คอร์ดเพลง ไม่ตอบเลยน้า LAZ1

  
Text   


INTRO | Bb |

 
เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยน้
Eb 
 
ทักไปแล้
วไม่ตอบเลย
Dm 
น้า.. 
 
 
Gm 

INSTRU | Bm F | Bb |

 
   
Eb 
เธอน่ะเคยรายงานกันทั้ง
วัน
 
   
Dm 
ทำอะไรก็เล่าให้ฉัน
Gm 
ฟัง
 
   
Cm 
ถ้าฉันพิมพ์ไปว่าคิดถึง
จัง
 
   เธอก็ตอบคิดถึง
Bb 
จัง
 
   คุยกันงุ้งงิ้ง สุดจะมุ้งมิ้ง  
 

 
Y
Eb 
eah 
 
เราก็คุยกันมาอยู่ดี๊
ดี
 
Dm 
ล้วไม่รู้ยังไงอ่ะตอ
Gm 
นนี้
 
เขาบอกให้รอ
Eb 
17 
 
นา
ที
 
แต่เนี่ยต้องรอ
Bb 
เหมือนนานเป็นปี

 
ทำ
Gm 
ไรอยู่ครับ 
 
คือที่ทักเธอตอนบ่าย
 
รอ
Bb 
ไปยาว ๆ มาอีกทีตอน Goodnight
 
ทัก
Eb 
ไปเท่าไรก็ ไม่ตอบ ถามว่าทำไรก็ ไม่บอก
 
หาย
ไปอย่างนี้มันได้อ๋อ 
 
ไม่รักแล้วหรอ

 
เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยน้
Eb 
 
ทักไปแล้
วไม่ตอบเลยน้
Dm 
 
แชทเร
Gm 
ามันช่างหนักขว
Cm 
 
ปล่อยให้ฉันคิ
ดถึงเธอข้างเดี
Bb 
ยว
 
อ่านแล้
Eb 
วเธอก็ไม่เห็นตอ
 
อย่างกับว่าฉัน
Dm 
มันไม่สำคัญหร
Gm 
อก
 
ทำอย่าง
Cm 
นี้ 
 
ใจคอไม่ดี
รู้เปล่
Bb 

 
ตะดึ
Eb 
ง.. ตะดึง.. ตะดึงตึ
ง..
 
เนี่ยความคิดถึ
Dm 
งของฉันที่ส่งไ
Gm 
 
ตะดึ
Cm 
ง.. ตะดึง.. ตะดึงตึ
 
ตะดึ
Bb 
ง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง.. ตึ๊งตึงตึง..

INSTRU | Eb F | Dm | Gm |

 
เธอหา
Gm 
ยไปไหนไม่บอก 
 
ไม่ค่อยจะตอบเลย
 
What’s the matter?
 
 
เธอเป็น
Eb 
อะไรหรือเปล่า 
 
ไม่รักหรือเปล่
าอ่ะ
 
What’s the matter?
 
 
ไม่รู้
Gm 
ว่าเธอไม่ว่าง หรือว่ามีใครที่อยู่ข้าง ๆ เธอ
 
รู้ไหมมีคนที่คิดมาก  
I’m gonna die girl

 
O
Gm 
h เธอไม่รู้หรือว่าเธอไม่ได้ Read
 
มีแต่ฉัน
Eb 
เองที่ Miss you so

 
ทำ
Gm 
ไรอยู่ครับ 
 
คือที่ทักเธอตอนบ่าย
 
รอ
Bb 
ไปยาว ๆ มาอีกทีตอน Goodnight
 
ทัก
Eb 
ไปเท่าไรก็ ไม่ตอบ ถามว่าทำไรก็ ไม่บอก
 
หา
ยไปอย่างนี้มันได้อ๋อ 
 
ไม่รักแล้วหรอ

 
เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยน้
Eb 
 
ทักไปแล้
วไม่ตอบเลยน้
Dm 
 
แชทเร
Gm 
ามันช่างหนักขว
Cm 
 
ปล่อยให้ฉันคิ
ดถึงเธอข้างเดี
Bb 
ยว
 
อ่านแล้
Eb 
วเธอก็ไม่เห็นตอ
 
อย่างกับว่าฉัน
Dm 
มันไม่สำคัญหร
Gm 
อก
 
ทำอย่าง
Cm 
นี้ 
 
ใจคอไม่ดี
รู้เปล่
Bb 

INSTRU | Eb Dm | Gm | ( 4 Times )

 
เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยน้
Eb 
 
ทักไปแล้
วไม่ตอบเลยน้
Dm 
 
แชทเร
Gm 
ามันช่างหนักขว
Cm 
 
ปล่อยให้ฉันคิ
ดถึงเธอข้างเดี
Bb 
ยว
 
อ่านแล้
Eb 
วเธอก็ไม่เห็นตอ
 
อย่างกับว่าฉัน
Dm 
มันไม่สำคัญหร
Gm 
อก
 
ทำอย่าง
Cm 
นี้ 
 
ใจคอไม่ดี
รู้เปล่
Bb 

 
เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยน้
Eb 
 
ทักไปแล้
วไม่ตอบเลยน้
Dm 
 
แชทเร
Gm 
ามันช่างหนักขว
Cm 
 
ปล่อยให้ฉันคิ
ดถึงเธอข้างเดี
Bb 
ยว
 
อ่านแล้
Eb 
วเธอก็ไม่เห็นตอ
 
อย่างกับว่าฉัน
Dm 
มันไม่สำคัญหร
Gm 
อก
 
ทำอย่าง
Cm 
นี้ 
 
ใจคอไม่ดี
รู้เปล่
Bb 

 
ตะดึ
Eb 
ง.. ตะดึง.. ตะดึงตึ
ง..
 
เนี่ยความคิดถึ
Dm 
งของฉันที่ส่งไ
Gm 
 
ตะดึ
Cm 
ง.. ตะดึง.. ตะดึงตึ
 
ตะดึ
Bb 
ง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง.. ตึ๊งตึงตึง..

 
ตะดึ
Eb 
ง.. ตะดึง.. ตะดึงตึ
ง..
 
เนี่ยความคิดถึ
Dm 
งของฉันที่ส่งไ
Gm 
 
ตะดึ
Cm 
ง.. ตะดึง.. ตะดึงตึ
 
ตะดึ
Bb 
ง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง.. ตึ๊งตึงตึง..


เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยน้า
ทักไปแล้วไม่ตอบเลยน้า..

ดนตรี

เธอน่ะเคยรายงานกันทั้งวัน
ทำอะไรก็เล่าให้ฉันฟัง
ถ้าฉันพิมพ์ไปว่าคิดถึงจัง
เธอก็ตอบคิดถึงจัง
คุยกันงุ้งงิ้ง สุดจะมุ้งมิ้ง

Yeah เราก็คุยกันมาอยู่ดี๊ดี
แล้วไม่รู้ยังไงอ่ะตอนนี้
เขาบอกให้รอ 17 นาที
แต่เนี่ยต้องรอเหมือนนานเป็นปี

ทำไรอยู่ครับ คือที่ทักเธอตอนบ่าย
รอไปยาว ๆ มาอีกทีตอน Goodnight
ทักไปเท่าไรก็ ไม่ตอบ ถามว่าทำไรก็ ไม่บอก
หายไปอย่างนี้มันได้อ๋อ ไม่รักแล้วหรอ

เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยน้า
ทักไปแล้วไม่ตอบเลยน้า
แชทเรามันช่างหนักขวา
ปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างเดียว
อ่านแล้วเธอก็ไม่เห็นตอบ
อย่างกับว่าฉันมันไม่สำคัญหรอก
ทำอย่างนี้ ใจคอไม่ดี รู้เปล่า

ตะดึง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง..
เนี่ยความคิดถึงของฉันที่ส่งไป
ตะดึง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง
ตะดึง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง.. ตึ๊งตึงตึง..

ดนตรี

เธอหายไปไหนไม่บอก ไม่ค่อยจะตอบเลย
What’s the matter?
เธอเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่รักหรือเปล่าอ่ะ
What’s the matter?
ไม่รู้ว่าเธอไม่ว่าง หรือว่ามีใครที่อยู่ข้าง ๆ เธอ
รู้ไหมมีคนที่คิดมาก I’m gonna die girl

Oh เธอไม่รู้หรือว่าเธอไม่ได้ Read
มีแต่ฉันเองที่ Miss you so

ทำไรอยู่ครับ คือที่ทักเธอตอนบ่าย
รอไปยาว ๆ มาอีกทีตอน Goodnight
ทักไปเท่าไรก็ ไม่ตอบ ถามว่าทำไรก็ ไม่บอก
หายไปอย่างนี้มันได้อ๋อ ไม่รักแล้วหรอ

เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยน้า
ทักไปแล้วไม่ตอบเลยน้า
แชทเรามันช่างหนักขวา
ปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างเดียว
อ่านแล้วเธอก็ไม่เห็นตอบ
อย่างกับว่าฉันมันไม่สำคัญหรอก
ทำอย่างนี้ ใจคอไม่ดี รู้เปล่า

ดนตรี

เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยน้า
ทักไปแล้วไม่ตอบเลยน้า
แชทเรามันช่างหนักขวา
ปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างเดียว
อ่านแล้วเธอก็ไม่เห็นตอบ
อย่างกับว่าฉันมันไม่สำคัญหรอก
ทำอย่างนี้ ใจคอไม่ดี รู้เปล่า

เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยน้า
ทักไปแล้วไม่ตอบเลยน้า
แชทเรามันช่างหนักขวา
ปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างเดียว
อ่านแล้วเธอก็ไม่เห็นตอบ
อย่างกับว่าฉันมันไม่สำคัญหรอก
ทำอย่างนี้ ใจคอไม่ดี รู้เปล่า

ตะดึง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง..
เนี่ยความคิดถึงของฉันที่ส่งไป
ตะดึง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง
ตะดึง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง.. ตึ๊งตึงตึง..

ตะดึง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง..
เนี่ยความคิดถึงของฉันที่ส่งไป
ตะดึง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง
ตะดึง.. ตะดึง.. ตะดึงตึง.. ตึ๊งตึงตึง..

มิวสิควิดีโอ ไม่ตอบเลยน้า LAZ1

เพลง : ไม่ตอบเลยน้า
ศิลปิน : LAZ1
เนื้อร้อง/ทำนอง : Achariya Dulyapaiboon
เรียบเรียง : Worachet Thanupongcharat
ติดต่องานแสดง : TW/IG : oueiija
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend