คอร์ดเพลง ผีพนัน มอมแมม

  
Text   


INTRO | F#m | D | Bm | E | E |

 
มันกัด
F#m 
กินความคิดจนเหม็ด
 
ไม่รู้จัก
C#m 
เข็ดจักพอซะที
 
เพราะความลุ่ม
Bm 
หลงอยากได้อยากมี
 
หวังตา
E 
นี้มือขึ้นต้องเป็นของกู

 
ความโ
F#m 
ลภครอบงำจิตใจ
 
ไม่สนต้อง
C#m 
เสียเบี้ยไปเท่าได
 
คงไม่กี่
Bm 
เกมส์ต้องถอนคืนได้
 
จมในอ
E 
บายแห่งความขลาดเขลา

 
ถูกมอม
C#m 
เมาด้วยกลิ่นคาวเงิน
 
สองสามวัน
F#m 
คืนที่ไม่หลบบ้าน
 
ถูกสิงร่
D 
างด้วยผีพนัน
 
ใจใหญ่ไม่ห
E 
วั่นหมดเท่าไหร่เท่ากัน

 
ตานี้ต้องเป็นของ
D 
ฉัน
 
จากร้อยไป
E 
พัน 
 
ผันไปเป็น
F#m 
หมื่น
 
มันเสียเห
E 
ม็ดไม่มีแรง
D 
ยืน
 
ตาสว่าง
E 
ขึ้นเมื่อไม่เหลืออะ
A 
ไร
 
ขายบ้านขาย
Bm 
รถก็ยังไม่พอจ่
E 
าย
 
แทบไม่เหลืออะ
C#m 
ไรไว้ให้ลูก
F#m 
เมีย
 
ใครมันจะ
Bm 
คิดว่าแทงแล้วต้องเสียหมดตัวพั
E 
นนี้

 
เล่นไพ่ก็
D 
ดี 
 
ไฮโลก็
E 
มี 
 
ชนไก่
F#m 
ชนวัว
 
ปิดหูปิดตาทุ่มไปหมด
D 
ตัว
 
หวังต้องได้
E 
ชัวร์คืนทุนที่หาย
A 
ไป
 
สุดท้ายไม่
F#m 
เหลือ 
 
แม้แต่ครอบครัวยังอยู่ไ
Bm 
ม่ได้
 
ผีพนันปั่นหัวทำล
D 
าย
 
อยู่ก็เหมือนต
E 
ายสิ้นเนื้อประดา
A 
ตัว

INSTRU | F#m | C#m | Bm | E |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A E |

 
ถูกมอม
C#m 
เมาด้วยกลิ่นคาวเงิน
 
สองสามวัน
F#m 
คืนที่ไม่หลบบ้าน
 
ถูกสิงร่
D 
างด้วยผีพนัน
 
ใจใหญ่ไม่ห
E 
วั่นหมดเท่าไหร่เท่ากัน

 
ตานี้ต้องเป็นของ
D 
ฉัน
 
จากร้อยไป
E 
พัน 
 
ผันไปเป็น
F#m 
หมื่น
 
มันเสียเห
E 
ม็ดไม่มีแรง
D 
ยืน
 
ตาสว่าง
E 
ขึ้นเมื่อไม่เหลืออะ
A 
ไร
 
ขายบ้านขาย
Bm 
รถก็ยังไม่พอจ่
E 
าย
 
แทบไม่เหลืออะ
C#m 
ไรไว้ให้ลูก
F#m 
เมีย
 
ใครมันจะ
Bm 
คิดว่าแทงแล้วต้องเสียหมดตัวพั
E 
นนี้

 
เล่นไพ่ก็
D 
ดี 
 
ไฮโลก็
E 
มี 
 
ชนไก่
F#m 
ชนวัว
 
ปิดหูปิดตาทุ่มไปหมด
D 
ตัว
 
หวังต้องได้
E 
ชัวร์คืนทุนที่หาย
A 
ไป
 
สุดท้ายไม่
F#m 
เหลือ 
 
แม้แต่ครอบครัวยังอยู่ไ
Bm 
ม่ได้
 
ผีพนันปั่นหัวทำล
D 
าย
 
อยู่ก็เหมือนต
E 
ายสิ้นเนื้อประดา
A 
ตัว

 
จด
F#m 
จำใส่ใจเอาไว้ 
 
ว่าไม่มีใ
C#m 
ครดีได้เพราะมัน
 
ขึ้น
Bm 
ชื่อว่าการพนัน 
 
ไม่มีแข่ง
E 
ขันมีแต่เสี่ยงดวงชะตา
 
ที่ได้
F#m 
มาไม่กี่ร้อยพัน 
 
ต้องเสียให้
C#m 
มันคืนกี่หมื่นเท่า
 
หลงอยู่ในโ
Bm 
ลกของคนโง่เชลา
 
สุดท้ายมันเ
E 
อา.. 
 
ไปทั้งชีวิต

OUTRO | F#m | D | Bm | E | E | F#m |


มันกัดกินความคิดจนเหม็ด
ไม่รู้จักเข็ดจักพอซะที
เพราะความลุ่มหลงอยากได้อยากมี
หวังตานี้มือขึ้นต้องเป็นของกู

ความโลภครอบงำจิตใจ
ไม่สนต้องเสียเบี้ยไปเท่าไร
คงไม่กี่เกมส์ต้องถอนคืนได้
จมในอบายแห่งความขลาดเขลา

ถูกมอมเมาด้วยกลิ่นคาวเงิน
สองสามวันคืนที่ไม่หลบบ้าน
ถูกสิงร่างด้วยผีพนัน
ใจใหญ่ไม่หวั่นหมดเท่าไหร่เท่ากัน

ตานี้ต้องเป็นของฉัน
จากร้อยไปพัน ผันไปเป็นหมื่น
มันเสียเหม็ดไม่มีแรงยืน
ตาสว่างขึ้นเมื่อไม่เหลืออะไร
ขายบ้านขายรถก็ยังไม่พอจ่าย
แทบไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกเมีย
ใครมันจะคิดว่าแทงแล้วต้องเสียหมดตัวพันนี้

เล่นไพ่ก็ดี ไฮโลก็มี ชนไก่ชนวัว
ปิดหูปิดตาทุ่มไปหมดตัว
หวังต้องได้ชัวร์คืนทุนที่หายไป
สุดท้ายไม่เหลือ แม้แต่ครอบครัวยังอยู่ไม่ได้
ผีพนันปั่นหัวทำลาย
อยู่ก็เหมือนตายสิ้นเนื้อประดาตัว

( ดนตรี )

ถูกมอมเมาด้วยกลิ่นคาวเงิน
สองสามวันคืนที่ไม่หลบบ้าน
ถูกสิงร่างด้วยผีพนัน
ใจใหญ่ไม่หวั่นหมดเท่าไหร่เท่ากัน

ตานี้ต้องเป็นของฉัน
จากร้อยไปพัน ผันไปเป็นหมื่น
มันเสียเหม็ดไม่มีแรงยืน
ตาสว่างขึ้นเมื่อไม่เหลืออะไร
ขายบ้านขายรถก็ยังไม่พอจ่าย
แทบไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกเมีย
ใครมันจะคิดว่าแทงแล้วต้องเสียหมดตัวพันนี้

เล่นไพ่ก็ดี ไฮโลก็มี ชนไก่ชนวัว
ปิดหูปิดตาทุ่มไปหมดตัว
หวังต้องได้ชัวร์คืนทุนที่หายไป
สุดท้ายไม่เหลือ แม้แต่ครอบครัวยังอยู่ไม่ได้
ผีพนันปั่นหัวทำลาย
อยู่ก็เหมือนตายสิ้นเนื้อประดาตัว

จดจำใส่ใจเอาไว้ ว่าไม่มีใครดีได้เพราะมัน
ขึ้นชื่อว่าการพนัน ไม่มีแข่งขันมีแต่เสี่ยงดวงชะตา
ที่ได้มาไม่กี่ร้อยพัน ต้องเสียให้มันคืนกี่หมื่นเท่า
หลงอยู่ในโลกของคนโง่เชลา
สุดท้ายมันเอา.. ไปทั้งชีวิต…

มิวสิควิดีโอ ผีพนัน มอมแมม

เพลง : ผีพนัน (คอร์ด)
ศิลปิน : มอมแมม
เนื้อร้อง/ทำนอง : เท่ห์ พอใจ
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
Mastered: สัญญา อิทธิสัน

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend