คอร์ดเพลง ไว้ทำด้วยกัน JODAI

  
Text   


INTRO | G A | Bm F#m |
INTRO | G A | Bm F#m |

G 
  เวลาที่
A 
เรานั้นรักกัน 
 
 
Bm 
  ทุกอย่างดู
F#m 
สวยงาม
G 
  เธอเล่าให้
A 
ฟังในทุกวัน 
 
 
Bm 
  ความฝันที่
F#m 
ต้องการ
G 
  ทุกเรื่องมี
A 
ฉันอยู่ในนั้น 
 
 
Bm 
  ไว้เราทำ
F#m 
ด้วยกัน
G 
  ทุกที่ที่
A 
คิดไว้เป็นล้าน 
 
 
Bm 
  ไว้เราไป
F#m 
ด้วยกัน

G 
  จนลืมเผื่อใ
A 
จถ้าหากวันใ
Bm 
ดที่เธอไ
F#m 
ม่อยู่
G 
  เพิ่งได้มา
A 
รู้ว่าเป็นอย่าง
D 
ไรก็ในตอน
D7 
นี้
G 
  ทุกวันที่ไ
A 
ม่มีเธอมันเห
D 
มือนเว
A 
ลาเป็
Bm 
นปี.. 
 
 
A 
 
  อ
G 
ดีตกับปัจจุบันอยู่ตรง
A 
นี้..

 
แต่อ
G 
นาคต..
A 
ที่เราฝันกันไว้มัน
Bm 
กลับกลาย..
F#m 
เป็นความจริงที่โหดร้าย 
 
 
G 
ที่ในตอนสุดท้าย
 
เป็นบ
A 
าดแผลในใจฉันค
Bm 
นเดียว.. 
 
 
F#m 
 
G 
นาคต..
A 
ที่เราฝันกันไว้ยิ่ง
Bm 
มากมาย
F#m 
ยิ่งเป็นเรื่องที่โหดร้าย 
 
 
G 
เพราะในตอนสุดท้าย
 
เป็น
A 
ฉันที่กอดมันไว้คนเ
Bm 
ดียว..
F#m 

G 
  ถ้าฉันมีเ
A 
ธออยู่ด้วยกัน 
 
 
Bm 
  ทุกอย่างคง
F#m 
สวยงาม
G 
  ตอนนี้เธอ
A 
คงจะได้ทำ 
 
 
Bm 
  ทุกอย่างที่
F#m 
ต้องการ
G 
  แค่ไม่มี
A 
ฉันอยู่ตรงนั้น 
 
 
Bm 
  เหมือนตอนเรา
F#m 
รักกัน
G 
  ทุกที่ที่ไ
A 
ว้ไปด้วยกัน 
 
 
Bm 
  สุดท้ายต้อง
F#m 
ทิ้งมัน

G 
  จนลืมเผื่อใ
A 
จถ้าหากวันใ
Bm 
ดที่เธอไ
F#m 
ม่อยู่
G 
  เพิ่งได้มา
A 
รู้ว่าเป็นอย่าง
D 
ไรก็ในตอน
D7 
นี้
G 
  ทุกวันที่ไ
A 
ม่มีเธอมันเห
D 
มือนเว
A 
ลาเป็
Bm 
นปี.. 
 
 
A 
 
  อ
G 
ดีตกับปัจจุบันอยู่ตรง
A 
นี้..

 
แต่อ
G 
นาคต..
A 
ที่เราฝันกันไว้มัน
Bm 
กลับกลาย..
F#m 
เป็นความจริงที่โหดร้าย 
 
 
G 
ที่ในตอนสุดท้าย
 
เป็นบ
A 
าดแผลในใจฉันค
Bm 
นเดียว.. 
 
 
F#m 
 
G 
นาคต..
A 
ที่เราฝันกันไว้ยิ่ง
Bm 
มากมาย
F#m 
ยิ่งเป็นเรื่องที่โหดร้าย 
 
 
G 
เพราะในตอนสุดท้าย
 
เป็น
A 
ฉันที่กอดมันไว้คนเ
Bm 
ดียว..
F#m 

 
  
G 
เพราะรักเ
A 
ราไม่เท่ากัน
Bm 
  ยิ่งใครรัก
F#m 
มาก 
 
ก็ยิ่งเสียใจมาก
G 
  และคนที่
A 
จมอยู่ไม่ใ
D 
ช่เธอ 
 
 
D7 
 
  
G 
เพราะฉัน
A 
รักจนทำร้าย
D 
  รักเธอเกินไป 
 
 
Bm 
  ให้เธอทั้งใจ
G 
  จนฉันต้องจมอยู่กับ
A 
น้ำตา

 
G 
นาคต..
A 
ที่เราฝันกันไว้มัน
Bm 
กลับกลาย..
F#m 
เป็นความจริงที่โหดร้าย 
 
 
G 
ที่ในตอนสุดท้าย
 
เป็นบ
A 
าดแผลในใจฉันค
Bm 
นเดียว.. 
 
 
F#m 
 
แต่อ
G 
นาคต..
A 
ที่เราฝันกันไว้ยิ่ง
Bm 
มากมาย
F#m 
ยิ่งเป็นเรื่องที่โหดร้าย 
 
 
G 
เพราะในตอนสุดท้าย
 
เป็น
A 
ฉันที่กอดมันไว้คนเ
Bm 
ดียว..
F#m 

OUTRO | G A | Bm F#m | ( 2 Times )


เวลาที่เรานั้นรักกัน ทุกอย่างดูสวยงาม
เธอเล่าให้ฟังในทุกวัน ความฝันที่ต้องการ
ทุกเรื่องมีฉันอยู่ในนั้น ไว้เราทำด้วยกัน
ทุกที่ที่คิดไว้เป็นล้าน ไว้เราไปด้วยกัน

จนลืมเผื่อใจถ้าหากวันใดที่เธอไม่อยู่
เพิ่งได้มารู้ว่าเป็นอย่างไรก็ในตอนนี้
ทุกวันที่ไม่มีเธอมันเหมือนเวลาเป็นปี
อดีตกับปัจจุบันอยู่ตรงนี้..

แต่อนาคตที่เราฝันกันไว้มันกลับกลาย..
เป็นความจริงที่โหดร้าย ที่ในตอนสุดท้าย
เป็นบาดแผลในใจฉันคนเดียว..
อนาคตที่เราฝันกันไว้ยิ่งมากมาย
ยิ่งเป็นเรื่องที่โหดร้าย เพราะในตอนสุดท้าย
เป็นฉันที่กอดมันไว้คนเดียว..

ถ้าฉันมีเธออยู่ด้วยกัน ทุกอย่างคงสวยงาม
ตอนนี้เธอคงจะได้ทำทุกอย่างที่ต้องการ
แค่ไม่มีฉันอยู่ตรงนั้น เหมือนตอนเรารักกัน
ทุกที่ที่ไว้ไปด้วยกัน สุดท้ายต้องทิ้งมัน

จนลืมเผื่อใจถ้าหากวันใดที่เธอไม่อยู่
เพิ่งได้มารู้ว่าเป็นอย่างไรก็ในตอนนี้
ทุกวันที่ไม่มีเธอมันเหมือนเวลาเป็นปี
อดีตกับปัจจุบันอยู่ตรงนี้..

แต่อนาคตที่เราฝันกันไว้มันกลับกลาย..
เป็นความจริงที่โหดร้าย ที่ในตอนสุดท้าย
เป็นบาดแผลในใจฉันคนเดียว..
อนาคตที่เราฝันกันไว้ยิ่งมากมาย
ยิ่งเป็นเรื่องที่โหดร้าย เพราะในตอนสุดท้าย
เป็นฉันที่กอดมันไว้คนเดียว..

เพราะรักเราไม่เท่ากัน
ยิ่งใครรักมาก ก็ยิ่งเสียใจมาก
และคนที่จมอยู่ไม่ใช่เธอ
เพราะฉันรักจนทำร้าย รักเธอเกินไป
ให้เธอทั้งใจ จนฉันต้องจมอยู่กับน้ำตา

อนาคตที่เราฝันกันไว้มันกลับกลาย..
เป็นความจริงที่โหดร้าย ที่ในตอนสุดท้าย
เป็นบาดแผลในใจฉันคนเดียว..

แต่อนาคตที่เราฝันกันไว้มันกลับกลาย..
เป็นความจริงที่โหดร้าย ที่ในตอนสุดท้าย
เป็นบาดแผลในใจฉันคนเดียว..

มิวสิควิดีโอ ไว้ทำด้วยกัน JODAI

เพลง : ไว้ทำด้วยกัน (คอร์ด)
ศิลปิน : JODAI
เนื้อร้อง/ทำนอง : JODAI
เรียบเรียง : JODAI
ติดต่องานศิลปิน : 089-8827018

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend