คอร์ดเพลง สายย่อคอซอง เบนซ์ สิงห์มิวสิค

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Bm | Bm | A | Bm | Bm |
INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |

 
สาวนักเรียนม
Bm 
อ ผมสั้นคอซอง
 
มักเต้นมักร้อ
ง ฮ้องใส่ดนต
Bm 
รี
 
เสียงกลองดังตึ้ม ๆ
Bm 
 ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ๆ ๆ
 
ขอแค่ได้ฮู้
Em 
ที่ ขับรถ ซ้อนสาม ซ้อนสี่
 
ฟ้าวขี่พากันไ
Bm 
ป..

 
หมอลำรถแห่
Bm 
 ชอบแวะ ชอบเวียน
 
เรื่องเต้นหนูเซีย
น เรื่องเรียนหาวเหวก ๆ ใ
Bm 
ส่
 
ท่องสูตรคณิต คือสิผิดไข้หลา
Em 
 
แต่สมองมันไบ
ร์..
 
เรื่องคิดท่าเต้นหน้าเ
Bm 
วที..

 
เรื่องเรียนปึกปานแ
Bm 
ป้น เรื่องแด
นซ์ไวปานเกี
Bm 
 
แม่ใช้เวียกบอกเพลี
ย ขี้คร้านหลา
ยอีห
ลี
 
บาดเต้นหน้ารถแ
Bm 
ห่ เหงื่อย้อยจนเมียกอิจิ๊
Em 
 
ต่อให้สวอยคาที่
 กะสู้ตายเด้อ
Bm 
คะ..

 
สายย่อคอซอ
Bm 
ง มื้อนี้
ขอจองหน้า
Bm 
ฮ่าน
 
งัดท่าพิศดา
ร ที่บ่มี
ในตำร
 
ออกสเต็ป ดึงสโต
Bm 
ก ส่ายสะโพกออกม
Em 
 
ย่อโยก เย้ายวนต
า หน้าเวทีมื้อนี้ต้อง
F#m 
ไหง่

 
สายย่อคอซอ
Bm 
ง ประลอง
แดนซ์หน้าเว
Bm 
ที
 
แอวไผฮ่อนดี
 ผู้บ่าวเอฟซี
แฮงมักหลา
 
ย่อให้มันลืมโศ
Bm 
ก โยกให้มันลืมตา
Em 
 
จำฉายาเอาไ
ว้.. 
F#m 
 
สายย่อค
Bm 
อซอง

 
อ๋าวฮานี้
Bm 
 เสียงดนตรีดังมาแต่บ้านใต้
 
เสียงเครื่องไฟ ก้องมาแต่บ้านเหนือ
 
 
สาวคอซอง พร้อมทุกเมื่อ ละชวนกันมาเด้ง 
 
 
เด้งเฮาเด้ง เด้งเฮาเด้ง 
 
 
เด้งเฮาเด้ง เด้งฮ่อนให้มัน 
 
 
หนังสือเรียน เครื่องเขียนนั้น ขอวางเอาไว้ก่อน
 
 
ไว้ก่อน ไว้ก่อน เฮามาฮ่อนใส่เสียงดนตรี
 
 
หน้าเวที เทิงย่อ เทิงโยก
 
 
เทิงเลื้อย เทิงโบก แขวนขาย้อนใส่ ย้อนใส่ ย้อนใส่
 
 
ครูขาอย่าฟ่าวใจร้า
Em 
 
หักคะแน
นจิตพิสัย
Bm 
เด้อค่ะ

INSTRU | Bm | D | A | Bm | F# |
INSTRU | Bm | Bm | F#m | G | A | F# | F# |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |

 
เรื่องเรียนปึกปานแ
Bm 
ป้น เรื่องแด
นซ์ไวปานเกี
Bm 
 
แม่ใช้เวียกบอกเพลี
ย ขี้คร้านหลา
ยอีห
ลี
 
บาดเต้นหน้ารถแ
Bm 
ห่ เหงื่อย้อยจนเมียกอิจิ๊
Em 
 
ต่อให้สวอยคาที่
 กะสู้ตายเด้อ
Bm 
คะ..

 
สายย่อคอซอ
Bm 
ง มื้อนี้
ขอจองหน้า
Bm 
ฮ่าน
 
งัดท่าพิศดา
ร ที่บ่มี
ในตำร
 
ออกสเต็ป ดึงสโต
Bm 
ก ส่ายสะโพกออกม
Em 
 
ย่อโยก เย้ายวนต
า หน้าเวทีมื้อนี้ต้อง
F#m 
ไหง่

 
สายย่อคอซอ
Bm 
ง ประลอง
แดนซ์หน้าเว
Bm 
ที
 
แอวไผฮ่อนดี
 ผู้บ่าวเอฟซี
แฮงมักหลา
 
ย่อให้มันลืมโศ
Bm 
ก โยกให้มันลืมตา
Em 
 
จำฉายาเอาไ
ว้.. 
F#m 
 
สายย่อค
Bm 
อซอง

 
อ๋าวฮานี้
Bm 
 เสียงดนตรีดังมาแต่บ้านใต้
 
เสียงเครื่องไฟ ก้องมาแต่บ้านเหนือ
 
 
สาวคอซอง พร้อมทุกเมื่อ ละชวนกันมาเด้ง 
 
 
เด้งเฮาเด้ง เด้งเฮาเด้ง 
 
 
เด้งเฮาเด้ง เด้งฮ่อนให้มัน 
 
 
หนังสือเรียน เครื่องเขียนนั้น ขอวางเอาไว้ก่อน
 
 
ไว้ก่อน ไว้ก่อน เฮามาฮ่อนใส่เสียงดนตรี
 
 
หน้าเวที เทิงย่อ เทิงโยก
 
 
เทิงเลื้อย เทิงโบก แขวนขาย้อนใส่ ย้อนใส่ ย้อนใส่
 
 
ครูขาอย่าฟ่าวใจร้า
Em 
 
หักคะแน
นจิตพิสัย
Bm 
เด้อค่ะ

 
ครูขาอย่าฟ่าวใจร้า
Em 
 
หักคะแน
นจิตพิสัย
Bm 
เด้อค่ะ..


สาวนักเรียน ม. ผมสั้นคอซอง
มักเต้นมักร้อง ฮ้องใส่ดนตรี
เสียงกลองดังตึ้มๆๆๆๆ
ขอแค่ได้ฮู้ที่ ขับรถซ้อนสามซ้อนสี่
ฟ้าวขี่พากันไป

หมอลำรถแห่ ชอบแวะชอบเวียน
เรื่องเต้นหนูเซียน เรื่องเรียนห่าวเหวกๆ ใส่
ท่องสูตรคณิต คือสิผิดไข้หลาย
แต่สมองมันไบร์ เรื่องคิดท่าเต้นหน้าเวที

เรื่องเรียนปึกปานแป้น เรื่องแดนซ์ไวปานเกีย
แม่ใช้เวียกบอกเพลีย ขี้คร้านหลายอีหลี
บาดเต้นหน้ารถแห่ เหงื่อย้อยจนเมียกอิจิ
ต่อให้สวอยคาที่ กะสู้ตายเด้อคะ

สายย่อคอซอง มื้อนี้ขอจองหน้าฮ่าน
งัดท่าพิศดาร ที่บ่มีในตำรา
ออก step ดึงสโตก ส่ายสะโพกออกมา
ย่อโยกเย้ายวนตา หน้าเวทีมื้อนี้ต้องไหง่

สายย่อคอซอง ประลองเเดนซ์หน้าเวที
แอวไผฮ่อนดี ผู้บ่าวเอฟซีแฮงมักหลาย
ย่อให้มันลืมโศก โยกให้มันลืมตาย
จำฉายาเอาไว้ สายย่อคอซอง

อ๋าวฮานี้ เสียงดนตรีดังมาแต่บ้านใต้
เสียงเครื่องไฟ ก้องมาแต่บ้านเหนือ
สาวคอซอง พร้อมทุกเมื่อ
ละชวนกันมาเด้ง เด้งเฮาเด้ง
เด้งเฮาเด้ง เด้งเฮาเด้ง
เด้งฮ่อนให้มัน หนังสือเรียน
เครื่องเขียนนั้น ขอวางเอาไว้ก่อน
ไว้ก่อน ไว้ก่อน เฮามาฮ่อนใส่เสียงดนตรี
หน้าเวที เทิงย่อเทิงโยก
เทิงเลื้อยเทิงโบกแขวนขาย้อนใส่
ย้อนใส่ ย้อนใส่
ครูขาอย่าฟ่าวใจร้าย
หักคะแนนจิตพิสัย เด้อ ค่ะ

( ดนตรี )

เรื่องเรียนปึกปานแป้น เรื่องแดนซ์ไวปานเกีย
แม่ใช้เวียกบอกเพลีย ขี้คร้านหลายอีหลี
บาดเต้นหน้ารถแห่ เหงื่อย้อยจนเมียกอิจิ
ต่อให้สวอยคาที่ กะสู้ตายเด้อคะ

สายย่อคอซอง มื้อนี้ขอจองหน้าฮ่าน
งัดท่าพิศดาร ที่บ่มีในตำรา
ออก step ดึงสโตก ส่ายสะโพกออกมา
ย่อโยกเย้ายวนตา หน้าเวทีมื้อนี้ต้องไหง่

สายย่อคอซอง ประลองเเดนซ์หน้าเวที
แอวไผฮ่อนดี ผู้บ่าวเอฟซีแฮงมักหลาย
ย่อให้มันลืมโศก โยกให้มันลืมตาย
จำฉายาเอาไว้ สายย่อคอซอง

อ๋าวฮานี้ เสียงดนตรีดังมาแต่บ้านใต้
เสียงเครื่องไฟ ก้องมาแต่บ้านเหนือ
สาวคอซอง พร้อมทุกเมื่อ
ละชวนกันมาเด้ง เด้งเฮาเด้ง
เด้งเฮาเด้ง เด้งเฮาเด้ง
เด้งฮ่อนให้มัน หนังสือเรียน
เครื่องเขียนนั้น ขอวางเอาไว้ก่อน
ไว้ก่อน ไว้ก่อน เฮามาฮ่อนใส่เสียงดนตรี
หน้าเวที เทิงย่อเทิงโยก
เทิงเลื้อยเทิงโบกแขวนขาย้อนใส่
ย้อนใส่ ย้อนใส่
ครูขาอย่าฟ่าวใจร้าย
หักคะแนนจิตพิสัย เด้อ ค่ะ

ครูขาอย่าฟ่าวใจร้าย หักคะแนน..
จิตพิสัย เด้อ ค่ะ

มิวสิควิดีโอ สายย่อคอซอง เบนซ์ สิงห์มิวสิค

เพลง : สายย่อคอซอง (คอร์ด)
ศิลปิน : เบนซ์ สิงห์มิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง : เกษม สีชมภู
เรียบเรียง : วิทย์เด็กบ้านนอก
ติดต่องานศิลปิน : 097-9890612

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend