คอร์ดเพลง นึกภาพเราสอง N/A

  
Text   


INTRO | Fm Cm | Bbm |

Fm 
  I’ try on
Cm 
ly you like
 
  
Bbm 
นับเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้เจอกันอีกใช่ไหม
Fm 
  ฉันมีคำ
Cm 
พูดที่เก็บเอาไว้
 
  เพลง
Bbm 
รักฉันทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าเธอจะฟังใช่ไหม

Fm 
  นึกภาพเราสองควง
Cm 
แขน
 
  แล้วเดินด้วยกัน เปิดเพลงฟังซ้ำ
 
Bbm 
  เราทำแบบนี้กันอยู่ทุกวัน
 
  และอยู่ด้วยกันจนเป็นประจำ ถึงผมจะเรียนไม่เก่ง
 
 
  แต่
Cm 
เธอก็เป็นเหมือนครูประจำชั้น

Fm 
  และเราทั้งคู่ก็ไม่ได้เลิศเลอ
 
นั่ง
Cm 
มองดูศิลปะที่เราเคยวาดถึงใครไม่ชอบ
 
แต่ว่าเธอเพ
Bbm 
ลิดเพลินสิ่งสวยงามนั่นก็คือเธอ
 
ถึงใครจะบอกว่าเธอไม่สวยผมบอกให้เชิดเธอ
 

Fm 
  มันแทบไม่จำเป็น
 
ว่าเงินข้างใ
Cm 
นบัญชีของเธอน่ะมันต้องมีเป็นแสน
 
และต่อให้
Bbm 
ดับหรือเพลงไม่ดังผมก็ยังมีอีกแผน
 
และถ้าวันหนึ่งเธอทิ้งผมไปผมก็ยังมีตังค์ตีกะหรี่อีกแสน
 

Fm 
  ควงแขนกันไปถึงวันศุกร์
 
ทุกๆ
Cm 
วันคือวันของเรามันไม่มีวันหยุด
 
บอก
Bbm 
รักซ้ำๆ 
 
พูดทีหอมทีทำอยู่อย่างนั้น

 
Baby  
Fm 
girl you are superstar
 
ผมไม่ต้องการอ
Cm 
ะไร
 
ผมขอแค่เธอและเธอเท่านั้นในตอนที่ลุกขึ้น
Bbm 
มา
 
เธอทำให้ใจที่ร้อนเป็นไฟไม่เคยจะดับเลยสักนิด
 
 
และให้มันนิ่งสงบ หรือไม่ต้องหยุดเว
Fm 
ลา
 
มีอะไรที่เธอต้องการและจะไม่ได้
 
 
หรือเธอนั้นป
Cm 
รารถนา
 
เธอไม่จำเป็นต้องดีหรือสวยหรือว่าต้อง
Bbm 
อยู่บนฟ้า

 
และถ้า
Fm 
เธอชอบร้องเพลงก็ดี 
 
 
Cm 
ชอบร้องเพลงก็ดี
 
แค่ปล่อยใจไ
Bbm 
ปกับเสียงดนตรีบรรเลง
 
และถ้า
Fm 
เธอชอบร้องเพลงก็ดี 
 
 
Cm 
ชอบร้องเพลงก็ดี
 
แค่ปล่อยใจไ
Bbm 
ปกับเสียงดนตรีบรรเลง

 
อยู่กับ
Fm 
ฉันด้วยกันพร้อมควันจางๆ
Cm 
  รอยยิ้มเธอบางๆ
Bbm 
ดูดให้เวลาเดินช้าๆ 
 
เราจะได้รักกันนานๆ
 
อยู่กับ
Fm 
ฉันด้วยกันพร้อมควันจางๆ
Cm 
  รอยยิ้มเธอบางๆ
Bbm 
ดูดให้เวลาเดินช้าๆ 
 
เราจะได้รักกันนานๆ

Fm 
  นึกภาพเราสองควง
Cm 
แขน
 
  แล้วเดินด้วยกัน เปิดเพลงฟังซ้ำ
 
Bbm 
  เราทำแบบนี้กันอยู่ทุกวัน
 
  และอยู่ด้วยกันจนเป็นประจำ ถึงผมจะเรียนไม่เก่ง
 
 
  แต่
Cm 
เธอก็เป็นเหมือนครูประจำชั้น

Fm 
  และเราทั้งคู่ก็ไม่ได้เลิศเลอ
 
นั่ง
Cm 
มองดูศิลปะที่เราเคยวาดถึงใครไม่ชอบ
 
แต่ว่าเธอเพ
Bbm 
ลิดเพลินสิ่งสวยงามนั่นก็คือเธอ
 
ถึงใครจะบอกว่าเธอไม่สวยผมบอกให้เชิดเธอ
 

Fm 
  มันแทบไม่จำเป็น
 
ว่าเงินข้างใ
Cm 
นบัญชีของเธอน่ะมันต้องมีเป็นแสน
 
และต่อให้
Bbm 
ดับหรือเพลงไม่ดังผมก็ยังมีอีกแผน
 
และถ้าวันหนึ่งเธอทิ้งผมไปผมก็ยังมีตังค์ตีกะหรี่อีกแสน
 

Fm 
  ควงแขนกันไปถึงวันศุกร์
 
ทุกๆ
Cm 
วันคือวันของเรามันไม่มีวันหยุด
 
บอก
Bbm 
รักซ้ำๆ 
 
พูดทีหอมทีทำอยู่อย่างนั้น


I’m try only you like
นับเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้เจอกันอีกใช่ไหม
ฉันมีคำพูดที่เก็บเอาไว้
เพลงรักฉันทำไม่เป็นหรอก
แต่ว่าเธอจะฟังใช่ไหม

นึกภาพเราสองควงแขนแล้วเดินด้วยกัน
เปิดเพลงฟังซ้ำ
เราทำแบบนี้กันอยู่ทุกวัน
และอยู่ด้วยกันจนเป็นประจำ ถึงผมจะเรียนไม่เก่ง
แต่เธอก็เป็นเหมือนครูประจำชั้น

และเราทั้งคู่ก็ไม่ได้เลิศเลอ
นั่งมองดูศิลปะที่เราเคยวาดถึงใครไม่ชอบ
แต่ว่าเธอเพลิดเพลิน
สิ่งสวยงามนั่นก็คือเธอ
ถึงใครจะบอกว่าเธอไม่สวยผมบอกให้เชิดเธอ

มันแทบไม่จำเป็น
ว่าเงินข้างในบัญชีของเธอน่ะมันต้องมีเป็นแสน
และต่อให้ดับหรือเพลงไม่ดังผมก็ยังมีอีกแผน
และถ้าวันหนึ่งเธอทิ้งผมไป
ผมก็ยังมีตังค์ตีกะรี่อีกแสน
ควงแขนกันไปถึงวันศุกร์
ทุกๆ วันคือวันของเรามันไม่มีวันหยุด
บอกรักซ้ำๆ พูดทีหอมทีทำอยู่อย่างนั้น

Baby girl you are superstar
ผมไม่ต้องการอะไร
ผมขอแค่เธอและเธอเท่านั้นในตอนที่ลุกขึ้นมา
เธอทำให้ใจที่ร้อนเป็นไฟไม่เคยจะดับเลยสักนิด

และให้มันนิ่งสงบ หรือไม่ต้องหยุดเวลา
มีอะไรที่เธอต้องการและจะไม่ได้
หรือเธอนั้นปรารถนา
เธอไม่จำเป็นต้องดีหรือสวยหรือว่าต้องอยู่บนฟ้า

และถ้าเธอชอบร้องเพลงก็ดี ชอบร้องเพลงก็ดี
แค่ปล่อยใจไปกับเสียงดนตรีบรรเลง
และถ้าเธอชอบร้องเพลงก็ดี ชอบร้องเพลงก็ดี
แค่ปล่อยใจไปกับเสียงดนตรีบรรเลง

อยู่กับฉันด้วยกันพร้อมควันจางๆ
รอยยิ้มเธอบางๆ
ดูดให้เวลาเดินช้าๆ เราจะได้รักกันนานๆ

อยู่กับฉันด้วยกันพร้อมควันจางๆ
รอยยิ้มเธอบางๆ
ดูดให้เวลาเดินช้าๆ เราจะได้รักกันนานๆ

นึกภาพเราสองควงแขนแล้วเดินด้วยกัน
เปิดเพลงฟังซ้ำ
เราทำแบบนี้กันอยู่ทุกวัน
และอยู่ด้วยกันจนเป็นประจำ ถึงผมจะเรียนไม่เก่ง
แต่เธอก็เป็นเหมือนครูประจำชั้น

และเราทั้งคู่ก็ไม่ได้เลิศเลอ
นั่งมองดูศิลปะที่เราเคยวาดถึงใครไม่ชอบ
แต่ว่าเธอเพลิดเพลิน
สิ่งสวยงามนั่นก็คือเธอ
ถึงใครจะบอกว่าเธอไม่สวยผมบอกให้เชิดเธอ

มันแทบไม่จำเป็น
ว่าเงินข้างในบัญชีของเธอน่ะมันต้องมีเป็นแสน
และต่อให้ดับหรือเพลงไม่ดังผมก็ยังมีอีกแผน
และถ้าวันหนึ่งเธอทิ้งผมไป
ผมก็ยังมีตังค์ตีกะรี่อีกแสน
ควงแขนกันไปถึงวันศุกร์
ทุกๆ วันคือวันของเรามันไม่มีวันหยุด
บอกรักซ้ำๆ พูดทีหอมทีทำอยู่อย่างนั้น

มิวสิควิดีโอ นึกภาพเราสอง N/A

เพลง : นึกภาพเราสอง (คอร์ด)
ศิลปิน : N/A
Beat : sakarin
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend