง : จตุพล กองษร (อินดี้)
เรียบเรียง : พิณ ภูผาม่าน
ติดต่องานศิลปิน : 095-6014978

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend