คอร์ดเพลง นาฬิกา นุช ประทุมทอง x โอม ศิวะกร

  
Text   


D 
ไม่ผิดหรอกถ้าว่าเธอจะไ
A 
ป..
 
ฉันคงห้ามไ
Bm 
ม่ได้ 
 
G 
ฮ.. 
 
 
A 

INSTRU | Bm | G | D | A |

Bm 
ฉันก็มีให้เ
G 
ธอแค่ใจบางๆ
 
แต่
Bm 
เขานั้นมีให้เ
G 
ธอได้ทุกๆอย่าง
Bm 
มันชั่งต่างกันมากแค่ไ
G 
หนใครๆก็พอรู้
Bm 
ไม่มีค่าพอ 
 
ที่จะ
G 
รั้งเพื่อให้เธออยู่ 
 
D 
ฮ.. 
 
 
A 

Bm 
คำสุดท้ายที่
G 
เธอนั้นเดินมาบอกลา
Bm 
ฉันไม่มีอะไรจะใ
G 
ห้นอกจากน้ำตา
Bm 
ถึงต้องกล้ำต้องกลืน 
 
แต่ก็
G 
ฝืนบอกเหตุผลว่าเ
A 
ธอ..

D 
ไม่ผิดหรอกถ้าว่าเธอจะไ
A 
ป 
 
ฉันคงห้ามไ
Bm 
ม่ได้
 
แต่
G 
ฉันคงมีน้ำตาเสียใจเสียเธอและคงต้องปล่อยเธอ
D 
ไปกับเขาที่เธอต้องก
A 
าร 
 
ให้เธอกับเขาได้รักกัน
Bm 
นานๆ
 
ให้มัน
G 
คุ้มกับก
A 
ารที่ฉันต้องเสียใจ

INSTRU | D | A | Bm | G A |

Bm 
โอ้ย.
G 
.. 
 
 
D 
น้อ.. 
 
 
A 
โอ้ย..
Bm 
อันว่าความฮัก
G 
ล้ม 
 
มันจบลงบ่เป็น
D 
ท่า
 
พอปานเข็มนาฬิ
A 
กาหมุนไปหน้าบ่อ่วยหลัง
Bm 
ตกมาเป็นคนใจ
G 
ฮ้าง 
 
คือมาส่างเจ็บแท้
D 
น้อ
 
เจ็บใจแล้วบ่
A 
พอ.
Bm 
..เขาเยินหย้อ
G 
D 
ค่าบ่มี…
A 
โอ๋ๆๆๆ

INSTRU | Bm | G | D | A |

Bm 
คำสุดท้ายที่
G 
เธอนั้นเดินมาบอกลา
Bm 
ฉันไม่มีอะไรจะใ
G 
ห้นอกจากน้ำตา
Bm 
ถึงต้องกล้ำต้องกลืน 
 
แต่ก็
G 
ฝืนบอกเหตุผลว่าเ
A 
ธอ..

D 
ไม่ผิดหรอกถ้าว่าเธอจะไ
A 
ป 
 
ฉันคงห้ามไ
Bm 
ม่ได้
 
แต่
G 
ฉันคงมีน้ำตาเสียใจเสียเธอและคงต้องปล่อยเธอ
D 
ไปกับเขาที่เธอต้องก
A 
าร 
 
ให้เธอกับเขาได้รักกัน
Bm 
นานๆ
 
ให้มัน
G 
คุ้มกับก
A 
ารที่ฉันต้องเสียใจ

D 
ไม่ผิดหรอกถ้าว่าเธอจะไ
A 
ป 
 
ฉันคงห้ามไ
Bm 
ม่ได้
 
แต่
G 
ฉันคงมีน้ำตาเสียใจเสียเธอและคงต้องปล่อยเธอ
D 
ไปกับเขาที่เธอต้องก
A 
าร 
 
ให้เธอกับเขาได้รักกัน
Bm 
นานๆ
 
ให้มัน
G 
คุ้มกับก
A 
ารที่ฉันต้องเสียใจ

OUTRO | Bm | G | D | A |


ไม่ผิดหรอกถ้าว่าเธอจะไป..
ฉันคงห้ามไม่ได้ โฮ..

ดนตรี

ฉันก็มีให้เธอแค่ใจบางๆ
แต่เขานั้นมีให้เธอได้ทุกๆอย่าง
มันชั่งต่างกันมากแค่ไหนใครๆก็พอรู้
ไม่มีค่าพอ ที่จะรั้งเพื่อให้เธออยู่ โฮ..

คำสุดท้ายที่เธอนั้นเดินมาบอกลา
ฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากน้ำตา
ถึงต้องกล้ำต้องกลืน แต่ก็ฝืนบอกเหตุผลว่าเธอ..

ไม่ผิดหรอกถ้าว่าเธอจะไป ฉันคงห้ามไม่ได้
แต่ฉันคงมีน้ำตาเสียใจเสียเธอและคงต้องปล่อยเธอ
ไปกับเขาที่เธอต้องการ ให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆ
ให้มันคุ้มกับการที่ฉันต้องเสียใจ

ดนตรี

โอ้ย.. น้อ.. โอ้ย..
อันว่าความฮักล้ม มันจบลงบ่เป็นท่า
พอปานเข็มนาฬิกาหมุนไปหน้าบ่อ่วยหลัง
ตกมาเป็นคนใจฮ้าง คือมาส่างเจ็บแท้น้อ
เจ็บใจแล้วบ่พอ.. เขาเยินหย้อ..ค่าบ่มี.. โอ๋ๆๆๆ

ดนตรี

คำสุดท้ายที่เธอนั้นเดินมาบอกลา
ฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากน้ำตา
ถึงต้องกล้ำต้องกลืน แต่ก็ฝืนบอกเหตุผลว่าเธอ..

ไม่ผิดหรอกถ้าว่าเธอจะไป ฉันคงห้ามไม่ได้
แต่ฉันคงมีน้ำตาเสียใจเสียเธอและคงต้องปล่อยเธอ
ไปกับเขาที่เธอต้องการ ให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆ
ให้มันคุ้มกับการที่ฉันต้องเสียใจ

ไม่ผิดหรอกถ้าว่าเธอจะไป ฉันคงห้ามไม่ได้
แต่ฉันคงมีน้ำตาเสียใจเสียเธอและคงต้องปล่อยเธอ
ไปกับเขาที่เธอต้องการ ให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆ
ให้มันคุ้มกับการที่ฉันต้องเสียใจ..

มิวสิควิดีโอ นาฬิกา นุช ประทุมทอง x โอม ศิวะกร

เพลง : นาฬิกา (คอร์ด)
ศิลปิน : นุช ประทุมทอง x โอม ศิวะกร
เนื้อร้อง/ทำนอง : แจ็ค ลูกอีสาน
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน : 081-718-2815
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend