คอร์ดเพลง อย่าเพิ่งไป – เปิดเกมส์

  
Text   

คอร์ดเพลง : อย่าเพิ่งไป เปิดเกมส์

คอร์ดเพลง อย่าเพิ่งไป - เปิดเกมส์

ศิลปิน : เปิดเกมส์

เนื้อร้อง : ไมค์ จิบิ

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


Tuning : Eb
INTRO | A | E | F#m | D |
INTRO | A | E | F#m | D |

F#m 
  ต้องกอดขาอ้อนวอนอีก
C#m 
กี่ครั้ง
F#m 
  ต้องก้มหัวขอร้อง
C#m 
ก็ยอม
F#m 
  จะให้เสียอะไรก็
C#m 
พร้อม
D 
  แต่
C#m 
ให้ฉันเสียเ
Bm 
ธอไปไม่ไ
E 
ด้

F#m 
  ไม่รู้จะใช้ชีวิตยั
C#m 
งไง 
 
เมื่อไร้เธอข้างกาย
F#m 
  เมื่อวันดีดีเหล่านั้น 
 
เธอ
C#m 
ลบลืมมันและเลือนหาย
F#m 
  ทำไมต้องเป็นเขา 
 
ทั้ง
C#m 
ที่ผู้คนก็มากมาย
D 
  ฉันพอรู้ 
 
 
C#m 
  ว่าตัวเขา 
 
 
Bm 
เป็นแบบไ
E 
หน

F#m 
  ไม่เหลือเลย ไม่เหลือใคร รูปถ่ายเราเธอลบไป
C#m 
  ความทรงจำที่เก็บไว้ในวันนี้มันไม่มี
D 
  ไม่เหลื
E 
อเลย

 
อย่าเพิ่ง
A 
ไปได้ไหม 
 
เก็บอาก
E 
ารไม่ไหว
 
ยิ่งรู้ว่า
F#m 
เขาเป็นใคร 
 
ยิ่งไม่อยากให้ไป
 
กลัวเ
D 
ขาทำร้ายเธอ
 
หยุดตร
A 
งนี้ได้ไหม 
 
หยุดน้ำ
E 
ตา 
 
ที่มันไหล
 
คงไม่ส
F#m 
ายไป 
 
ฉันยังหายใจไม่
D 
ได้ 
 
ถ้าขาดเธอ

INSTRU | A | E | F#m | D |

F#m 
ฉันยังรอ 
 
เธอกลั
C#m 
บมา
 
และ
F#m 
แม้น้ำตา 
 
มันจะ
C#m 
ไหล
 
กับ
F#m 
แผล ที่เหลือ ข้า
C#m 
งใน
 
มันยัง
D 
ลืมไม่ได้ 
 
มันยัง
C#m 
ทรมาน
Bm 
ทำใจยังไ
E 
งให้ลืมเธอ

F#m 
จริงๆไม่ได้คิดร้ายแค่อยากให้รู้ว่าผมไม่เหลืออะไร
C#m 
ไม่ได้เรียกร้อง แค่ Rhyme กับ Beat และปากอยู่เหนือไมค์
 
มา
D 
พูดความรู้สึก 
 
แม้คุณได้ฟังตอนคุณไม่เหลือใจ
 
ได้โป
E 
รดจงรับรู้ว่าคุณมีผม 
 
แม้คุณไม่เหลือใคร

 
อย่าเพิ่ง
A 
ไปได้ไหม 
 
เก็บอาก
E 
ารไม่ไหว
 
ยิ่งรู้ว่า
F#m 
เขาเป็นใคร 
 
ยิ่งไม่อยากให้ไป
 
กลัวเ
D 
ขาทำร้ายเธอ
 
หยุดตร
A 
งนี้ได้ไหม 
 
หยุดน้ำ
E 
ตา 
 
ที่มันไหล
 
คงไม่ส
F#m 
ายไป 
 
ฉันยังหายใจไม่
D 
ได้ 
 
ถ้าขาดเธอ

INSTRU | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

 
อย่าเพิ่ง
A 
ไปได้ไหม 
 
เก็บอาก
E 
ารไม่ไหว
 
ยิ่งรู้ว่า
F#m 
เขาเป็นใคร 
 
ยิ่งไม่อยากให้ไป
 
กลัวเ
D 
ขาทำร้ายเธอ
 
หยุดตร
A 
งนี้ได้ไหม 
 
หยุดน้ำ
E 
ตา 
 
ที่มันไหล
 
คงไม่ส
F#m 
ายไป 
 
ฉันยังหายใจไม่
D 
ได้

 
หยุดตร
A 
งนี้ได้ไหม 
 
หยุดให้
E 
ฉันได้ไหม
 
ยิ่งเธอ
F#m 
รักเขาเพียงใด 
 
ฉันยังหวั่นใจ
 
อดห่
D 
วงเธอไม่ได้เลย
 
ให้เธอคิดดี
A 
ดีได้ไหม คิดอีกสักที ให้เธอคิ
E 
ดใหม่
 
เรื่องราวในวั
F#m 
นนั้น 
 
ที่เธอบอ
D 
กฉันยังลืมเธอไม่ได้

OUTRO | A | E | F#m | D | ( 4 Times )
OUTRO ( มันลืม มันยังลืมเธอไม่ได้…)

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่าเพิ่งไป


ต้องกอดขาอ้อนวอนอีกกี่ครั้ง
ต้องก้มหัวขอร้องก็ยอม
จะให้เสียอะไรก็พร้อม
แต่ให้ฉันเสียเธอไปไม่ได้

ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไง เมื่อไร้เธอข้างกาย
เมื่อวันดีดีเหล่านั้น เธอลบลืมมันและเลือนหาย
ทำไมต้องเป็นเขา ทั้งที่ผู้คนก็มากมาย
ฉันพอรู้ ว่าตัวเขา เป็นแบบไหน

ไม่เหลือเลย ไม่เหลือใคร รูปถ่ายเราเธอลบไป
ความทรงจำที่เก็บไว้ในวันนี้มันไม่มี
ไม่เหลือเลย

อย่าเพิ่งไปได้ไหม เก็บอาการไม่ไหว
ยิ่งรู้ว่าเขาเป็นใคร ยิ่งไม่อยากให้ไป
กลัวเขาทำร้ายเธอ
หยุดตรงนี้ได้ไหม หยุดน้ำตา ที่มันไหล
คงไม่สายไป ฉันยังหายใจไม่ได้ ถ้าขาดเธอ

( ดนตรี )

ฉันยังรอ เธอกลับมา
และแม้น้ำตา มันจะไหล
กับแผล ที่เหลือ ข้างใน
มันยังลืมไม่ได้ มันยังทรมาน
ทำใจยังไงให้ลืมเธอ

จริงๆไม่ได้คิดร้ายแค่อยากให้รู้ว่าผมไม่เหลืออะไร
ไม่ได้เรียกร้อง แค่ Rhy กับ t และปากอยู่เหนือไมค์
มาพูดความรู้สึก แม้คุณได้ฟังตอนคุณไม่เหลือใจ
ได้โปรดจงรับรู้ว่าคุณมีผม แม้คุณไม่เหลือใคร

อย่าเพิ่งไปได้ไหม เก็บอาการไม่ไหว
ยิ่งรู้ว่าเขาเป็นใคร ยิ่งไม่อยากให้ไป
กลัวเขาทำร้ายเธอ
หยุดตรงนี้ได้ไหม หยุดน้ำตา ที่มันไหล
คงไม่สายไป ฉันยังหายใจไม่ได้ ถ้าขาดเธอ

( ดนตรี )

อย่าเพิ่งไปได้ไหม เก็บอาการไม่ไหว
ยิ่งรู้ว่าเขาเป็นใคร ยิ่งไม่อยากให้ไป
กลัวเขาทำร้ายเธอ
หยุดตรงนี้ได้ไหม หยุดน้ำตา ที่มันไหล
คงไม่สายไป ฉันยังหายใจไม่ได้

หยุดตรงนี้ได้ไหม หยุดให้ฉันได้ไหม
ยิ่งเธอรักเขาเพียงใด ฉันยังหวั่นใจ
อดห่วงเธอไม่ได้เลย
ให้เธอคิดดีดีได้ไหม คิดอีกสักที ให้เธอคิดใหม่
เรื่องราวในวันนั้น ที่เธอบอกฉันยังลืมเธอไม่ได้

( มันลืม มันยังลืมเธอไม่ได้…)

มิวสิควิดีโอเพลง อย่าเพิ่งไป เปิดเกมส์

เพลง อย่าเพิ่งไป
ศิลปิน เปิดเกมส์
เรียบเรียง : ไมค์ จิบิ
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend