คอร์ดเพลง ชัดเจน (Complicated) Paper Planes

  
Text   


INTRO | F#m E | D A | F#m E | D A |

F#m 
เดิน.. 
 
ออก
E 
มาจากเธอเท่าไ
D 
หร่
 
จะเ
A 
ดินไปไกลแค่ไ
F#m 
หน 
 
ก็เ
E 
ดินกลับไปทุก
D 
ที
F#m 
เธอ.. 
 
คืน
E 
คนที่ทำร้าย
D 
กัน
 
แต่เ
A 
ธอก็คือคน
F#m 
นั้น ที่ทำให้
E 
ฉันนั้นรู้สึก
D 
ดี

F#m 
  ทำดีแทบ
E 
ตายให้เธอมารักกัน
D 
  ทุ่มเทไปแต่เธอไม่รับมัน
F#m 
  เหมือนเธอได้
E 
ยินแต่เธอไม่รับฟัง
D 
  เป็นตัวสำรองที่ไม่เคยสำคัญ

 
ก็
F#m 
เพียงแค่..
E 
คนโง่..
D 
ที่โดน..
A 
เธอหลอก
 
ที่
F#m 
จริงแค่..ย
A 
อมโง่เพราะ
E 
รักเธอ..

 
สถานะที่ไม่
D 
ชัดเจน 
 
 
E 
 
นั่นแหละชัด
F#m 
เจนที่สุดแล้ว 
 
 
C#m 
 
แค่ทำเหมือน
D 
รักกัน 
 
แต่ไม่ให้ความ
E 
สำคัญ
 
เธอก็แค่
F#m 
ชอบที่มีฉัน 
 
ก็แค่
C#m 
นั้น..

F#m 
  This thing is just  
E 
up in the air
D 
  I love you but you don’t even care
F#m 
  Face it, we’re just  
E 
up on the fence
D 
  You treat me like I’m just crap on the bench

F#m 
  เป็นเพียงแค่
E 
คนที่ไม่สำคัญอะไร
D 
  เป็นคนที่เธอซ่อนไว้อยู่ข้างข้างใจ
F#m 
  เป็นเพียงแค่ห
E 
มอกที่ใกล้จะเจือจาง
D 
  ความรักของเราแม่งโครตจะเลือนลาง

F#m 
  ทำดีแทบ
E 
ตายให้เธอมารักกัน
D 
  ทุ่มเทไปแต่เธอไม่รับมัน
F#m 
  เหมือนเธอได้
E 
ยินแต่เธอไม่รับฟัง
D 
  เป็นตัวสำรองที่ไม่เคยสำคัญ

 
ก็
F#m 
เพียงแค่..
E 
คนโง่..
D 
ที่โดน..
A 
เธอหลอก
 
ที่
F#m 
จริงแค่..
A 
ยอมโง่เพราะ
E 
รักเธอ..

 
สถานะที่ไม่
D 
ชัดเจน 
 
 
E 
 
นั่นแหละชัด
F#m 
เจนที่สุดแล้ว 
 
 
C#m 
 
แค่ทำเหมือน
D 
รักกัน 
 
แต่ไม่ให้ความ
E 
สำคัญ
 
เธอก็แค่
F#m 
ชอบที่มีฉัน 
 
แค่
C#m 
นั้นเอง..

 
สถานะที่ไม่
D 
ชัดเจน 
 
 
E 
 
มันไม่ชัด
F#m 
เจนก็ถูกแล้ว 
 
 
C#m 
 
แค่ทำเหมือน
D 
รักกัน 
 
แต่ไม่ให้ความ
E 
สำคัญ
 
เธอก็แค่
F#m 
ชอบที่มีฉัน 
 
ก็แค่
C#m 
นั้น.. 
 
yeh

F#m 
ชัดยิ่งกว่า
E 
ชัด 
 
เธอไม่
D 
รักก็ควรจะปล่อยไป
F#m 
ชัดยิ่งกว่า
E 
นี้ 
 
ก็ไม่
D 
รู้ต้องชัดขนาดไหน
F#m 
ชัดยิ่งกว่า
E 
ชัด 
 
เธอไม่
D 
รักก็ควรจะปล่อยไป
F#m 
ชัดยิ่งกว่า
E 
นี้ 
 
ก็ไม่
D 
รู้ต้องชัดขนาดไหน.. 
 
 
A 

 
สถานะที่ไม่
D 
ชัดเจน 
 
 
E 
 
นั่นแหละชัด
F#m 
เจนที่สุดแล้ว 
 
 
C#m 
 
แค่ทำเหมือน
D 
รักกัน 
 
แต่ไม่ให้ความ
E 
สำคัญ
 
เธอก็แค่
F#m 
ชอบที่มีฉัน 
 
แค่
C#m 
นั้นเอง..

 
สถานะที่ไม่
D 
ชัดเจน 
 
 
E 
 
นั่นแหละชัด
F#m 
เจนก็ถูกแล้ว 
 
 
C#m 
 
แค่ทำเหมือน
D 
รักกันแต่ไม่ให้ความ
E 
สำคัญ
 
เธอก็แค่
F#m 
ชอบที่มีฉัน 
 
ก็แค่
C#m 
นั้น.. yeh aeh


เดินออกมาจากเธอเท่าไหร่
จะเดินไปไกลแค่ไหน
ก็เดินกลับไปทุกที

เธอคือคนที่ทำร้ายกัน
แต่เธอก็คือคนนั้นที่ทำให้ฉันนั้นรู้สึกดี

ทำดีแทบตายให้เธอมารักกัน
ทุ่มเทไปแต่เธอไม่รับมัน
เหมือนเธอได้ยินแต่เธอไม่รับฟัง
เป็นตัวสำรองที่ไม่เคยสำคัญ

ก็เพียงแค่คนโง่ ที่โดนเธอหลอก
ที่จริงแค่ยอมโง่เพราะรักเธอ

สถานะที่ไม่ชัดเจน
นั่นแหละชัดเจนที่สุดแล้ว
แค่ทำเหมือนรักกัน
แต่ไม่ให้ความสำคัญ
เธอก็แค่ชอบที่มีฉันก็แค่นั้น

This thing is just up in the air
I love you but you don’t even care
Face it, we’re just up on the fence
You treat me like I’m just crap on the bench

เป็นเพียงแค่คนที่ไม่สำคัญอะไร
เป็นคนที่เธอซ่อนไว้อยู่ข้างข้างใจ
เป็นเพียงแค่หมอกที่ใกล้จะเจือจาง
ความรักของเราแม่งโคตรจะเลือนลาง

ทำดีแทบตายให้เธอมารักกัน
ทุ่มเทไปแต่เธอไม่รับมัน
เหมือนเธอได้ยินแต่เธอไม่รับฟัง
เป็นตัวสำรองที่ไม่เคยสำคัญ

เป็นเพียงแค่คนโง่ที่โดนเธอหลอก
ที่จริงแค่ยอมโง่เพราะรักเธอ

สถานะที่ไม่ชัดเจน
นั่นแหละชัดเจนที่สุดแล้ว
แค่ทำเหมือนรักกัน
แต่ไม่ให้ความสำคัญ
เธอก็แค่ชอบที่มีฉันแค่นั้นเอง

สถานะที่ไม่ชัดเจน
มันไม่ชัดเจนก็ถูกแล้ว
แค่ทำเหมือนรักกัน
แต่ไม่ให้ความสำคัญ
เธอก็แค่ชอบที่มีฉันก็แค่นั้น

ชัดยิ่งกว่าชัด
เธอไม่รักก็ควรจะปล่อยไป
ชัดยิ่งกว่านี้
ก็ไม่รู้ต้องชัดขนาดไหน
ชัดยิ่งกว่าชัด
เธอไม่รักก็ควรจะปล่อยไป
ชัดยิ่งกว่านี้
ก็ไม่รู้ต้องชัดขนาดไหน

สถานะที่ไม่ชัดเจน
นั่นแหละชัดเจนที่สุดแล้ว
แค่ทำเหมือนรักกัน
แต่ไม่ให้ความสำคัญ
เธอก็แค่ชอบที่มีฉันแค่นั้นเอง

สถานะที่ไม่ชัดเจน
มันไม่ชัดเจนก็ถูกแล้ว
แค่ทำเหมือนรักกัน
แต่ไม่ให้ความสำคัญ
เธอก็แค่ชอบที่มีฉันก็แค่นั้น

มิวสิควิดีโอ ชัดเจน (Complicated) Paper Planes

เพลง : ชัดเจน (Complicated) (คอร์ด)
ศิลปิน : Paper Planes
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
เรียบเรียง : ธันวา เกตุสุวรรณ, นครินทร์ ขุนภักดี

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend