คอร์ดเพลง ไม่ใช่ข้าราชการ ตู่ ไทรงาม

  
Text   


INTRO | Bb | Bb | Bb |
INTRO | Bb | Gm | Eb | F |

Bb 
ฉันมันเด็กบ้านๆ 
 
หน้าที่การ
Gm 
งานไม่ใหญ่โต
Eb 
ฉันมันโลโซ 
 
ผิวพ
F 
รรณตัวดำกร้าน
Bb 
ฉันมันคนติดดิน 
 
ทำมาหา
Gm 
กินใช้แรงงาน
 
ไม่ได้
Eb 
เป็นข้าราชการ 
 
เด็กบ้
F 
านๆ 
 
เธอไม่สนใจ

 
แล
Cm 
ดูว่าไม่ค่อยมาตรฐ
F 
าน
 
ก็
Dm 
ฉันมันบ้านๆ 
 
 
Gm 
เกินไป
Cm 
เลยไม่เข้าหัวใจไอ้คนอย่างเ
F 
ธอ

 
ไม่ได้รับราช
Bb 
การ 
 
หน้าที่การงานดูไ
Gm 
ม่ดี
 
ไม่มีชุดสีกา
Cm 
กีให้เธอได้ควงไปอวดใ
F 
คร
 
ฉันเป็นแค่คนธรรม
Bb 
ดา 
 
เธอคงไม่หันมา
Gm 
สนใจ
 
ไม่มีตำแหน่ง
Cm 
ใดๆ 
 
ไอ้คนอย่าง
F 
ฉัน
 
ไม่ได้ไว้หัวเก
Eb 
รียน 
 
ไม่ได้เรียนจบ
F 
สูง
 
เธอเลยไม่
Dm 
ยุ่ง 
 
ไม่สนใจ
Gm 
กัน
 
แต่อยากให้
Cm 
รู้ว่าคนอย่าง
F 
ฉัน
 
ถึงไม่มีเกียรติแต่
Bb 
มีกิน 
 
 
F 

Bb 
ฉันมันคนมอซอ
 
หน้าตาไม่
Gm 
หล่อไม่เร้าใจ
 
สู้
Eb 
บ่าวหัวเกรียนไม่ได้
 
หน้าใ
F 
สๆ 
 
อยู่ในเครื่องแบบ
Bb 
ฉันไม่ใช่คนมีสี 
 
ไม่
Gm 
มียศตำแหน่ง
Eb 
เลยไม่ถูกใจ 
 
ผู้ดีตีนแดงอย่างเ
F 
ธอ

 
แล
Cm 
ดูว่าไม่ค่อยมาตรฐ
F 
าน
 
ก็
Dm 
ฉันมันบ้านๆ 
 
 
Gm 
เกินไป
Cm 
เลยไม่เข้าหัวใจไอ้คนอย่างเ
F 
ธอ

 
ไม่ได้รับราช
Bb 
การ 
 
หน้าที่การงานดูไ
Gm 
ม่ดี
 
ไม่มีชุดสีกา
Cm 
กีให้เธอได้ควงไปอวดใ
F 
คร
 
ฉันเป็นแค่คนธรรม
Bb 
ดา 
 
เธอคงไม่หันมา
Gm 
สนใจ
 
ไม่มีตำแหน่ง
Cm 
ใดๆ 
 
ไอ้คนอย่าง
F 
ฉัน
 
ไม่ได้ไว้หัวเก
Eb 
รียน 
 
ไม่ได้เรียนจบ
F 
สูง
 
เธอเลยไม่
Dm 
ยุ่ง 
 
ไม่สนใจ
Gm 
กัน
 
แต่อยากให้
Cm 
รู้ว่าคนอย่าง
F 
ฉัน
 
ถึงไม่มีเกียรติแต่
Bb 
มีกิน..

INSTRU | Bb Gm | Cm F | ( 2 Times )
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Cm F | Bb |

 
ไม่ได้รับราช
Bb 
การ 
 
หน้าที่การงานดูไ
Gm 
ม่ดี
 
ไม่มีชุดสีกา
Cm 
กีให้เธอได้ควงไปอวดใ
F 
คร
 
ฉันเป็นแค่คนธรรม
Bb 
ดา 
 
เธอคงไม่หันมา
Gm 
สนใจ
 
ไม่มีตำแหน่ง
Cm 
ใดๆ 
 
ไอ้คนอย่าง
F 
ฉัน
 
ไม่ได้ไว้หัวเก
Eb 
รียน 
 
ไม่ได้เรียนจบ
F 
สูง
 
เธอเลยไม่
Dm 
ยุ่ง 
 
ไม่สนใจ
Gm 
กัน
 
แต่อยากให้
Cm 
รู้ว่าคนอย่าง
F 
ฉัน
 
ถึงไม่มีเกียรติแต่
Bb 
มีกิน..

INSTRU | Cm F |

 
ถึงไม่มีเกียรติ แต่ฉัน
Bb 
มีกิน..


ฉันมันเด็กบ้านๆ หน้าที่การงานไม่ใหญ่โต
ฉันมันโลโซ ผิวพรรณตัวดำกร้าน
ฉันมันคนติดดิน ทำมาหากินใช้แรงงาน
ไม่ได้เป็นข้าราชการ เด็กบ้านๆเธอไม่สนใจ

แลดูว่าไม่ค่อยมาตรฐาน ก็ฉันมันบ้านๆเกินไป
เลยไม่เข้าหัวใจไอ้คนอย่างเธอ

ไม่ได้รับราชการ หน้าที่การงานดูไม่ดี
ไม่มีชุดสีกากีให้เธอได้ควงไปอวดใคร
ฉันเป็นแค่คนธรรมดา เธอคงไม่หันมาสนใจ
ไม่มีตำแหน่งใดๆ ไอ้คนอย่างฉัน
ไม่ได้ไว้หัวเกรียน ไม่ได้เรียนจบสูง
เธอเลยไม่ยุ่ง ไม่สนใจกัน
แต่อยากให้รู้ว่าคนอย่างฉัน
ถึงไม่มีเกียรติ แต่มีกิน

ฉันมันคนมอซอ หน้าตาไม่หล่อไม่เร้าใจ
สู้บ่าวหัวเกรียนไม่ได้ หน้าใสๆอยู่ในเครื่องแบบ
ฉันไม่ใช่คนมีสี ไม่มียศตำแหน่ง
เลยไม่ถูกใจ ผู้ดีตีนแดงอย่างเธอ

แลดูว่าไม่ค่อยมาตรฐาน ก็ฉันมันบ้านๆเกินไป
เลยไม่เข้าหัวใจไอ้คนอย่างเธอ

ไม่ได้รับราชการ หน้าที่การงานดูไม่ดี
ไม่มีชุดสีกากีให้เธอได้ควงไปอวดใคร
ฉันเป็นแค่คนธรรมดา เธอคงไม่หันมาสนใจ
ไม่มีตำแหน่งใดๆ ไอ้คนอย่างฉัน
ไม่ได้ไว้หัวเกรียน ไม่ได้เรียนจบสูง
เธอเลยไม่ยุ่ง ไม่สนใจกัน
แต่อยากให้รู้ว่าคนอย่างฉัน
ถึงไม่มีเกียรติ แต่มีกิน

ดนตรี

ไม่ได้รับราชการ หน้าที่การงานดูไม่ดี
ไม่มีชุดสีกากีให้เธอได้ควงไปอวดใคร
ฉันเป็นแค่คนธรรมดา เธอคงไม่หันมาสนใจ
ไม่มีตำแหน่งใดๆ ไอ้คนอย่างฉัน
ไม่ได้ไว้หัวเกรียน ไม่ได้เรียนจบสูง
เธอเลยไม่ยุ่ง ไม่สนใจกัน
แต่อยากให้รู้ว่าคนอย่างฉัน
ถึงไม่มีเกียรติ แต่มีกิน

ถึงไม่มีเกียรติ แต่ฉันมีกิน..

มิวสิควิดีโอ ไม่ใช่ข้าราชการ ตู่ ไทรงาม

เพลง : ไม่ใช่ข้าราชการ
ศิลปิน : ตู่ ไทรงาม
เนื้อร้อง/ทำนอง : ประเสริฐ ไกรลาศ (ตู่ ไทรงาม)
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานศิลปิน : FB: tortu.krailat
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend