คอร์ดเพลง สัมพันธ์สีเทา เปิดเกมส์

  
Text   


INTRO | C | F | Em | Dm G |

C 
  ก็รู้ว่าฉันนั้นควรจะ
F 
พอได้แล้ว
 
  ถอยออกมาและ
Em 
ยอมแพ้.. 
 
ทำ
Dm 
ใจยอมรั
G 
บมัน

C 
  ก็รู้ว่าเขานั้นดีต่อ
F 
เธอแค่ไหน
 
  ฉันไม่ควรไป
Em 
วุ่นวาย.. 
 
ควรจะ
Dm 
หายไปเลยด้วย
G 
ซ้ำ

Am 
ปล่อยใจถ
G 
ลำมาไกล 
 
F 
กลเกินจะกลับหลัง
Am 
ผิดที่ฉันเ
G 
องทุกอย่าง 
 
ที่มัน
F 
รั้น 
 
ไม่ยอมหักห้า
G 
มใจ

 
ยอมเป็นตัวร้
C 
ายในสาย
G 
ตาคนมอง
 
เป็นโลกใ
Am 
บที่สองของเ
G 
ธอ
 
สัมพันธ์
F 
สีเทา 
 
ต้องคอยแอบ
Em 
เขามาเจอ
 
ก็รู้
Dm 
ตัวเสมอ..ว่า
G 
มันไม่ควร

 
โลกใ
C 
บน้อยล่องลอยรอค
G 
วามหวัง
 
ท่ามกลางคำเห
Am 
ยียดหยันคอยทิ่มแทง
G 
ตำหัวใจ
 
ต้องเ
F 
ป็นคนเลวในสาย
Em 
ตาใครๆ
 
ที่
Dm 
ยอมก็เพราะหมดทั้ง
G 
หัวใจ..มัน
C 
รักเธอ

Dm 
เป็นโลกใบที่
Em 
สอง 
 
เป็นมือที่ส
F 
าม
 
เป็นรักสำรองไว้รองความเห
Dm 
งา
 
รักมากแค่ไ
Em 
หนก็พูดได้เพียงเ
F 
บาๆ
 
ก็เรามันเป็นแค่เ
G 
ขาที่สวมให้ใคร..

INSTRU | Am G | F |
INSTRU | Am G | F | G | G |

Am 
ปล่อยใจถ
G 
ลำมาไกล 
 
F 
กลเกินจะกลับหลัง
Am 
ผิดที่ฉันเ
G 
องทุกอย่าง 
 
ที่มัน
F 
รั้น 
 
ไม่ยอมหักห้า
G 
มใจ

 
ยอมเป็นตัวร้
C 
ายในสาย
G 
ตาคนมอง
 
เป็นโลกใ
Am 
บที่สองของเ
G 
ธอ
 
สัมพันธ์
F 
สีเทา 
 
ต้องคอยแอบ
Em 
เขามาเจอ
 
ก็รู้
Dm 
ตัวเสมอ..ว่า
G 
มันไม่ควร

 
โลกใ
C 
บน้อยล่องลอยรอค
G 
วามหวัง
 
ท่ามกลางคำเห
Am 
ยียดหยันคอยทิ่มแทง
G 
ตำหัวใจ
 
ต้องเ
F 
ป็นคนเลวในสาย
Em 
ตาใครๆ
 
ที่
Dm 
ยอมก็เพราะหมดทั้ง
G 
หัวใจ..มัน
C 
รักเธอ

 
ที่ฉัน
Dm 
ยอมก็เพราะหมดทั้งหั
G 
วใจ.. 
 
มันรักเธอ..

INSTRU | C | F | Em | Dm G |

 
มันรั
C 
กเธอ..


ก็รู้ว่าฉันนั้นควรจะพอได้แล้ว
ถอยออกมาและยอมแพ้ ทำใจยอมรับมัน
ก็รู้ว่าเขานั้นดีต่อเธอแค่ไหน ฉันไม่ควรไปวุ่นวาย
ควรจะหายไปเลยด้วยซ้ำ

ปล่อยใจถลำมาไกล ไกลเกินจะกลับหลัง
ผิดที่ฉันเองทุกอย่าง ที่มันรั้นไม่ยอมหักห้ามใจ

ยอมเป็นตัวร้ายในสายตาคนมอง
เป็นโลกใบที่สองของเธอ
สัมพันธ์สีเทา ต้องคอยแอบเขามาเจอ
ก็รู้ตัวเสมอ ว่ามันไม่ควร
โลกใบน้อยล่องลอยรอความหวัง
ท่ามกลางคำเหยียดหยัน คอยทิ่มแทงตำหัวใจ
ต้องเป็นคนเลวในสายตาใครๆ
ที่ยอมก็เพราะหมดทั้งหัวใจ มันรักเธอ

เป็นโลกใบที่สอง เป็นมือที่สาม
เป็นรักสำรองไว้รองความเหงา
รักมากแค่ไหน ก็พูดได้เพียงเบาๆ
ก็เรามันเป็นแค่เขาที่สวมให้ใคร

( ดนตรี )

ปล่อยใจถลำมาไกล ไกลเกินจะกลับหลัง
ผิดที่ฉันเองทุกอย่าง ที่มันรั้นไม่ยอมหักห้ามใจ

ยอมเป็นตัวร้ายในสายตาคนมอง
เป็นโลกใบที่สองของเธอ
สัมพันธ์สีเทา ต้องคอยแอบเขามาเจอ
ก็รู้ตัวเสมอ ว่ามันไม่ควร
โลกใบน้อยล่องลอยรอความหวัง
ท่ามกลางคำเหยียดหยัน คอยทิ่มแทงตำหัวใจ
ต้องเป็นคนเลวในสายตาใครๆ
ที่ยอมก็เพราะหมดทั้งหัวใจ มันรักเธอ

ที่ฉันยอมก็เพราะหมดทั้งหัวใจ.. มันรักเธอ..

( ดนตรี )

มันรักเธอ..

มิวสิควิดีโอ สัมพันธ์สีเทา เปิดเกมส์

เพลง : สัมพันธ์สีเทา (คอร์ด)
ศิลปิน : เปิดเกมส์
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิชัย ไชยราช
เรียบเรียง : วิชัย ไชยราช
ติดต่องานศิลปิน : 081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend