คอร์ดเพลง ห่อข้าวสาวบ้านนอก แอ้ม ชลธิชา

  
Text   


INTRO | Am | Em | Am | Dm |
INTRO | G | Am G Em | Am |

 
มีเพียงความ
Am 
ฝัน
 
และพรส
G 
วรรค์ด้านการร้องเพ
C 
ลง
 
มีความ
Em 
จนคอยบิดคัน
Am 
เร่ง
 
รถมอเตอร์
G 
ใจ 
 
แล่นไปข้าง
Am 
หน้า 
 
 
G 
 
บางมื้อก็
C 
ยิ้มบางมื้อก็อยู่ 
 
กับหยดน้ำ
Dm 
ตา
 
อด
Em 
ทนเอาเด้ออี
Am 
หล่า
 
เสียงยายแว่ว
G 
มา 
 
ทุกคราที่
Am 
ท้อ

 
ความเหนื่อยของ
Dm 
แม่ 
 
ความล้าของ
Em 
พ่อ
 
เปรียบเหมือน
Am 
ห่อข้าว 
 
 
G 
 
เฮือนไม้หลัง
Dm 
เก่าปลวกกินต้นเ
Em 
สา
 
คือแจ่วปลาแดกต่อนเ
F 
ก่า
 
ให้ได้กินเสริมแกร่งแรง
G 
ใจ

 
ถ่าก่อนเด้ออี
C 
พ่อ 
 
รอก่อนเด้อ
Am 
อีแม่
 
อย่าฟ้าวเ
F 
ฒ่า 
 
อย่าฟ้าว
G 
แก่
 
เบิ่งความสำ
Dm 
เร็จยามฮอดมื้อ
G 
นั้น
 
ของหลานเด้
C 
อยาย
 
กะบ่ฮู้ดอก
Em 
ว่า 
 
ข้างหน้าซิเป็น
Am 
จังใด๋
 
ยามเห
F 
นื่อยก็จกห่อข้าว
G 
ใจ
 
แนวสาวบ้าน
Em 
นอก
G 
  เกียร์ถอย
Am 
บ่มี..

INSTRU | G | G |
INSTRU | Am | Dm | G |
INSTRU | Am G Em | Am |

 
ยังเหนื่อย
Am 
บ่ได้
 
ถ้าคนของใ
G 
จยังบ่หาย
C 
จน
 
สิเอาเสียงเ
Em 
พลงพาบู๋พา
Am 
ม่น
 
เอาความอด
G 
ทนด้นไปทุ
Am 
กที่.. 
 
 
G 

 
กะเหนื่อยอยู่เ
C 
นาะ
 
กะท้ออยู่ดอก แต่ถอย
Dm 
บ่มี..
 
เฮ็ด
Em 
นาแฮ่งเมื่อยกว่
Am 
านี้
 
ท่องคำ
G 
คำนี้ 
 
ยามใจแอบ
Am 
ท้อ

 
ความเหนื่อยของ
Dm 
แม่ 
 
ความล้าของ
Em 
พ่อ
 
เปรียบเหมือน
Am 
ห่อข้าว  
G 
 
เฮือนไม้หลัง
Dm 
เก่าปลวกกินต้นเ
Em 
สา
 
คือแจ่วปลาแดกต่อนเ
F 
ก่า
 
ให้ได้กินเสริมแกร่งแรง
G 
ใจ

 
ถ่าก่อนเด้ออี
C 
พ่อ 
 
รอก่อนเด้อ
Am 
อีแม่
 
อย่าฟ้าวเ
F 
ฒ่า 
 
อย่าฟ้าว
G 
แก่
 
เบิ่งความสำ
Dm 
เร็จยามฮอดมื้อ
G 
นั้น
 
ของหลานเด้
C 
อยาย
 
กะบ่ฮู้ดอก
Em 
ว่า 
 
ข้างหน้าซิเป็น
Am 
จังใด๋
 
ยามเห
F 
นื่อยก็จกห่อข้าว
G 
ใจ
 
หลับตาเ
Em 
อิ้นบอก.. 
 
 
G 

 
คอยถ่าก่อนเด้ออี
C 
พ่อ 
 
รอก่อนเด้อ
Am 
อีแม่
 
อย่าฟ้าวเ
F 
ฒ่า 
 
อย่าฟ้าว
G 
แก่
 
เบิ่งความสำ
Dm 
เร็จยามฮอดมื้อ
G 
นั้น
 
ของหลานเด้
C 
อยาย
 
กะบ่ฮู้ดอก
Em 
ว่า 
 
ข้างหน้าซิเป็น
Am 
จังใด๋
 
ยามเห
F 
นื่อยก็จกห่อข้าว
G 
ใจ
 
แนวสาวบ้าน
Em 
นอก
G 
  เกียร์ถอย
Am 
บ่มี..

OUTRO | Am | Dm | G |
OUTRO | Am G Em | Am |


มีเพียงความฝัน และ พรสวรรค์ด้านการร้องเพลง
มีความจนคอยบิดคันเร่งรถมอเตอร์ใจ แล่นไปข้างหน้า
บางมื้อก็ยิ้ม บางมื้อก็อยู่กับหยดน้ำตา
อดทนเอาเด้ออีหล่า เสียงยายแว่วมา ทุกคราที่ท้อ

ความเหนื่อยของแม่ ความล้าของพ่อ
เปรียบเหมือนห่อข้าว
เฮือนไม้หลังเก่าปลวกกินต้นเสา
คือแจ่วปลาแดกต่อนเก่า
ให้ได้กินเสริมแกร่ง แรงใจ

ถ่าก่อนเด้ออีพ่อ รอก่อนเด้ออีแม่
อย่าฟ้าวเฒ่า อย่าฟ้าวแก่
เบิ่งความสำเร็จ ยามฮอดมื้อนั้นของหลานเด้อยาย
กะบ่ฮู้ดอกว่า ข้างหน้าซิเป็นจังใด๋
ยามเหนื่อยก็จกห่อข้าวใจ แนวสาวบ้านนอก
เกียร์ถอยบ่มี..

ยังเหนื่อยบ่ได้ ถ้าคนของใจยังบ่หายจน
สิเอาเสียงเพลงพาบู๋พาม่น เอาความอดทนด้นไปทุกที่
กะเหนื่อยอยู่เนาะ กะท้ออยู่ดอก แต่ถอยบ่มี
เฮ็ดนาแฮ่งเมื่อยกว่านี้ ท่องคำคำนี้ ยามใจแอบท้อ

ความเหนื่อยของแม่ ความล้าของพ่อ
เปรียบเหมือนห่อข้าว
เฮือนไม้หลังเก่าปลวกกินต้นเสา
คือแจ่วปลาแดกต่อนเก่า
ไว้กินเสริมแกร่ง แรงใจ

ถ่าก่อนเด้ออีพ่อ รอก่อนเด้ออีแม่
อย่าฟ้าวเฒ่า อย่าฟ้าวแก่
เบิ่งความสำเร็จ ยามฮอดมื้อนั้นของหลานเด้อยาย
กะบ่ฮู้ดอกว่า ข้างหน้าซิเป็นจังใด๋
ยามเหนื่อยก็จกห่อข้าวใจ หลับตาเอิ้นบอก

คอยถ่าก่อนเด้ออีพ่อ รอก่อนเด้ออีแม่
อย่าฟ้าวเฒ่า อย่าฟ้าวแก่
เบิ่งความสำเร็จ ยามฮอดมื้อนั้นของหลานเด้อยาย
กะบ่ฮู้ดอกว่า ข้างหน้าซิเป็นจังใด๋
ยามเหนื่อยก็จกห่อข้าวใจ แนวสาวบ้านนอก
คำว่าท้อบ่มี

มิวสิควิดีโอ ห่อข้าวสาวบ้านนอก แอ้ม ชลธิชา

เพลง : ห่อข้าวสาวบ้านนอก (คอร์ด)
ศิลปิน : แอ้ม ชลธิชา
เนื้อร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend