คอร์ดเพลง พ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวย มอมแมม

  
Text   


INTRO | D F#m | Bm A |
INTRO | G A | D | A |

 
ไม่ใช่ลูกเศรษ
D 
ฐี 
 
พ่อแม่ไม่ค่อยมี
Bm 
ตังค์
 
ทำงานอาชีพรับ
Em 
จ้าง 
 
หาเ
A 
งินเลี้ยงลูก
D 
ยา
 
เหนื่อยยากลำบากเพียงไ
G 
หน 
 
ท่านไม่เ
A 
คยบ่นสักค
D 
รา
 
เพื่อ
Bm 
ลูกมีการศึก
Em 
ษา 
 
หวังนำ
A 
พาชีวิต
D 
ที่ดี

 
ลูกต้องทำให้ไ
D 
ด้ 
 
จะไม่ทำให้ผิด
Bm 
หวัง
 
พ่อแม่รออยู่ข้าง
Em 
หลัง 
 
ครอบค
A 
รัวเราต้องส
D 
บาย
 
เหนื่อยกายแต่ไม่เคย
G 
ท้อ 
 
แม่
A 
พ่อเหนื่อยกว่าตั้งเ
D 
ท่าไร
 
ท่าน
Bm 
ยังไม่เคยถอ
Em 
ดใจ 
 
ยังทำไ
A 
ด้เพื่อลูกคน
D 
นี้

 
ปฏิ
Em 
ญานด้วยหัว
A 
ใจ 
 
ว่า
F#m 
ลูกต้องทำใ
Bm 
ห้ได้
 
พ่อแ
G 
ม่ต้องสุขสบาย 
 
ขอสัญ
A 
ญา

 
พ่อแม่ไม่ได้ร่ำร
D 
วย 
 
ไม่ได้ส
F#m 
ร้างอะไรไว้
Bm 
ให้
 
ฐา
A 
นะไม่ดีเหมือน
G 
ใคร
F#m 
  แต่หัวใ
Em 
จไม่เคย
A 
ท้อ
 
รอลูกก่อนห
D 
นา 
 
พ่อแม่
F#m 
จ๋าลูกต้อง
Bm 
ทำได้
 
สัก
A 
วันเราต้องส
G 
บาย
F#m 
  ต้องสร้าง
Em 
มันให้ไ
A 
ด้
 
เพื่อครอบครัว..
 

INSTRU | D F#m | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |
INSTRU | D F#m | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A | D |

 
ปฏิ
Em 
ญานด้วยหัว
A 
ใจ 
 
ว่า
F#m 
ลูกต้องทำใ
Bm 
ห้ได้
 
พ่อแ
G 
ม่ต้องสุขสบาย 
 
ขอสัญ
A 
ญา

 
พ่อแม่ไม่ได้ร่ำร
D 
วย 
 
ไม่ได้ส
F#m 
ร้างอะไรไว้
Bm 
ให้
 
ฐา
A 
นะไม่ดีเหมือน
G 
ใคร
F#m 
  แต่หัวใ
Em 
จไม่เคย
A 
ท้อ
 
รอลูกก่อนห
D 
นา 
 
พ่อแม่
F#m 
จ๋าลูกต้อง
Bm 
ทำได้
 
สัก
A 
วันเราต้องส
G 
บาย
F#m 
  ต้องสร้าง
Em 
มันให้ไ
A 
ด้

 
พ่อแม่ไม่ได้ร่ำร
D 
วย 
 
ไม่ได้ส
F#m 
ร้างอะไรไว้
Bm 
ให้
 
ฐา
A 
นะไม่ดีเหมือน
G 
ใคร
F#m 
  แต่หัวใ
Em 
จไม่เคย
A 
ท้อ
 
รอลูกก่อนห
D 
นา 
 
พ่อแม่
F#m 
จ๋าลูกต้อง
Bm 
ทำได้
 
สัก
A 
วันเราต้องส
G 
บาย
F#m 
  ต้องสร้าง
Em 
มันให้ไ
A 
ด้
 
เพื่อครอบค
D 
รัว..

 
พ่อ
Em 
แม่ต้องสุขส
A 
บาย 
 
ขอสัญ
D 
ญา..


ไม่ใช่ลูกเศรษฐี พ่อแม่ไม่ค่อยมีตังค์
ทำงานอาชีพรับจ้าง หาเงินเลี้ยงลูกยา
เหนื่อยยากลำบากเพียงไหน ท่านไม่เคยบ่นสักครา
เพื่อลูกมีการศึกษา หวังนำพาชีวิตที่ดี

ลูกต้องทำให้ได้ จะไม่ทำให้ผิดหวัง
พ่อแม่รออยู่ข้างหลัง ครอบครัวเราต้องสบาย
เหนื่อยกายแต่ไม่เคยท้อ แม่พ่อเหนื่อยกว่าตั้งเท่าไร
ท่านยังไม่เคยถอดใจ ยังทำได้เพื่อลูกคนนี้

ปฏิญานด้วยหัวใจ ว่าลูกต้องทำให้ได้
พ่อแม่ต้องสุขสบาย ขอสัญญา

พ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวย ไม่ได้สร้างอะไรไว้ให้
ฐานะไม่ดีเหมือนใครแต่หัวใจไม่เคยท้อ
รอลูกก่อนหนา พ่อแม่จ๋าลูกต้องทำได้
สักวันเราต้องสบายต้องสร้างมันให้ได้
เพื่อครอบครัว..

ปฏิญานด้วยหัวใจ ว่าลูกต้องทำให้ได้
พ่อแม่ต้องสุขสบาย ขอสัญญา

พ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวย ไม่ได้สร้างอะไรไว้ให้
ฐานะไม่ดีเหมือนใครแต่หัวใจไม่เคยท้อ
รอลูกก่อนหนา พ่อแม่จ๋าลูกต้องทำได้
สักวันเราต้องสบายต้องสร้างมันให้ได้

พ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวย ไม่ได้สร้างอะไรไว้ให้
ฐานะไม่ดีเหมือนใครแต่หัวใจไม่เคยท้อ
รอลูกก่อนหนา พ่อแม่จ๋าลูกต้องทำได้
สักวันเราต้องสบายต้องสร้างมันให้ได้
เพื่อครอบครัว..

พ่อแม่ต้องสุขสบาย ขอสัญญา…

มิวสิควิดีโอ พ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวย มอมแมม

เพลง : พ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวย
ศิลปิน : มอมแมม
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง : 098-705-0822
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend