คอร์ดเพลง ลืมบ่ได้ใจยังฮัก โก้ ปรัชญา

  
Text   


INTRO | Bb F/A | Gm F | Eb | F |

 
เป็นคำ
Bb 
ร้องที่แต่งออกมาจา
F/A 
กใจ
 
จนได้
Gm 
กลายมาเป็นเพลง
F 
นี้
 
แต่งจากค
Eb 
วามฮู้สึก 
 
ในใ
Dm 
จที่มี
 
อยากให้
Cm 
เจ้าได้ฮู้เด้
F 
อว่า

 
ว่าคนๆ
Bb 
นี้ยังคิดฮอดอยู่
F/A 
เด้อ
 
ยังพร่ำ
Gm 
เพ้อโพสต์หาอยู่คื
Dm 
อเก่า
 
ยัง
Eb 
ส่องเฟสเจ้าทุกแล
Dm 
งเช้า
 
กะคนเคย
Cm 
ฮักจักสิลืม
F 
จั่งได๋

 
ลืมบ่
Eb 
ได้..กะใจยัง
F 
ฮัก
 
ยังจม
Dm 
ปลักอ้ายยังคิด
Gm 
ฮอด
 
ยังจำ
Cm 
บ่ลืม 
 
อ้อมแขนเคยก
F 
อด
 
คิดฮอ
Bb 
ดเสมอ
 
ฝากบทเพลง
Eb 
นี้ให้เจ้าได้
F 
ฟัง
 
ว่าอ้าย
Dm 
ยังฮักเจ้าอยู่
Gm 
เด้อ 
 
คิดฮอ
Cm 
ดเสมอ..
F 
 
ฮู้เอาไว้เด้อว่าอ้ายยังฮัก..
 

INSTRU | Bb | Eb Bb | Gm Dm | Eb F |
INSTRU | Bb Gm | Eb F | Bb Gm | Cm F |

Bb 
กาลเวลาผ่า
F/A 
นไป
 
แต่ว่าใ
Gm 
จอ้ายยัง
Dm 
คือเก่า
 
ยัง
Eb 
ส่องเฟสเจ้า 
 
ทุกแล
Dm 
งเช้า
 
กะคนเคย
Cm 
ฮักจักสิลืม
F 
จั่งได๋

 
ลืมบ่
Eb 
ได้..กะใจยัง
F 
ฮัก
 
ยังจม
Dm 
ปลักอ้ายยังคิด
Gm 
ฮอด
 
ยังจำ
Cm 
บ่ลืม 
 
อ้อมแขนเคยก
F 
อด
 
คิดฮอ
Bb 
ดเสมอ
 
ฝากบทเพลง
Eb 
นี้ให้เจ้าได้
F 
ฟัง
 
ว่าอ้าย
Dm 
ยังฮักเจ้าอยู่
Gm 
เด้อ 
 
คิดฮอ
Cm 
ดเสมอ..
F 

 
ลืมบ่
Eb 
ได้..กะใจยัง
F 
ฮัก
 
ยังจม
Dm 
ปลักอ้ายยังคิด
Gm 
ฮอด
 
ยังจำ
Cm 
บ่ลืม 
 
อ้อมแขนเคยก
F 
อด
 
คิดฮอ
Bb 
ดเสมอ
 
ฝากบทเพลง
Eb 
นี้ให้เจ้าได้
F 
ฟัง
 
ว่าอ้าย
Dm 
ยังฮักเจ้าอยู่
Gm 
เด้อ 
 
คิดฮอ
Cm 
ดเสมอ..
F 
 
ฮู้เอาไว้เด้อว่าอ้ายยังฮัก..
 

 
คิดฮอ
Cm 
ดเสมอ.. 
 
 
F 
 
ฮู้เอาไว้เด้อว่าอ้ายยังฮัก..
 

OUTRO | Bb | Eb Bb | Gm Dm | Eb F | Bb |


เป็นคำร้องที่แต่งออกมาจากใจ
จนได้กลายมาเป็นเพลงนี้
แต่งจากความฮู้สึก ในใจที่มี
อยากให้เจ้าได้ฮู้เด้อว่า

ว่าคนๆคนี้ยังคิดฮอดอยู่เด้อ
ยังพร่ำเพ้อโพสต์หาอยู่คือเก่า
ยังส่องเฟสเจ้าทุกแลงเช้า
กะคนเคยฮักจักสิลืมจั่งได๋

ลืมบ่ได้..กะใจยังฮัก
ยังจมปลักอ้ายยังคิดฮอด
ยังจำบ่ลืม อ้อมแขนเคยกอด
คิดฮอดเสมอ
ฝากบทเพลงนี้ให้เจ้าได้ฟัง
ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่เด้อ คิดฮอดเสมอ..
ฮู้เอาไว้เด้อว่าอ้ายยังฮัก

( ดนตรี )

กาลเวลาผ่านไป แต่ว่าใจอ้ายยังคือเก่า
ยังส่องเฟสเจ้า ทุกแลงเช้า
กะคนเคยฮักจักสิลืมจั่งได๋

ลืมบ่ได้..กะใจยังฮัก
ยังจมปลักอ้ายยังคิดฮอด
ยังจำบ่ลืม อ้อมแขนเคยกอด
คิดฮอดเสมอ
ฝากบทเพลงนี้ให้เจ้าได้ฟัง
ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่เด้อ คิดฮอดเสมอ..

ลืมบ่ได้..กะใจยังฮัก
ยังจมปลักอ้ายยังคิดฮอด
ยังจำบ่ลืม อ้อมแขนเคยกอด
คิดฮอดเสมอ
ฝากบทเพลงนี้ให้เจ้าได้ฟัง
ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่เด้อ คิดฮอดเสมอ..
ฮู้เอาไว้เด้อว่าอ้ายยังฮัก

คิดฮอดเสมอ..
ฮู้เอาไว้เด้อว่าอ้ายยังฮัก

มิวสิควิดีโอ ลืมบ่ได้ใจยังฮัก โก้ ปรัชญา

เพลง : ลืมบ่ได้ใจยังฮัก (คอร์ด)
ศิลปิน : โก้ ปรัชญา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย พีรพล
เรียบเรียง : อ.สมบูรณ์ ปาราชิตัง
ติดต่องานศิลปิน : 089-6945443, 098-6177220

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend