คอร์ดเพลง ซบที่ไหล่ KRK feat. N/A, Sakarin

  
Text   


Tune to Eb

C 
ก่อนเธอไป 
 
ฉันก
G 
อด 
 
เธอไว้
 
แค่กอ
Am 
ดเธอ.. 
 
เอา
F 
ไว้
C 
เจ็บจนท้อ 
 
ทุกอ
G 
ย่าง 
 
ที่ฝัน
 
คงจ
Am 
บลง.. 
 
ใช่
F 
มั้ย

 
อยากหยุดเวลาเอา
C 
ไว้
 
ในวันที่เธอเป็น ” Girl friend”
 
 
แต่บทสรุปสุดท้
G 
าย
 
ตอนนี้ฉันไม่ใช่ ” Your Man”
 
 
ฉันไม่ใช่ตัวหลัก
Am 
เธอ 
 
No!
 
ฉันเป็นแค่แฟนเก่าเ
F 
ธอ 
 
Yeah!

C 
  ตอนที่มีเวลา 
 
เราเคยอยู่ด้วยกันยันสาย
G 
  เวลาเดินช้าๆ 
 
นาฬิกามันหยุดไ
Am 
ม่ได้ 
 
 
F 

C 
เธอให้ผมซบที่ไหล่ 
 
เธอให้ผมซบที่ไหล่
G 
ถ้าวันนึงนั้นเธอไม่อยู่แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใคร
Am 
จะไปซบที่ใคร 
 
มันไม่ได้จบที่ใจ
 
ถ้าเ
F 
กิดวันนึงผมตาย
 
ไม่รู้ว่าเป็น นรกหรือว่าสวรรค์ที่ไป
 

C 
ถ้าเธอจะไป 
 
ทำไมไม่บอก
 
ก่อนที่เธอจะ
G 
ไป 
 
เคยพูดอะไรกับฉันเอาไว้
 
เราเคยอยู่ด้ว
Am 
ยกัน เปิดเพลงเบาๆ กอดกันตลอด
 
อยากจะบอกให้เธอได้
F 
ฟัง 
 
ฉันเขียนถึงเธอว่าแม่ละอ่อน

 
ยังไม่ได้บ
C 
อกเลย 
 
ยังไม่ได้กอดเลย
 
คำที่เคยบอ
G 
กเธอ 
 
ผมก็ทำไม่ได้
 
ไม่ใช่เขาหลอ
Am 
กกัน 
 
เธอบอกผมเหี้*ไป
 
ผมก็แค่ม
F 
อง ต่อให้เค้าสวยแค่ไหน ก็สู้เธอไม่ได้

 
เธอเจิดจ
C 
รัส 
 
ที่สุดในหมู่ดาว
 
รูปคู่สองเ
G 
รา 
 
ยังเก็บไว้อยู่นะ
 
วันนี้ผมไ
Am 
ม่มีเธออยู่เคียงข้าง
 
ให้เธอกับเ
F 
ขารักกันนานๆ
 
กว่าที่ตอนเธออยู่กับผม
 

C 
เธอให้ผมซบที่ไหล่ 
 
เธอให้ผมซบที่ไหล่
G 
ถ้าวันนึงนั้นเธอไม่อยู่แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใคร
Am 
จะไปซบที่ใคร 
 
มันไม่ได้จบที่ใจ
 
ถ้าเ
F 
กิดวันนึงผมตาย
 
ไม่รู้ว่าเป็น นรกหรือว่าสวรรค์ที่ไป
 

C 
เธอให้ผมซบที่ไหล่ 
 
เธอให้ผมซบที่ไหล่
G 
ถ้าวันนึงนั้นเธอไม่อยู่แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใคร
Am 
จะไปซบที่ใคร 
 
มันไม่ได้จบที่ใจ
 
ถ้าเ
F 
กิดวันนึงผมตาย
 
ไม่รู้ว่าเป็น นรกหรือว่าสวรรค์ที่ไป
 

C 
ก่อนเธอไป 
 
ฉันก
G 
อด 
 
เธอไว้
 
แค่กอ
Am 
ดเธอ.. 
 
เอา
F 
ไว้
C 
เจ็บจนท้อ 
 
ทุกอ
G 
ย่าง 
 
ที่ฝัน
 
คงจ
Am 
บลง.. 
 
ใช่
F 
มั้ย

C 
เธอให้ผมซบที่ไหล่ 
 
เธอให้ผมซบที่ไหล่
G 
ถ้าวันนึงนั้นเธอไม่อยู่แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใคร
Am 
จะไปซบที่ใคร 
 
มันไม่ได้จบที่ใจ
 
ถ้าเ
F 
กิดวันนึงผมตาย
 
ไม่รู้ว่าเป็น นรกหรือว่าสวรรค์ที่ไป
 

C 
เธอให้ผมซบที่ไหล่ 
 
เธอให้ผมซบที่ไหล่
G 
ถ้าวันนึงนั้นเธอไม่อยู่แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใคร
Am 
จะไปซบที่ใคร 
 
มันไม่ได้จบที่ใจ
 
ถ้าเ
F 
กิดวันนึงผมตาย
 
ไม่รู้ว่าเป็น นรกหรือว่าสวรรค์ที่ไป
 


ก่อนเธอไป ฉันกอด เธอไว้
แค่กอดเธอ.. เอาไว้
เจ็บจนท้อ ทุกอย่าง ที่ฝัน
คงจบลง.. ใช่มั้ย

อยากหยุดเวลาเอาไว้
ในวันที่เธอเป็น ” Girl friend”
แต่บทสรุปสุดท้าย
ตอนนี้ฉันไม่ใช่ ” Your Man”
ฉันไม่ใช่ตัวหลักเธอ No!
ฉันเป็นแค่แฟนเก่าเธอ Yeah!

ตอนที่มีเวลา เราเคยอยู่ด้วยกันยันสาย
เวลาเดินช้าๆ นาฬิกามันหยุดไม่ได้

เธอให้ผมซบที่ไหล่ เธอให้ผมซบที่ไหล่
ถ้าวันนึงนั้นเธอไม่อยู่
แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใคร
จะไปซบที่ใคร มันไม่ได้จบที่ใจ
ถ้าเกิดวันนึงผมตาย
ไม่รู้ว่าเป็น นรกหรือว่าสวรรค์ที่ไป

ถ้าเธอจะไป ทำไมไม่บอก
ก่อนที่เธอจะไป เคยพูดอะไรกับฉันเอาไว้
เราเคยอยู่ด้วยกัน เปิดเพลงเบาๆ กอดกันตลอด
อยากจะบอกให้เธอได้ฟัง ฉันเขียนถึงเธอว่าแม่ละอ่อน

ยังไม่ได้บอกเลย ยังไม่ได้กอดเลย
คำที่เคยบอกเธอ ผมก็ทำไม่ได้
ไม่ใช่เขาหลอกกัน เธอบอกผมเหี้*ไป
ผมก็แค่มอง ต่อให้เค้าสวยแค่ไหน ก็สู้เธอไม่ได้

เธอเจิดจรัสจรัส ที่สุดในหมู่ดาว
รูปคู่สองเรา ยังเก็บไว้อยู่นะ
วันนี้ผมไม่มีเธออยู่เคียงข้าง
ให้เธอกับเขารักกันนานๆ
กว่าที่ตอนเธออยู่กับผม

เธอให้ผมซบที่ไหล่ เธอให้ผมซบที่ไหล่
ถ้าวันนึงนั้นเธอไม่อยู่
แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใคร
จะไปซบที่ใคร มันไม่ได้จบที่ใจ
ถ้าเกิดวันนึงผมตาย
ไม่รู้ว่าเป็นนรกหรือว่าสวรรค์ที่ไป

เธอให้ผมซบที่ไหล่ เธอให้ผมซบที่ไหล่
ถ้าวันนึงนั้นเธอไม่อยู่
แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใคร
จะไปซบที่ใคร มันไม่ได้จบที่ใจ
ถ้าเกิดวันนึงผมตาย
ไม่รู้ว่าเป็นนรกหรือว่าสวรรค์ที่ไป

ก่อนเธอไป ฉันกอด เธอไว้
แค่กอดเธอ.. เอาไว้
เจ็บจนท้อ ทุกอย่าง ที่ฝัน
คงจบลง.. ใช่มั้ย

เธอให้ผมซบที่ไหล่ เธอให้ผมซบที่ไหล่
ถ้าวันนึงนั้นเธอไม่อยู่
แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใคร
จะไปซบที่ใคร มันไม่ได้จบที่ใจ
ถ้าเกิดวันนึงผมตาย
ไม่รู้ว่าเป็นนรกหรือว่าสวรรค์ที่ไป

เธอให้ผมซบที่ไหล่ เธอให้ผมซบที่ไหล่
ถ้าวันนึงนั้นเธอไม่อยู่
แล้วผมนั้นจะไปซบที่ใคร
จะไปซบที่ใคร มันไม่ได้จบที่ใจ
ถ้าเกิดวันนึงผมตาย
ไม่รู้ว่าเป็นนรกหรือว่าสวรรค์ที่ไป

มิวสิควิดีโอ ซบที่ไหล่ KRK

เพลง : ซบที่ไหล่ (คอร์ด)
ศิลปิน : KRK
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics/Arrange: KRK, N/A, Sakarin
เรียบเรียง : Prod: Sakarin
ติดต่องานศิลปิน : Line: @krkofficial

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend