คอร์ดเพลง คู่ขวัญใจ บอย วรา

  
Text   


INTRO | E | C#m | A | B |

 
จะ
E 
ให้ต้องพูดอย่างไร 
 
ก็ฉันให้ใจเธอไปตั้งนาน
 
จะ
C#m 
ให้ต้องพูดแบบไหน 
 
ที่เอาไปแทนถ้อยคำหวานๆ
 
หาก
A 
ฉันไม่ใช่คนนั้น ฉันไม่ใช่คนนั้น ที่เธอ
B 
นั้นต้องการ

E 
เราเป็นเด็กบ้านๆลูกท่องบ้านๆไม่หล่อเท่าใด
C#m 
แต่ก็อยากมีใคร ให้ความจริงใจ ให้คำว่ารักจริง
 
อยากจะ
A 
มีเธอคนนั้น 
 
มาร่วมเคียงคู่ชีวัน
 
ยกให้เธอ
B 
นั้น.. 
 
เป็นยอดขวัญใจ

E 
ไม่มีนางใดคนไหน 
 
มาแทนที่เธอใด้
C#m 
ไม่มีหญิงใดองค์ไหน 
 
จะมาแทนที่เธอกับ
A 
ฉันได้
 
ก็ฉันนั้นให้ใจเธอไ
B 
ปตั้งนาน

F#m 
สัญญาจะรักว่าเพียงแ
G#m 
ต่เธอ 
 
เพียงแต่เธอ
 
ว่าเธอเ
A 
หอ ตอนนี้ ใจเพ้อ
B 
หา

 
ว่ากินกากินไม่
E 
ได้ 
 
นอนกาไม่ค่อยห
B 
ลับ
 
ใจมันไม่ไ
C#m 
ด้พัก มันหยับหนัก แล้วคิด
G#m 
ถึงเธอ
 
เธอจะรู้บ้างไ
A 
หม 
 
คนทางนี้ล
G#m 
ะเมอถึงเธอ
 
ทุก
F#m 
นาทีนิ เธอ เอ้อ เออ เออ เ
B 
ออ

 
ว่ากินกากินไม่
E 
ได้ 
 
นอนกาไม่ค่อยห
B 
ลับ
 
ใจมันกระส่าย
C#m 
กระสับ 
 
เพราะมันหยับหนักแล้วคิด
G#m 
ถึงเธอ
 
เธอ เธอ เ
A 
อ๊ย 
 
อยากบอกว่ามีแ
G#m 
ค่เธอ
 
ต้องใช่ถ้อยคำไ
F#m 
หนเธอ
B 
..ที่จะได้เธอมาเป็นคู่ข
E 
วัญใจ 
 
 
B 

INSTRU | E | C#m | A G#m | F#m B |

F#m 
สัญญาจะรักว่าเพียงแ
G#m 
ต่เธอ 
 
เพียงแต่เธอ
 
ว่าเธอเ
A 
หอ ตอนนี้ ใจเพ้อ
B 
หา

 
ว่ากินกากินไม่
E 
ได้ 
 
นอนกาไม่ค่อยห
B 
ลับ
 
ใจมันไม่ไ
C#m 
ด้พัก มันหยับหนัก แล้วคิด
G#m 
ถึงเธอ
 
เธอจะรู้บ้างไ
A 
หม 
 
คนทางนี้ล
G#m 
ะเมอถึงเธอ
 
ทุก
F#m 
นาทีนิ เธอ เอ้อ เออ เออ เ
B 
ออ

 
ว่ากินกากินไม่
E 
ได้ 
 
นอนกาไม่ค่อยห
B 
ลับ
 
ใจมันกระส่าย
C#m 
กระสับ 
 
เพราะมันหยับหนักแล้วคิด
G#m 
ถึงเธอ
 
เธอ เธอ เ
A 
อ๊ย 
 
อยากบอกว่ามีแ
G#m 
ค่เธอ
 
ต้องใช่ถ้อยคำไ
F#m 
หนเธอ 
 
 
B 

 
ว่ากินกากินไม่
E 
ได้ 
 
นอนกาไม่ค่อยห
B 
ลับ
 
ใจมันไม่ไ
C#m 
ด้พัก มันหยับหนัก แล้วคิด
G#m 
ถึงเธอ
 
เธอจะรู้บ้างไ
A 
หม 
 
คนทางนี้ล
G#m 
ะเมอถึงเธอ
 
ทุก
F#m 
นาทีนิ เธอ เอ้อ เออ เออ เ
B 
ออ

 
ว่ากินกากินไม่
E 
ได้ 
 
นอนกาไม่ค่อยห
B 
ลับ
 
ใจมันกระส่าย
C#m 
กระสับ 
 
เพราะมันหยับหนักแล้วคิด
G#m 
ถึงเธอ
 
เธอ เธอ เ
A 
อ๊ย 
 
อยากบอกว่ามีแ
G#m 
ค่เธอ
 
ต้องใช่ถ้อยคำไ
F#m 
หนเธอ
B 
..ที่จะได้เธอมาเป็นคู่ข
E 
วัญใจ

OUTRO | E |


จะให้ต้องพูดอย่างไร ก็ฉันให้ใจเธอไปตั้งนาน
จะให้ต้องพูดแบบไหน ที่เอาไปแทนถ้อยคำหวานๆ
หากฉันไม่ใช่คนนั้น ฉันไม่ใช่คนนั้น ที่เธอนั้นต้องการ

เราเป็นเด็กบ้านๆลูกท่องบ้านๆไม่หล่อเท่าใด
แต่ก็อยากมีใคร ให้ความจริงใจ ให้คำว่ารักจริง
อยากจะมีเธอคนนั้น มาร่วมเคียงคู่ชีวัน
ยกให้เธอนั้น.. เป็นยอดขวัญใจ

ไม่มีนางใดคนไหน มาแทนที่เธอใด้
ไม่มีหญิงใดองค์ไหน จะมาแทนที่เธอกับฉันได้
ก็ฉันนั้นให้ใจเธอไปตั้งนาน

สัญญาจะรักว่าเพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ
ว่าเธอเหอ ตอนนี้ ใจเพ้อหา

ว่ากินกากินไม่ได้ นอนกาไม่ค่อยหลับ
ใจมันไม่ได้พัก มันหยับหนัก แล้วคิดถึงเธอ
เธอจะรู้บ้างไหม คนทางนี้ละเมอถึงเธอ
ทุกนาทีนิ เธอ เอ้อ เออ เออ เออ

ว่ากินกากินไม่ได้ นอนกาไม่ค่อยหลับ
ใจมันกระส่ายกระสับ เพราะมันหยับหนักแล้วคิดถึงเธอ
เธอ เธอ เอ๊ย อยากบอกว่ามีแค่เธอ
ต้องใช่ถ้อยคำไหนเธอ ที่จะได้เธอมาเป็นคู่ขวัญใจ

( ดนตรี )

สัญญาจะรักว่าเพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ
ว่าเธอเหอ ตอนนี้ ใจเพ้อหา

ว่ากินกากินไม่ได้ นอนกาไม่ค่อยหลับ
ใจมันไม่ได้พัก มันหยับหนัก แล้วคิดถึงเธอ
เธอจะรู้บ้างไหม คนทางนี้ละเมอถึงเธอ
ทุกนาทีนิ เธอ เอ้อ เออ เออ เออ

ว่ากินกากินไม่ได้ นอนกาไม่ค่อยหลับ
ใจมันกระส่ายกระสับ เพราะมันหยับหนักแล้วคิดถึงเธอ
เธอ เธอ เอ๊ย อยากบอกว่ามีแค่เธอ
ต้องใช่ถ้อยคำไหนเธอ

ว่ากินกากินไม่ได้ นอนกาไม่ค่อยหลับ
ใจมันไม่ได้พัก มันหยับหนัก แล้วคิดถึงเธอ
เธอจะรู้บ้างไหม คนทางนี้ละเมอถึงเธอ
ทุกนาทีนิ เธอ เอ้อ เออ เออ เออ

ว่ากินกากินไม่ได้ นอนกาไม่ค่อยหลับ
ใจมันกระส่ายกระสับ เพราะมันหยับหนักแล้วคิดถึงเธอ
เธอ เธอ เอ๊ย อยากบอกว่ามีแค่เธอ
ต้องใช่ถ้อยคำไหนเธอ ที่จะได้เธอมาเป็นคู่ขวัญใจ

มิวสิควิดีโอ คู่ขวัญใจ บอย วรา

เพลง : คู่ขวัญใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : บอย วรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องานศิลปิน : 081-082-6999

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend