คอร์ดเพลง เธอเก่ง – Jetset’er

  
Text   


 
ท่ามกลางพายุฝ
G 
น 
 
ที่โหมกระหน่ำ
 
ท่ามกลางคำว่า
Em 
เรา 
 
ที่เป็นอดีตไป
 
ท่ามกลางเงาของไ
Cmaj7 
ฟที่สะท้อนบนถนนใหญ่
 
รับรู้ถึงความสะ
Cmmaj7 
ใจของใครบางคน

 
ท่ามกลางเดือนและด
G 
าวที่ค่อยค่อยลาไป
 
ท่ามกลางความเสียใ
Em 
จที่ไม่มีใครสน
 
ท่ามกลางหยดน้ำ
Cmaj7 
ตาที่มันยังรินไหลหล่น
 
เพราะรู้ว่าคนอีก
Cmaj7 
คนเขาไปมีใคร

 
* เธอเก่งที่ทำให้ฉั
Em 
นยังจำเธอไม่
Em7 
ลืม
 
เธอเก่งที่ทำให้
Cmaj9 
ฉันดื่มด่ำกับความ
G 
ทุกข์ทน
 
เธอเก่งที่ทำให้
Em 
ฉัน 
 
เจอใครกี่
Bm7 
คน
 
ก็ไม่ทำให้
Cmaj9 
ลืมเธอไปจากหัวใจ

 
** ฉันแพ้ให้เธอทุกท
G 
าง 
 
โอ้ที่รัก
 
ฉันแพ้ให้เธอทุกท
Em 
าง 
 
หมดหัวใจ
 
แพ้เธอหมดทุก
Cmaj7 
ทางจริงๆ 
 
ไม่ว่ายังไง
 
คำว่า
Cmmaj7 
รักก็ยังอยู่กลางหัว
D 
ใจ

 
*** ฉันคิดถึงเธอทุก
G 
ที 
 
โอ้ที่รัก
 
เริ่มต้นไม่ได้สัก
Em 
ที 
 
กับคนไหน 
 
คิดถึงเธอเหลือ
Cmaj7 
เกิน หมดหัวใจ (ได้ยินไหม)
 
ฝนฟ้าจะเป็นอย่างไ
Cmmaj7 
ร 
 
หัวใ
D 
จ 
 
ก็ยังเป็นของเธ
G 
D7 
 
นั่งมองเธอแล้ว
G 
ยิ้มให้รูปเก่าๆ
 
เหลือเพียงคำว่าเ
Em 
ราที่มันไม่เคลื่อนไหว
 
เหลือเพียงความงด
Cmaj7 
งามที่เป็นแค่เพียงรูปถ่าย
 
เหลือเพียงลมหาย
Cmaj7 
ใจที่ใกล้เบา
D 
ลง

( * , **, *** )

INSTRU | Em | Bm7 | Cmaj9 | G |
INSTRU | Em | Bm7 | Cmaj9 | D |

( **, *** ) 

INSTRU | Em | A7 |

 
หัวใ
Cmaj7 
จ ฉันยังเป็นของ.. เธอ

OUTRO | G |

เนื้อเพลง
ท่ามกลางพายุฝน ที่โหมกระหน่ำ
ท่ามกลางคำว่าเรา ที่เป็นอดีตไป
ท่ามกลางเงาของไฟที่สะท้อนบนถนนใหญ่
รับรู้ถึงความสะใจของใครบางคน


ท่ามกลางเดือนและดาวที่ค่อยค่อยลาไป
ท่ามกลางความเสียใจที่ไม่มีใครสน
ท่ามกลางหยดน้ำตาที่มันยังรินไหลหล่น
เพราะรู้ว่าคนอีกคนเขาไปมีใคร


* เธอเก่งที่ทำให้ฉันยังจำเธอไม่ลืม
เธอเก่งที่ทำให้ฉันดื่มด่ำกับความทุกข์ทน
เธอเก่งที่ทำให้ฉัน เจอใครกี่คน
ก็ไม่ทำให้ลืมเธอไปจากหัวใจ


** ฉันแพ้ให้เธอทุกทาง โอ้ที่รัก
ฉันแพ้ให้เธอทุกทาง หมดหัวใจ
แพ้เธอหมดทุกทางจริงจริง ไม่ว่ายังไง
คำว่ารักก็ยังอยู่กลางหัวใจ
ฉันคิดถึงเธอทุกที โอ้ที่รัก
เริ่มต้นไม่ได้สักที กับคนไหน
คิดถึงเธอเหลือเกิน หมดหัวใจ
ฝนฟ้าจะเป็นอย่างไร หัวใจก็ยังเป็นของเธอ


นั่งมองเธอแล้วยิ้มให้รูปเก่าเก่า
เหลือเพียงคำว่าเราที่มันไม่เคลื่อนไหว
เหลือเพียงความงดงามที่เป็นแค่เพียงรูปถ่าย
เหลือเพียงลมหายใจที่ใกล้เบาลง


( *, ** )


( ดนตรี )


( ** )


( ดนตรี )


หัวใจฉันยังเป็นของ..เธอ…
เธอเก่ง(Still) – Jetset’er
สังกัด White Music Record
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : Jetset’er
โปรดิวเซอร์ : Ojets
Digital Download *1230156
Jetset'er - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend