คอร์ดเพลง ไข่ไหม้ – เบนซ์ สิงห์มิวสิค

  
Text   

คอร์ดเพลง ไข่ไหม้ เบนซ์ สิงห์มิวสิค

เบนซ์ สิงห์มิวสิค

คอร์ดเพลง ไข่ไหม้

ศิลปิน : เบนซ์ สิงห์มิวสิค

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ไข่ไหม้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | Bm | G | F#m | Bm |

 
ตะเวนแดง
Bm 
 ยามแลง
ของสุมื้อ
 
กะคือ
Bm 
 หน้าที่ข
องลูกผู้หญิง 
 
เข้าครัว
 หาเฮ็ด
แนวอยู่แนว
Bm 
กิน
 
ได้ยิน
Em 
 แม่บอก
ให้ทอดไ
ข่

 
กะเลย
Bm 
 เฮ็ดนำ
คำแม่ว่
 
ดังไฟตั้
Bm 
งกระทะ
สิทอดไข่
 
ไฟฮ้อน
 แล้วกะ
เทไข่ลงไ
Bm 
 
ในใจ
Em 
มีลาง
สังหรณ์บอก
ว่า

 
* คึดเห็นหน้า
Em 
แต่อ้ายอ่ำหลำ
 
กะคุยเฟสนำ
F#m 
อยู่เด้วังหั่น
 
เป็นหยัง
คนเฮาฮักกัน 
 
คือจั่งมีลาง
บ่ดีแบบนี้..

 
** บ่พอคราว
 กะมีผู้สาว
คนหนึ่งทักมา
Bm 
 
บอกเฮาว่า
 ให้เลิกคุย
กับแฟนข้าเจ้
 
ส่งรูปมา
 จนตะลึง
เซไปทางเสา
Bm 
 
รูปผู้บ่าว
Em 
 คนที่บอก
ว่าฮักเฮาวังหั่

 
*** แม่ถาม
Bm 
 เป็นหยัง
คือได้กลิ่นเ
หม็น
 
แนม
Bm 
เห็น 
 
ว่าไข่กำ
ลังสิไหม้
 
น้ำตา
 ไหลหยด
F#m 
ลงใส่ทอด
Bm 
ไข่
 
เสียใจ
Em 
ทอดไข่บ่
เป็นตากิ

INSTRU | G F#m | G A |
INSTRU | G F#m | Em A |
INSTRU | G F#m | Bm | Em A | D |

( * ) ( ** ) ( *** )

 
น้ำตาไหล
Em 
ใส่ทอดไข่..
 ทั้งไหม้ทั้งเค็ม…

OUTRO | Bm | G | F#m | Bm |เนื้อเพลง
ตะเว็นแดงยามแลงของสุมื้อ
กะคือหน้าที่ของลูกผู้หญิง
เข้าครัวหาเฮ็ดแนวอยู่แนวกิน
ได้ยินแม่บอกให้ทอดไข่
กะเลยเฮ็ดนำคำแม่ว่า
ดังไฟตั้งกระทะสิทอดไข่
ไฟฮ้อนแล้วกะเทไข่ลงไป
ในใจมีลางสังหรณ์บอกว่า

คึดเห็นหน้าแต่อ้ายอ่ำล่ำ
กะคุยเฟสนำอยู่เด้วังหั่น
เป็นหยังคนเฮาฮักกัน
คือจั่งมีลางบ่ดีแบบนี้ . . . .
บ่พอคราวกะมีผู้สาวคนหนึ่งทักมา
บอกเฮาว่าให้เลิกคุยกับแฟนคะเจ้า
ส่งรูปมาจนตะลึงเซไปข้างเสา
รูปผู้บ่าวคนที่บอกว่าฮักเฮาวังหั่น
แม่ถามเป็นหยังคือได้กลิ่นเหม็น
แนมเห็นว่าไข่กำลังสิไหม้
น้ำตาไหลหยดลงใส่ทอดไข่
เสียใจทอดไข่บ่เป็นตากิน

SoLo . . . .

คึดเห็นหน้าแต่อ้ายอ่ำล่ำ
กะคุยเฟสนำอยู่เด้วังหั่น
เป็นหยังคนเฮาฮักกัน
คือจั่งมีลางบ่ดีแบบนี้ . . . .
บ่พอคราวกะมีผู้สาวคนหนึ่งทักมา
บอกเฮาว่าให้เลิกคุยกับแฟนคะเจ้า
ส่งรูปมาจนตะลึงเซไปข้างเสา
รูปผู้บ่าวคนที่บอกว่าฮักเฮาวังหั่น
แม่ถามเป็นหยังคือได้กลิ่นเหม็น
แนมเห็นว่าไข่กำลังสิไหม้
น้ำตาไหลหยดลงใส่ทอดไข่
เสียใจทอดไข่บ่เป็นตากิน

น้ำตาไหลใส่ทอดไข่ ทั้งไหม้ ทั้งเค็ม…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไข่ไหม้
ศิลปิน : เบนซ์ สิงห์มิวสิค
คำร้อง/ทำนอง : คนกอซอ
เรียบเรียง : จักรี อบมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend