คอร์ดเพลง เด๋อชายเด้อ อัน พิไลพร

  
Text   


INTRO | Em | Bm | Am | Em |

 
โอ่ยล่ะ
Em 
อย่า..ฟ้าวเปิด 
 
ผ้าม่าน
Bm 
กั้งออกไปเลยผู้บ่าว
 
เสียงหัว
Am 
ใจน้องยังห้าว 
 
ม่วนนำการฮักเจ้า
 
อย่าฟ้าวมาเ
D 
ต้ย 
 
ถิ่มไปบ่ส่า

 
คนกำ
Em 
ลังได้ที่ 
 
เมา
Bm 
ฮักจนหัวสักขะมำ
 
มันผิด
Am 
ฤทัยพี่ชายบ้อ 
 
แม่นเคืองขุ่นหม่องใด๋
 
หัวใ
D 
จคนจั่งบ่คือเก่า..

 
มาบัด
C 
นี้.. 
 
คันแม่นพะนางขอ
 
เจ้าผู้เคยฮ่วม
Bm 
ซ้อน 
 
สิว่าจั่งใด๋
 
ให้ทน
Am 
อยู่ฟังลำกลอนสุดท้
D 
าย
 
ล่ะแม่นสิเปิดสิห
G 
น่าย 
 
ทำนองเก่า
B7 
เก่า
 
กะบ่ต้อง
C 
อินจริงจังกับน้
D 
องดอก
 
แค่ทำ
Bm 
ท่าว่ายังฮักกะ
Em 
เอา
 
ขี้ตั๋วโ
Am 
ลดพอได้ยื้อตอน
C 
จบเฮาออกไปห่
D 
างๆ

 
เด๋อชายเ
C 
ด้อให้เจ้าทำทรง
D 
ฮัก 
 
ฝืนก่อนอย่า
Em 
ฟ้าวไป
 
เออออแสดงคือมี
C 
ใจ 
 
เฮ็ดติว่าฮักห
D 
ลาย
 
แม่นสิอุกพอต
G 
าย 
 
อยากไปแฮ
B7 
งกะส่าง
 
ให้หยาอ้
C 
ายหลูโตนน้องห
D 
ล่า
 
อย่ามาตีแถลง
Bm 
ลาตัดคำฮักจาก
Em 
นาง
 
กะจั่งว่า
Am 
ปิดผ้ากั้งให้ฝืน
Bm 
นั่งอยู่นำน้อ
Em 
ง..ก่อนเด้อ..
 
หัวใจเอ้ย..
 

INSTRU | Em | Bm | Am | Em |
INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm | Am C | D |

 
มาบัด
C 
นี้.. 
 
คันแม่นพะนางขอ
 
เจ้าผู้เคยฮ่วม
Bm 
ซ้อน 
 
สิว่าจั่งใด๋
 
ให้ทน
Am 
อยู่ฟังลำกลอนสุดท้
D 
าย
 
ล่ะแม่นสิเปิดสิห
G 
น่าย 
 
ทำนองเก่า
B7 
เก่า
 
กะบ่ต้อง
C 
อินจริงจังกับน้
D 
องดอก
 
แค่ทำ
Bm 
ท่าว่ายังฮักกะ
Em 
เอา
 
ขี้ตั๋วโ
Am 
ลดพอได้ยื้อตอน
C 
จบเฮาออกไปห่
D 
างๆ

 
เด๋อชายเ
C 
ด้อให้เจ้าทำทรง
D 
ฮัก 
 
ฝืนก่อนอย่า
Em 
ฟ้าวไป
 
เออออแสดงคือมี
C 
ใจ 
 
เฮ็ดติว่าฮักห
D 
ลาย
 
แม่นสิอุกพอต
G 
าย 
 
อยากไปแฮ
B7 
งกะส่าง
 
ให้หยาอ้
C 
ายหลูโตนน้องห
D 
ล่า
 
อย่ามาตีแถลง
Bm 
ลาตัดคำฮักจาก
Em 
นาง
 
กะจั่งว่า
Am 
ปิดผ้ากั้งให้ฝืน
Bm 
นั่งอยู่นำน้อ
Em 

 
เด๋อชายเ
C 
ด้อให้เจ้าทำทรง
D 
ฮัก 
 
ฝืนก่อนอย่า
Em 
ฟ้าวไป
 
เออออแสดงคือมี
C 
ใจ 
 
เฮ็ดติว่าฮักห
D 
ลาย
 
แม่นสิอุกพอต
G 
าย 
 
อยากไปแฮ
B7 
งกะส่าง
 
ให้หยาอ้
C 
ายหลูโตนน้องห
D 
ล่า
 
อย่ามาตีแถลง
Bm 
ลาตัดคำฮักจาก
Em 
นาง
 
กะจั่งว่า
Am 
ปิดผ้ากั้งให้ฝืน
Bm 
นั่งอยู่นำน้อ
Em 
ง..ก่อนเด้อ..
 
หัวใจเอ้ย..
 

OUTRO | Em | Bm | Am | Em |


โอ่ยล่ะอย่าฟ้าวเปิด ผ้าม่านกั้งออกไปเลยผู้บ่าว
เสียงหัวใจน้องยังห้าว ม่วนนำการฮักเจ้า
อย่าฟ้าวมาเต้ย ถิ่มไปบ่ส่า

คนกำลังได้ที่ เมาฮักจนหัวสักขะมำ
มันผิดฤทัยพี่ชายบ้อแม่นเคืองขุ่นหม่องใด๋
หัวใจคนจั่งบ่คือเก่า..

มาบัดนี้.. คันแม่นพะนางขอ
เจ้าผู้เคยฮ่วมซ้อน สิว่าจั่งใด๋
ให้ทนอยู่ฟังลำกลอนสุดท้าย
ล่ะแม่นสิเปิดสิหน่าย ทำนองเก่าเก่า
กะบ่ต้องอินจริงจังกับน้องดอก
แค่ทำท่าว่ายังฮักกะเอา
ขี้ตั๋วโลดพอได้ยื้อตอนจบเฮาออกไปห่างๆ

เด๋อชายเด้อ
ให้เจ้าทำทรงฮัก ฝืนก่อนอย่าฟ้าวไป
เออออแสดงคือมีใจ เฮ็ดติว่าฮักหลาย
แม่นสิอุกพอตาย อยากไปแฮงกะส่าง
ให้หยาอ้ายหลูโตนน้องหล่า
อย่ามาตีแถลงลาตัดคำฮักจากนาง
กะจั่งว่าปิดผ้ากั้งให้ฝืนนั่งอยู่นำน้องก่อนเด้อ..
หัวใจเอ้ย..

ดนตรี

มาบัดนี้.. คันแม่นพะนางขอ
เจ้าผู้เคยฮ่วมซ้อน สิว่าจั่งใด๋
ให้ทนอยู่ฟังลำกลอนสุดท้าย
ล่ะแม่นสิเปิดสิหน่าย ทำนองเก่าเก่า
กะบ่ต้องอินจริงจังกับน้องดอก
แค่ทำท่าว่ายังฮักกะเอา
ขี้ตั๋วโลดพอได้ยื้อตอนจบเฮาออกไปห่างๆ

เด๋อชายเด้อ
ให้เจ้าทำทรงฮัก ฝืนก่อนอย่าฟ้าวไป
เออออแสดงคือมีใจ เฮ็ดติว่าฮักหลาย
แม่นสิอุกพอตาย อยากไปแฮงกะส่าง
ให้หยาอ้ายหลูโตนน้องหล่า
อย่ามาตีแถลงลาตัดคำฮักจากนาง
กะจั่งว่าปิดผ้ากั้งให้ฝืนนั่งอยู่นำน้อง

เด๋อชายเด้อ
ให้เจ้าทำทรงฮัก ฝืนก่อนอย่าฟ้าวไป
เออออแสดงคือมีใจ เฮ็ดติว่าฮักหลาย
แม่นสิอุกพอตาย อยากไปแฮงกะส่าง
ให้หยาอ้ายหลูโตนน้องหล่า
อย่ามาตีแถลงลาตัดคำฮักจากนาง
กะจั่งว่าปิดผ้ากั้งให้ฝืนนั่งอยู่นำน้องก่อนเด้อ..
หัวใจเอ้ย..

มิวสิควิดีโอ เด๋อชายเด้อ อัน พิไลพร

เพลง : เด๋อชายเด้อ (คอร์ด)
ศิลปิน : อัน พิไลพร
เนื้อร้อง/ทำนอง : เว่น ทวีโคตร : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : Yotdanai Phuthong
ติดต่องานศิลปิน : ทำนอง เว่น ทวีโคตร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend