คอร์ดเพลง อย่าเว้าฮอดเขา – โอม ศิวะกร

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง อย่าเว้าฮอดเขา – โอม ศิวะกร


INTRO | Bm | E | A | D F# |
INTRO | Bm | E | A | D |

Bm 
หมู่อย่าถามได้บ่ 
 
เรื่องผู้
Em 
สาวเหลาะแหละถิ่มเฮาไป
 
แค่
A 
คนที่เขาเบิ้ดใจ 
 
พ้อของใ
D 
หม่แล้วถิ่มของเ
F# 
ก่า
 
Bm 
ด้ขี่หลังกระต่าย 
 
เข้าเส้
Em 
นชัยแล้วเขาถิ่มเต่า
 
ลืมเ
A 
สียงไก่ขันยามเช้า 
 
บั
Bm 
ดเขาพ้อนาฬิกาปลุก

 
เฮาอุต
F# 
ส่าห์ 
 
ฝนสากให้เป็
Bm 
นเข็ม 
 
เติมน้ำโอ่งเ
F# 
ต็ม 
 
บัดแม่
Bm 
นเขาตัก
 
หงิ่นมาดู
F# 
หมู่ 
 
ยกเบิ่งจั๊
Bm 
กกั๊ก 
 
เฮาบ่
G 
ฮู้จัก 
 
คนซื่
F# 
อนี้

 
* อย่
Bm 
าเว้าฮอดเขาเถาะหมู่ 
 
เขาไ
E 
ปสู่ที่ชอบแล้ว
 
A 
ขาถิ่มเฮือแจว 
 
ขึ้นเรือสำเ
D 
ภา 
 
 
F# 
 
อย่
Bm 
าเว้าฮอดเขาเถาะหมู่ 
 
เฮาย
E 
อมเป็นหมาหัวเน่า
A 
แค่หมาหลายเจ้า 
 
กินข้าวหลายเ
D 
ฮือน 
 
 
F# 
 
อย่
Bm 
าเว้าฮอดเขาเลยเสี่ยว 
 
ปล่อ
E 
ยกบขึ้นไปกินเดือน
 
ส่ำห
A 
ลังที่มันเป็นเกลื้อน 
 
F#m 
าทาคงบ่ถึงเดือน 
 
Bm 
งสิเลือนหาย

 
**  
Bm 
นับตั้งแต่มื้อนี้ 
 
E 
ฮาสิบ่มักใครง่าย
A 
สิฝึกสิซ้อมหัวใจ 
 
บ่ให้
D 
ไผปั่นหัวง่าย
F# 
 
Bm 
ปจี่เฮาแน้เด้อหมู่ 
 
ถ้
E 
าเกิดเฮาเมาเหล้าตาย
 
ถ้า
A 
ม้มคืนนี้ไปได้ 
 
สิเ
Bm 
ป็นคนใหม่มื้ออื่น

INSTRU | Bm | E | A | D F# |
INSTRU | B | Em | F# | Bm |

( *, ** )

 
ถ้า
A 
ม้มคืนนี้ไปได้ 
 
สิ
Bm 
เป็นคนใหม่มื้ออื่น
 
ถ้า
A 
ม้มคืนนี้ไปได้
F#m 
.. 
 
สิเป็นคนใหม่มื้
Bm 
ออื่น

เนื้อเพลง
หมู่อย่าถามได้บ่ เรื่องผู้สาวเหลาะแหละถิ่มเฮาไป
แค่คนที่เขาเบิ้ดใจ พ้อของใหม่แล้วถิ่มของเก่า
ได้ขี่หลังกระต่าย เข้าเส้นชัยแล้วเขาถิ่มเต่า
ลืมเสียงไก่ขันยามเช้า บัดเขาพ้อนาฬิกาปลุก

เฮาอุตส่าห์ ฝนสากให้เป็นเข็ม
เติมน้ำโอ่งเต็ม บัดแม่นเขาตัก
หงิ่นมาดูหมู่ ยกเบิ่งจั๊กกั๊ก
เฮาบ่ฮู้จัก คนซื่อนี้

อย่าเว้าฮอดเขาเถาะหมู่ เขาไปสู่ที่ชอบแล้ว
เขาถิ่มเรือแจว ขึ้นเรือสำเภา
อย่าเว้าฮอดเขาเถาะหมู่ เฮายอมเป็นหมาหัวเน่า
แค่หมาหลายเจ้า กินข้าวหลายเฮือน
อย่าเว้าฮอดเขาเลยเสี่ยว ปล่อยกบขึ้นไปกินเดือน
ส่ำหลังที่มันเป็นเกลื้อน ยาทาคงบ่ถึงเดือน คงสิเลือนหาย

นับตั้งแต่มื้อนี้ เฮาสิบ่มักใครง่าย
สิฝึกสิซ้อมหัวใจ บ่ให้ไผปั่นหัวง่าย ๆ
ไปจี่เฮาแน้เด้อหมู่ ถ้าเกิดเฮาเมาเหล้าตาย
ถ้าม้มคืนนี้ไปได้ สิเป็นคนใหม่มื้ออื่น

อย่าเว้าฮอดเขาเถาะหมู่ เขาไปสู่ที่ชอบแล้ว
เขาถิ่มเรือแจว ขึ้นเรือสำเภา
อย่าเว้าฮอดเขาเถาะหมู่ เฮายอมเป็นหมาหัวเน่า
แค่หมาหลายเจ้า กินข้าวหลายเฮือน
อย่าเว้าฮอดเขาเลยเสี่ยว ปล่อยกบขึ้นไปกินเดือน
ส่ำหลังที่มันเป็นเกลื้อน ยาทาคงบ่ถึงเดือน คงสิเลือนหาย

นับตั้งแต่มื้อนี้ เฮาสิบ่มักใครง่าย
สิฝึกสิซ้อมหัวใจ บ่ให้ไผปั่นหัวง่าย ๆ
ไปจี่เฮาแน้เด้อหมู่ ถ้าเกิดเฮาเมาเหล้าตาย
ถ้าม้มคืนนี้ไปได้ สิเป็นคนใหม่มื้ออื่น
ถ้าม้มคืนนี้ไปได้ สิเป็นคนใหม่มื้ออื่น
ถ้าม้มคืนนี้ไปได้ สิเป็นคนใหม่มื้ออื่น
เพลง : อย่าเว้าฮอดเขา
ศิลปิน : โอม ศิวะกร
ผู้แต่ง : งัวน้อย กันทรลักษ์
ดนตรี : จินนี่ ภูไท
อย่าเว้าฮอดเขา - โอม ศิวะกร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend