คอร์ดเพลง สัญญาณ – Jetset’er

  
Text   

 
หาก
Asus2 
ทุกสัญญาณที่เธอส่ง
Aaug 
มาให้กับฉัน
 
มีความ
A6 
หมายข้างในที่ซ่อนอยู่ว่าเธอ
A7 
คิดเหมือนกัน
 
โปรด
Dmaj7 
เอ่ยมันออกมา
 
อย่า
C#m7 
ปล่อยให้ค้าง
F#m7 
คา
 
Gmaj7 
ยานคือดาวบน
E 
ฟ้า 
 
ว่าฉันรักเธอ

INSTRU | Amaj7 | Asus2 | A6 | A7 |
INSTRU | Dmaj7 | C#m7 F#m7 | Gmaj7 | E |

Amaj7 
มองแววตาของเธอมาก็หลายที
F#m7 
ดูอาการที่มีก็ห่วงหากัน
Dmaj7 
อาจเพราะคำว่า
C#m7 
เพื่อนเท่านั้น
 
ที่
Gmaj7 
ขวางกั้นระหว่าง
E 
เรา

 
ในบาง
C#m7 
ครั้ง 
 
ไม่อยาก
Dmaj7 
คิดไปเอง
 
จากทุกอา
Gmaj7 
การที่เธอส่ง
E 
มา 
 
(ว่าคือความรัก)

 
แค่เพียงอยาก
Amaj7 
รู้ความจริง
 
ว่าเธอคิดต่อกันแบบไหน  
 
 
และที่
F#m7 
ข้างในหัวใจมีใครอยู่แล้วหรือไม่
 
อ่าน
Dmaj7 
ดูจากแววตา 
 
ไม่
C#m7 
กล้าจะคิดไป
 
ว่า
Gmaj7 
เคมีในหัวใจตรง
E 
กัน
 
หาก
Asus2 
ทุกสัญญาณ
 
ที่เธอส่ง
Aaug 
มาให้กับฉัน
 
มีความ
A6 
หมายข้างในที่ซ่อนอยู่
 
ว่าเธอ
A7 
คิดเหมือนกัน
 
โปรด
Dmaj7 
เอ่ยมันออกมา
 
อย่า
C#m7 
ปล่อยให้ค้าง
F#m7 
คา
 
Gmaj7 
ยานคือดาวบน
E 
ฟ้า 
 
ว่าฉันรักเธอ

Amaj7 
ความในใจทั้งสองเราต่างก็มี
F#m7 
คงจะดีถ้ามีโอกาสพูดมัน
Dmaj7 
แต่เพราะคำว่า
C#m7 
เพื่อนเท่านั้น
 
ที่
Gmaj7 
ขวางกั้นระหว่าง
E 
เรา

 
ในบาง
C#m7 
ครั้ง 
 
ไม่อยาก
Dmaj7 
คิดไปเอง
 
จากทุกอา
Gmaj7 
การที่เธอส่ง
E 
มา 
 
(ว่าคือความรัก)

 
แค่เพียงอยาก
Amaj7 
รู้ความจริง
 
ว่าเธอคิดต่อกันแบบไหน  
 
 
และที่
F#m7 
ข้างในหัวใจมีใครอยู่แล้วหรือไม่
 
อ่าน
Dmaj7 
ดูจากแววตา 
 
ไม่
C#m7 
กล้าจะคิดไป
 
ว่า
Gmaj7 
เคมีในหัวใจตรง
E 
กัน
 
หาก
Asus2 
ทุกสัญญาณ
 
ที่เธอส่ง
Aaug 
มาให้กับฉัน
 
มีความ
A6 
หมายข้างในที่ซ่อนอยู่
 
ว่าเธอ
A7 
คิดเหมือนกัน
 
โปรด
Dmaj7 
เอ่ยมันออกมา
 
อย่า
C#m7 
ปล่อยให้ค้าง
F#m7 
คา
 
Gmaj7 
ยานคือดาวบน
E 
ฟ้า 
 
ว่าฉันรักเธอ

INSTRU | Bmaj7 | Bmaj7 | G#m7 | G#m7 |
INSTRU | Emaj7 | Ebm7 G#m7 | Amaj7 | F# |

 
แค่เพียงอยาก
Bmaj7 
รู้ความจริง
 
ว่าเธอคิดต่อกันแบบไหน  
 
 
และที่
G#m7 
ข้างในหัวใจมีใครอยู่แล้วหรือไม่
 
อ่าน
G#m7 
ดูจากแววตา 
 
ไม่
Ebm7 
กล้าจะคิดไป
 
ว่า
C#m7 
เคมีในหัวใจตรง
F# 
กัน
 
หาก
Bmaj7 
ทุกสัญญาณที่เธอส่ง
Baug 
มาให้กับฉัน
 
มีความ
B6 
หมายข้างในที่ซ่อนอยู่
 
ว่าเธอ
B7 
คิดเหมือนกัน
 
โปรด
G#m7 
เอ่ยมันออกมา
 
อย่า
Ebm7 
ปล่อยให้ค้าง
G#m7 
คา
 
Amaj7 
ยานคือดาวบน
F# 
ฟ้า 
 
ว่าฉันรัก
Bmaj7 
เธอ

 
คำคำ
G#m7 
นี้
 
ให้ฉันมั่น
G#m7 
ใจซักที 
 
 
Ebm7 
..โฮ โฮ้  
C#m7 
 
F# 
 
หาก
Bmaj7 
ทุกสัญญาณที่เธอส่ง
Baug 
มาให้กับฉัน
 
มีความ
B6 
หมายข้างในที่ซ่อนอยู่
 
ว่าเธอ
B7 
คิดเหมือนกัน
 
โปรด
G#m7 
เอ่ยมันออกมา
 
อย่า
Ebm7 
ปล่อยให้ค้าง
G#m7 
คา
 
Amaj7 
ยานคือดาวบน
F# 
ฟ้า 
 
ว่าฉันรัก
Bmaj7 
เธอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง สัญญาณ (คอร์ด)
ศิลปิน Jetset’er
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend