คอร์ดเพลง ปีแสง – Jetset’er

เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | F | Bbm | F | Bbm |

..บนท้องฟ้ามีดวง
Bbm 
ดาวนับล้าน
..จักรวาลแสนกว้างใ
Cm 
หญ่
จะมีไหมใ
Bb 
ครสักคน 
 
Am 
ที่รู้สึกเหมือนกันตอ
Gm 
นนี้

..หากมีแรงแห่งค
Bbm 
วามเหงา
..ดูดดึงเราเข้ามาใ
Cm 
กล้
 
เห
วี่ยงให้หัวใ
Bb 
จได้ผูกพันธ์
Am 
กับใครค
Dm7 
นนั้นชีวิ
Gm 
ตฉัน
 
ก็
Bb 
คงไม่เหงาอีกต่
อไป
Eb 

 
*  
Bb 
ขอดาวบ
C/Bb 
นฟ้า 
 
 
ส่งควา
Am 
มรักข้ามเวลามาได้ไ
Dm 
หม
 
และ
Gm 
แม้ใครคน
นั้น … อยู่ห่าง
กันสุด
Cm 
แสนไกล
 
กี่ปีแ
Bb 
สง … ก็จ
C/Bb 
ะรอ
 
ฉันจ
Am 
ะรอมอบความรักหมดหั
Dm 
วใจ
 
หากใครค
Gm 
นนั้น … ที่เกิดมาเพื่อ
ฉัน 
 
เค้ามีอยู่จ
ริง

INSTRU | F | Bbm | F | Gm |

..อยากให้แรงแห่งค
Bbm 
วามเหงา
..ดูดดึงเราเข้ามาใ
Cm 
กล้
 
เห
วี่ยงให้หัวใ
Bb 
จได้ผูกพันธ์
Am 
กับใครค
Dm7 
นนั้นชีวิ
Gm 
ตฉัน
 
ก็
Bb 
คงไม่เหงาอีกต่
อไป
Eb 

( * )

D7 
…หากใครค
Gm 
นนั้น 
 
 
ที่เกิดมาเพื่
อฉัน.. 
 
เค้ามีอยู่จริง

OUTRO | F | Bbm | ( 4 Times ) | F |

เนื้อเพลง
บนท้องฟ้ามีดวงดาวนับล้าน
จักรวาลแสนกว้างใหญ่
จะมีไหมใครสักคน … ที่รู้สึกเหมือนกันตอนนี้

หากมีแรงแห่งความเหงา
ดูดดึงเราเข้ามาใกล้
เหวี่ยงให้หัวใจได้ผูกพันธ์
ชีวิตฉัน … ก็คงไม่เหงาอีกต่อไป

ขอดาวบนฟ้า … ส่งความรักข้ามเวลามาได้ไหม
แม้ใครคนนั้น … อยู่ห่างกันสุดแสนไกล
กี่ปีแสง … ก็จะรอ ฉันจะรอมอบความรักหมดหัวใจ
หากใครคนนั้น … ที่เกิดมาเพื่อฉัน เค้ามีอยู่จริง

อยากให้แรงแห่งความเหงา
ดูดดึงเราเข้ามาใกล้
เหวี่ยงให้หัวใจได้ผูกพันธ์
ชีวิตฉัน … ก็คงไม่เหงาอีกต่อไป

ขอดาวบนฟ้า … ส่งความรักข้ามเวลามาได้ไหม
แม้ใครคนนั้น … อยู่ห่างกันสุดแสนไกล
กี่ปีแสง … ก็จะรอ ฉันจะรอมอบความรักหมดหัวใจ
หากใครคนนั้น … ที่เกิดมาเพื่อฉัน เค้ามีอยู่จริง
เพลง ปีแสง(11)
ศิลปิน Jetset’er
คำร้อง/ทำนอง Ojets, ภูสอยดาว
เรียบเรียง Jetset’er
คอร์ดเพลง ปีแสง - Jetset'er