คอร์ดเพลง รักในวัยเรียน(ก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน) – เจ้ากอล์ฟ ft. เท่ห์ จำปาสัก

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รักในวัยเรียน(ก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
หวัดดีครูค
F 
รับ 
 
ขอถามครูได้ไหม
Dm 
ครับ
 
คือผมไม่เข้าใจ
Bb 
ครับ 
 
ที่คุณครูเคยบอ
C 
กไว้
 
ห้ามผมมี
F 
รัก 
 
ห้ามผมไม่ให้รั
Dm 
กใคร
 
จงตั้งใจเรียนเข้า
Bb 
ไว้ 
 
มีแฟนไม่ได้นะค
C 
รับ

 
ทำไงดีค
F 
รับ 
 
กำลังชอบคนหนึ่ง
Dm 
ครับ
 
กำลังจีบเค้าอยู่
Bb 
ครับ 
 
จะให้ผมทำอย่าง
C 
ไร
 
การเรียนก็
F 
รัก 
 
ความรักนี้ผมก็
Dm 
ไฝ่
 
เรียนรักควบคู่กัน
Bb 
ไป 
 
แล้ว
C 
ใยทำไมต้องห้
F 
าม

 
แล้ว
Bb 
หนู อายุ เท่
Bbm 
าไร

 
15 แล้
Am 
วไง 
 
ทำไมต้องห้าม
Dm 
มีรัก
 
เพราะอะ
Bb 
ไร 
 
ผมก็แค่อยาก
C 
รู้จัก
 
ช่วยอธิบายผ
F 
มที

 
เพราะรักกันตอนวัยเ
Bb 
รียน
 
ก็เหมือนจุดเทียนกลางสา
C 
ยฝน

 
แต่ผมไม่
Am 
สนเพราะผมกลางร่มจุ
Dm 
ดเทียน
 
ถึงผมมี
Bb 
รักแต่ผมก็ตั้งใ
C 
จเรียน
 
แค่ขอมีแฟนสั
F 
กคน

 
งั้นครูจะ
Bb 
เล่าตอนครู เรียนอยู่  
C 
ม.ปลาย
 
ครูก็มี
Am 
ใจ 
 
มีรักกับใครหลา
Dm 
ยคน
 
โรงเรียนก็
Bb 
ขาด 
 
การเรียนก็ไม่
C 
สน
 
เกือบครูนั้นเรียนไม่
F 
จบ

Bb 
  ครูไม่อยากให้หนู 
 
นั้นต้องมานั่งทุกข์ใจ
C 
  จะรักให้ตายยังไง 
 
มันก็เป็นไปไม่ได้
Am 
  หนูควรจะตั้งใจเรียน 
 
หนูควรจะภาคเพียร
Dm 
  อย่าให้เป็นเช่นดั่งครูเหมือนในอดีต

Bb 
  แล้วทำไมต้องเอาอดีตที่มันร้ายๆ
C 
  ของครูที่เคยทำไว้ตั้งแต่เมื่อชาติปางก่อน
F 
  สัญญาจะไม่ให้เป็นเหมือนเช่นดั่งครูแน่นอน
 
  จะขยัน มั่นเรียน แค่ขอมีแฟนสักคน
 

INSTRU | Bb | C | Am | Dm | Bb | C | F | F |

 
แล้ว
Bb 
หนู อายุ เท่
Bbm 
าไร

 
15 แล้
Am 
วไง 
 
ทำไมต้องห้าม
Dm 
มีรัก
 
เพราะอะ
Bb 
ไร 
 
ผมก็แค่อยาก
C 
รู้จัก
 
ช่วยอธิบายผ
F 
มที

 
เพราะรักกันตอนวัยเ
Bb 
รียน
 
ก็เหมือนจุดเทียนกลางสา
C 
ยฝน

 
แต่ผมไม่
Am 
สนเพราะผมกลางร่มจุ
Dm 
ดเทียน
 
ถึงผมมี
Bb 
รักแต่ผมก็ตั้งใ
C 
จเรียน
 
แค่ขอมีแฟนสั
F 
กคน

 
งั้นครูจะ
Bb 
เล่าตอนครู เรียนอยู่  
C 
ม.ปลาย
 
ครูก็มี
Am 
ใจ 
 
มีรักกับใครหลา
Dm 
ยคน
 
โรงเรียนก็
Bb 
ขาด 
 
การเรียนก็ไม่
C 
สน
 
เกือบครูนั้นเรียนไม่
F 
จบ

 
เพราะรักกันตอนวัยเ
Bb 
รียน
 
ก็เหมือนจุดเทียนกลางสา
C 
ยฝน

 
แต่ผมไม่
Am 
สนเพราะผมกลางร่มจุ
Dm 
ดเทียน
 
ถึงผมมี
Bb 
รักแต่ผมก็ตั้งใ
C 
จเรียน
 
แค่ขอมีแฟนสั
F 
กคน

 
งั้นครูจะ
Bb 
เล่าตอนครู เรียนอยู่  
C 
ม.ปลาย
 
ครูก็มี
Am 
ใจ 
 
มีรักกับใครหลา
Dm 
ยคน
 
โรงเรียนก็
Bb 
ขาด 
 
การเรียนก็ไม่
C 
สน
 
เกือบครูนั้นเรียนไม่
F 
จบ

OUTRO | Bb | C | Am | Dm | Bb | C | F | F |


หวัดดีครูครับ ขอถามครูได้ไหมครับ
คือผมไม่เข้าใจครับ ที่คุณครูเคยบอกไว้
ห้ามผมมีรัก ห้ามผมไม่ให้รักใคร
จงตั้งใจเรียนเข้าไว้ มีแฟนไม่ได้นะครับ

ทำไงดีครับ กำลังชอบคนหนึ่งครับ
กำลังจีบเค้าอยู่ครับ จะให้ผมทำอย่างไร
การเรียนก็รัก ความรักนี้ผมก็ไฝ่
เรียนรักควบคู่กันไป แล้วใยทำไมต้องห้าม

แล้วหนู อายุ เท่าไร

15 แล้วไง ทำไมต้องห้ามมีรัก
เพราะอะไร ผมก็แค่อยากรู้จัก
ช่วยอธิบายผมที

เพราะรักกันตอนวัยเรียน
ก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน

แต่ผมไม่สนเพราะผมกลางร่มจุดเทียน
ถึงผมมีรักแต่ผมก็ตั้งใจเรียน
แค่ขอมีแฟนสักคน

งั้นครูจะเล่าตอนครู เรียนอยู่ ม.ปลาย
ครูก็มีใจ มีรักกับใครหลายคน
โรงเรียนก็ขาด การเรียนก็ไม่สน
เกือบครูนั้นเรียนไม่จบ

ครูไม่อยากให้หนู นั้นต้องมานั่งทุกข์ใจ
จะรักให้ตายยังไง มันก็เป็นไปไม่ได้
หนูควรจะตั้งใจเรียน หนูควรจะภาคเพียร
อย่าให้เป็นเช่นดั่งครูเหมือนในอดีต

แล้วทำไมต้องเอาอดีตที่มันร้ายๆ
ของครูที่เคยทำไว้ตั้งแต่เมื่อชาติปางก่อน
สัญญาจะไม่ให้เป็นเหมือนเช่นดั่งครูแน่นอน
จะขยัน มั่นเรียน แค่ขอมีแฟนสักคน

( ดนตรี )

แล้วหนู อายุ เท่าไร

15 แล้วไง ทำไมต้องห้ามมีรัก
เพราะอะไร ผมก็แค่อยากรู้จัก
ช่วยอธิบายผมที

เพราะรักกันตอนวัยเรียน
ก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน

แต่ผมไม่สนเพราะผมกลางร่มจุดเทียน
ถึงผมมีรักแต่ผมก็ตั้งใจเรียน
แค่ขอมีแฟนสักคน

งั้นครูจะเล่าตอนครู เรียนอยู่ ม.ปลาย
ครูก็มีใจ มีรักกับใครหลายคน
โรงเรียนก็ขาด การเรียนก็ไม่สน
เกือบครูนั้นเรียนไม่จบ

เพราะรักกันตอนวัยเรียน
ก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน

แต่ผมไม่สนเพราะผมกลางร่มจุดเทียน
ถึงผมมีรักแต่ผมก็ตั้งใจเรียน
แค่ขอมีแฟนสักคน

งั้นครูจะเล่าตอนครู เรียนอยู่ ม.ปลาย
ครูก็มีใจ มีรักกับใครหลายคน
โรงเรียนก็ขาด การเรียนก็ไม่สน
เกือบครูนั้นเรียนไม่จบ


รูปภาพคอร์ด รักในวัยเรียน(ก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน) – เจ้ากอล์ฟ ft. เท่ห์ จำปาสัก

คอร์ดเพลง รักในวัยเรียน(ก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน) - เจ้ากอล์ฟ ft. เท่ห์ จำปาสัก

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักในวัยเรียน(ก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เจ้ากอล์ฟ
เรียบเรียง & Prod By : เจ้ากอล์ฟ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend