คอร์ดเพลง อย่าหาเฮ็ด สแน็ก PT music

  
Text   


INTRO | F Dm | Bb C |

 
หัวใจเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นเซ
Dm 
เว่น
 
พอสิได้มาย่างเ
Bb 
ล่น 
 
เย็นแล้วก็ออกไ
C 
 
นี่คนเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นทางม้า
Dm 
ลาย
 
พอสิให้ไ
Bb 
ผหย่างข้ามไปฮั
C 
กกัน..

INSTRU | F Dm | Bb C |
INSTRU | F Dm | Bb | C |

Dm 
  กะบ่เข้าใจคือ
C 
กันเป็นหยั่งจั่งมา
Bb 
เฮ็ดให้ฮู้สึก
F 
ดี
Dm 
  ทั้งที่เธอก็
C 
มีอีกคนในใจ
Bb 
  เป็นหยังคือมาทำร้ายกันแบบนี้

Dm 
  หรือที่จริงบ่ไ
C 
ด้คิดหยัง
 
  แค่ฆ่าเว
Bb 
ลาถ่าเขามาเปิ
F 
ดโตแฟนใหม่ติ
Dm 
  ฮู้บ่ว่ามันเ
C 
จ็บอิหลี
 
  มาเล่นกับควา
Bb 
มรู้สึก..ของคนแบบนี้

Dm 
  บ่มีไผบอก 
 
ไผส
C 
อนเลยติ 
 
ว่ามัน
Bb 
บ่ดี
 
  อย่าหาเฮ็ดจั่งซี่บ่ว่ากับ
C 
ไผ

 
ถ้าบ่ได้
F 
ฮัก 
 
กะอย่ามา
Dm 
หลอก
 
มาตั๋ว มา
Bb 
ล่อ 
 
ให้กันตาย
C 
ใจ
 
ถ้าบ่ได้
F 
ฮัก 
 
ถ้าบ่มีใ
Dm 
 
สิไปตายทางใ
Bb 
ด๋กะฟ้าวไปเดี๋ยว
C 
นี้
 
ความฮู้สึก
F 
คน 
 
เล่นหลาย
Dm 
บ่ดี
 
เสียแล้ว
Bb 
นี่ติ 
 
เอาคืนยาก
C 
คัก 
 
อย่าห
F 
าเฮ็ด.. 
 
 
C 

 
หัวใจเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นเซ
Dm 
เว่น
 
พอสิได้ย่างเ
Bb 
ล่น 
 
เย็นแล้วก็ออกไ
C 
 
นี่คนเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นทางม้า
Dm 
ลาย
 
พอสิให้ไ
Bb 
ผหย่างข้ามไปฮั
C 
กกัน..
 
อย่าหา
F 
ทำ.. 
 
 
C 

INSTRU | Dm C | Bb F |
INSTRU | Dm C | Bb | C |

 
ถ้าบ่ได้
F 
ฮัก 
 
กะอย่ามา
Dm 
หลอก
 
มาตั๋ว มา
Bb 
ล่อ 
 
ให้กันตาย
C 
ใจ
 
ถ้าบ่ได้
F 
ฮัก 
 
ถ้าบ่มีใ
Dm 
 
สิไปตายทางใ
Bb 
ด๋กะฟ้าวไปเดี๋ยว
C 
นี้
 
ความฮู้สึก
F 
คน 
 
เล่นหลาย
Dm 
บ่ดี
 
เสียแล้ว
Bb 
นี่ติ 
 
เอาคืนยาก
C 
คัก 
 
อย่าห
F 
าเฮ็ด.. 
 
 
C 

 
หัวใจเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นเซ
Dm 
เว่น
 
พอสิได้มาย่างเ
Bb 
ล่น 
 
เย็นแล้วก็ออกไ
C 
 
นี่คนเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นทางม้า
Dm 
ลาย
 
พอสิให้ไ
Bb 
ผหย่างข้ามไปฮั
C 
กกัน..
 
อย่าห
F 
าทำ..

 
ถ้า
Dm 
บ่ได้ฮู้สึกดีอีหลีคือจั่งคนฮัก
C 
กัน..
 
กะอย่าหาเ
F 
ฮ็ด..


หัวใจเด้อ.. บ่แม่นเซเว่น
พอสิได้มาย่างเล่นเย็นแล้วก็ออกไป
นี่คนเด้อ.. บ่แม่นทางม้าลาย
พอสิให้ไผหย่างข้ามไปหากัน..

ดนตรี

กะบ่เข้าใจคือกันเป็นหยั่งจั่งมาเฮ็ดให้ฮู้สึกดี
ทั้งที่เธอก็มีอีกคนในใจ
เป็นหยังคือมาทำร้าย กันแบบนี้
หรือที่จริงบ่ได้คิดหยัง
แค่ฆ่าเวลาถ่าเขามาเปิดโตแฟนใหม่ติ
ฮู้บ่ว่ามันเจ็บอิหลี มาเล่นกับความรู้สึก
ของคนแบบนี้
บ่มีไผสอนเลยติ ว่ามันบ่ดี
อย่าหาเฮ็ดจั่งซี่กับไผ๋

ถ้าบ่ได้ฮัก กะอย่ามาหลอก
มาตั๋วมาล่อให้กันตายใจ
ถ้าบ่ได้ฮัก ถ้าบ่มีใจ
สิไปตายทางได๋กะฟ้าวไปเดี๋ยวนี้
ความฮู้สึกคน เล่นหลายบ่ดี
เสียแล้วนี่ติ เอาคืนยากคัก..
อย่าหาเฮ็ด..

หัวใจเด้อ.. บ่แม่นเซเว่น
พอสิได้มาย่างเล่นเย็นแล้วก็ออกไป
นี่คนเด้อ.. บ่แม่นทางม้าลาย
พอสิให้ไผหย่างข้ามไปหากัน..
อย่าหาทำ..

ดนตรี

ถ้าบ่ได้ฮัก กะอย่ามาหลอก
มาตั๋วมาล่อให้กันตายใจ
ถ้าบ่ได้ฮัก ถ้าบ่มีใจ
สิไปตายทางได๋กะฟ้าวไปเดี๋ยวนี้
ความฮู้สึกคน เล่นหลายบ่ดี
เสียแล้วนี่ติ เอาคืนยากคัก..
อย่าหาเฮ็ด.. โฮ..

หัวใจเด้อ.. บ่แม่นเซเว่น
พอสิได้มาย่างเล่นเย็นแล้วก็ออกไป
นี่คนเด้อ.. บ่แม่นทางม้าลาย
พอสิให้ไผหย่างข้ามไปหากัน..
อย่าหาทำ..

ถ้าบ่ได้ฮู้สึกดีอีหลีคือจั่งคนฮักกัน..
กะอย่าหาเฮ็ด..

มิวสิควิดีโอ อย่าหาเฮ็ด สแน็ก PT music

เพลง : อย่าหาเฮ็ด (คอร์ด)
ศิลปิน : สแน็ก PT music
เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สาเกต
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend